Polskie organy podatkowe mają coraz szersze możliwości uzyskiwania informacji istotnych dla celów podatkowych od zagranicznych instytucji i organów podatkowych. Wkrótce, na skutek rozszerzenia zakresu automatycznej wymiany informacji, polski fiskus może być wręcz zalany danymi o zagranicznych aktywach polskich podatników. Rok 2016 będzie pierwszym okresem, za który można spodziewać się szerokiego zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych.

Polskie organy podatkowe mogą otrzymywać informacje dotyczące zagranicznych operacji, czy zagranicznych aktywów polskich podatników na kilka sposobów.

Automatyczna wymiana informacji będzie odnosić się już do informacji/aktywów (głównie finansowych) posiadanych przez zobowiązanych na dzień 1 stycznia 2016 roku (w przypadku pewnych jurysdykcji wymiana będzie dotyczyć danych począwszy od 2017 r.). W przypadku UE i Szwajcarii standardem jest już wymiana informacji dotycząca dochodów odsetkowych osób fizycznych. Instytucje finansowe przygotowują się do wdrożenia wymiany informacji w odniesieniu do dużo szerszego zakresie grona podmiotów i ich beneficjentów, np.: spółek lub fundacji.

Należy jednak również spodziewać się ogromnej ilości informacji spływających do Polski z państw poza UE, które już zdecydowały lub zdecydują o wdrożeniu globalnego standardu (CRS) automatycznej wymiany informacji (AEOI) wypracowanego na forum OECD.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt. Zespół Kancelarii YOURS jest do Państwa dyspozycji aby pomóc w określeniu ewentualnego ryzyka podatkowego oraz zarządzeniu ryzykiem związanym z posiadaniem aktywów poza granicami kraju.

Michał Nowacki, radca prawny, doradca podatkowy, szef działu podatkowego YOURS Panasiuk