Biorąc pod uwagę, że co drugi klient pyta się o Hiszpanię postanowiłam zgłębić na łamach artykułu temat – jak to zrobić, aby poczuć wolność, wiatr w skrzydłach, ale zrobić to mądrze w ujęciu prawnym i podatkowym. Wygląda na to, że nie jest to nie możliwe. Hiszpania oferuje obecnie program dla osób, które chcą się przeprowadzić. Program, który zapewnia istotne zwolnienie podatkowe dla dochodów zagranicznych, o ile oczywiście wszystko zrobi się jak należy, czyli w odpowiedniej kolejności. 

Hiszpański system podatkowy

Hiszpański system podatkowy dla osób fizycznych składa się oficjalnie z dwóch podatków dochodowych. Pierwszą kategorią podatku dochodowego jest podatek dochodowy IRPF (Impuesto de Renta sobre las Personas Fisicas) i jest stosowany dla osób mających rezydencje podatkową w Hiszpanii. Drugą kategorią podatku dochodowego jest hiszpański podatek dochodowy pobierany od dochodów uzyskanych przez nierezydentów (NRIT). Dla rezydentów UE podatek ten jest pobierany według stawki 19% i obejmuje następujące dochody uzyskane w Hiszpanii:

 • Zyski kapitałowe wynikające ze zbycia aktywów;
 • Odsetki od inwestycji i dywidendy (te mogą korzystać z obniżenia w przypadku umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Obywatele UE są zwolnieni z podatku od odsetek;
 • Dochody z nieruchomości posiadanych w Hiszpanii;
 • Opłaty licencyjne są opodatkowane w skali 24%.

Innymi słowy, osoby, które uzyskują dochody w Hiszpanii są zobowiązane do uiszczania hiszpańskiego podatku PIT według ustawowych stawek progresywnych lub NRIT. Natomiast nierezydenci są zobowiązani do płacenia podatku NRIT tylko od dochodów uzyskanych w Hiszpanii.

Nas za to interesuje podatek NRIT, ale nieco zmodyfikowany zgodnie ze specjalnym reżimem, który pozwala nie płacić podatków od dochodów z innych źródeł jak tylko z zatrudnienia. 

Jak działa podatek NRIT w Hiszpanii?

W Hiszpanii obowiązuje mało znany Dekret Królewski 687/2005, który zmienia przepisy ustawy o podatku dochodowym w taki sposób, że obcokrajowcy, którzy przeprowadzają się do Hiszpanii i podejmą tam zatrudnienie będą zwolnieni z obowiązku opodatkowania dochodów uzyskanych poza jej granicami. Dekret nazywa się Prawem Beckham’a ponieważ pozwolił Davidowi Beckhamowi powiązać podjęcie pracy dla Realu Madryt ze zmianą rezydencji podatkowej. Był on pierwszą gwiazdą sportu, która skorzystała z tego specjalnego reżimu podatkowego w Hiszpanii. O co tutaj dokładnie chodzi?

Dekret Beckham’a zmienił w 2005 roku dotychczasowe prawo podatkowe dla cudzoziemców w zakresie płacenia podatków. Osoby, które nabędą rezydencję podatkową w Hiszpanii, będą mogły skorzystać z ulgi uprawniającej do zwolnienia dochodów uzyskanych poza granicami Hiszpanii. O taką ulgę można wystąpić w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzki do Hiszpanii, o ile nie byłeś rezydentem Hiszpanii przez ostatnich 10 lat. Z ulgi można korzystać w roku przeprowadzki oraz w kolejnych 5 latach (czyli w sumie przez 6 lat).

Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie dochody uzyskane na terytorium Hiszpanii, przy czym opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody z pracy uzyskane przez podatnika od dnia jego przybycia do Hiszpanii do dnia powiadomienia o jego wyjeździe.

Obowiązująca stawka podatku od dochodu uzyskanego na terytorium Hiszpanii dla osób korzystających z Dekretu Beckham w roku 2021 wynosi 24% od pierwszych zarobionych 600.000 euro. Każde kolejne zarobione euro będzie już opodatkowane wg stawki 47%. Obecnie wprowadzono podatek od innych dochodów uzyskanych na terytorium Hiszpanii. Dochody spoza Hiszpanii korzystają ze zwolnienia. 

Jak to zrobić, aby skorzystać z ulgi podatkowej Prawa Beckhama?

Przede wszystkim musisz, przeprowadzić się do Hiszpanii, czyli być oddelegowanym w celu podjęcia pracy. 

