W poniedziałek (31 października 2016) pojawił się na sejmowej stronie, zaproponowany przez grupę posłów PIS projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakładający wprowadzenie opodatkowania podatkiem dochodowym funduszy inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą poza RP.

Zgodnie z projektem, wskazane instytucje miałyby utracić podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego. Ewentualne zwolnienie podatkowe przewiduje się jedynie w stosunku do instytucji mających charakter otwarty, nie posiadających cech instytucji zamkniętych (np. fundusze inwestycyjne otwarte), po spełnieniu określonych warunków.

Wprowadzając pełne opodatkowanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych nowa ustawa sprowadzi polskie fundusze do roli drogich spółek holdingowych. Należy zaznaczyć, że po zmianie przepisów fundusze nadal nie będą mogły korzystać z niektórych zwolnień unijnych dostępnych dla zwykłych spółek kapitałowych.

Zaproponowane zmiany tego kontrowersyjnego projektu miałyby zacząć obowiązywać, zgodnie z założeniem od 1 stycznia 2017 r. Zmiana ta dotyczy obecnie ponad 700 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które będą musiały zmierzyć się z nowym reżimem podatkowym.

W razie gdybyście potrzebowali Państwo oceny, w jakim zakresie planowane zmiany będą dotyczyły Państwa sytuacji oraz jakie należałoby podjąć kroki pozwalające na ewentualną minimalizację negatywnego wpływu planowanych zmian na Państwa finanse, czy też w jaki sposób dokonać wycofania się z takiej inwestycji pozostajemy do Państwa dyspozycji.