Spółka zatrudniająca Ciebie, nie musi być spółką hiszpańską, ale musi się w Hiszpanii zarejestrować jako pracodawca i prowadzić działalność w Hiszpanii poprzez stałe biuro. 

Jeśli posiadasz udziały w spółce, która Ciebie zatrudnia, to ważne abyś nie posiadał więcej niż 25% tych udziałów. 

Sam wniosek o ulgę Beckhama musisz złożyć w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia do Hiszpanii/podjęcia pracy w Hiszpanii.

Proces ubiegania się o ulgę Beckhama

Aby ubiegać się o ulgę Beckhama należy wykonać następujące kroki:

 • Po pierwsze, należy złożyć wniosek o rejestrację w bazie podatników Hiszpańskiej Agencji Podatkowej.
 • Po otrzymaniu zgody na wpis do hiszpańskiego spisu podatników, należy złożyć wniosek o przyznanie ulg z tytułu the Beckham law – formularz 149.
 • W zależności od lokalnej władzy na terytorium Hiszpanii, mogą być wymagane jednocześnie inne dodatkowe dokumenty. Najczęściej wymagane to; numer ubezpieczenia społecznego, podpisana kopia umowy o pracę.
 • W przypadku osób pozostających w stosunku pracy uzyskane zaświadczenie należy przekazać do pracodawcy. 

Uwaga! A co, jeśli nie przeprowadzasz się do Hiszpanii, ale już kupiłeś tam dom? 

Osoba, która zamieszkuje w Hiszpanii mniej niż 6 miesięcy w roku płaci podatek od dochodów uzyskanych w Hiszpanii. Jeśli osoba taka posiada nieruchomość (bez względu na to czy jest wynajęta, czy nie), musi ona złożyć deklarację podatkową i zapłacić podatek od nieruchomości.

Jeśli posiadasz nieruchomość w Hiszpanii, w której mieszkasz 1 stycznia w danym roku podatkowym musisz liczyć się z obowiązkiem zapłacenia podatku. Podstawą do wyliczenia podatku jest wartość najmu pomnożona przez mnożnik określony przez lokalny urząd skarbowy (różnie w zależności od regionu). Podatek dotyczy tak rezydentów jak i nierezydentów. Przy czym nierezydenci płacą podatek również od potencjalnego przychodu z najmu. 

Jak rozliczyć podatek od nieruchomości w Hiszpanii? 

Niecały dochód podlega opodatkowaniu. Istnieje cała lista wydatków które można odliczyć od uzyskanego lub domniemanego dochodu, np.: 

 • Odsetki od kredytów hipotecznych na zakup lub remont nieruchomości.
 • Koszty związane z zakupem nieruchomości, np. podatek od przeniesienia 
  i opłaty prawne.
 • Podatki inne niż krajowe, np. stawki samorządów lokalnych (IBI).
 • Koszty utrzymania i naprawy.
 • Opłaty wspólnotowe.
 • Płatności z polisy ubezpieczeniowej.
 • Opłaty za media, jeśli opłaca je wynajmujący.
 • Koszty marketingu.

Podatek majątkowy (Wealth Tax)

Podatek majątkowy w Hiszpanii płatny jest od aktywów posiadanych na dzień 31 grudnia każdego roku. Jeśli aktywa wynoszą więcej niż 10 milionów Euro, podatek wynosi nawet 3,5%. Aktywa o wartości 700.000 euro są zwolnione z podatku, dodatkowe zwolnienie 300.000 euro przysługuje dla nieruchomości stanowiącej główne miejsce zamieszkania. 

Podsumowanie

Czy zatem warto przeprowadzić się do Hiszpanii? Raczej nie z powodów podatkowych. Ale jeśli tak Ci w duszy gra, to warto skorzystać z tej możliwości. Być może z perspektywy Hiszpańskiej łatwiej jest poukładać majątek niż z perspektywy polskiej, gdzie cały czas musisz myśleć o CFC oraz EXIT TAXCzy to jest trudne? Tak, każda zmiana rezydencji jest trudna i wymaga dokładnego przygotowania? Czy to się zmieni, czyli czy Hiszpania może zmienić system podatkowy? Oczywiście że tak. Jeżeli obecnie Dubaj wprowadza podatek dochodowy dla spółek i zapowiada wprowadzenie podatku dla dochodów prywatnych, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że i w Hiszpanii może się coś zmienić. Na ten moment mamy możliwość zamieszkać tam na 6 lat.