RESTRUKTURZYACJA I UPADŁOŚĆ SPÓŁKI

Prowadzisz firmę i masz problemy płynnościowe? Nie chcesz, aby Twój wieloletni biznes zniknął z rynku ze względu na przejściowe trudności?

Wspieramy naszych klientów w sanacji biznesu. Dopasowujemy odpowiednie rozwiązania restrukturyzacyjne, które pozwalają uzyskać ochronę przed wierzycielami i wyjść na prostą.

A może planujesz nabycie ciekawych aktywów w artrakcyjnych cenach? Doradzamy przy obsłudze transakcji typu destressed M&A.

 

Dlaczego Klienci nas wybierają?

 

Indywidualne podejście do Klienta

 

 • Odpowiedzialność osobista, ratowanie firmy, a może tylko cennych aktywów? A może – z drugiej strony – chęć ich nabycia? To klient mówi co jest celem – my dobieramy odpowiednie instrumenty.
 • Dysponujemy licencją doradcy restrukturyzacyjnego wydaną przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Szerokie spektrum działania

 

 • Wspieramy przy opracowaniu scenariuszy restrukturyzacji przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością.
 • Pomagamy w opracowaniu planu sanacji biznesu i uzyskaniu ochrony przed wierzycielami.
 • Dobieramy odpowiednią procedurę restrukturyzacyjną i reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami.
 • Obsługujemy transakcje pre-pack (nabycie aktywów w ramach przygotowanej likwidacji) zarówno w zakresie badania due diligence (audytu prawnego) nabywanego majątku, jak i opracowaniu i wynegocjowaniu dokumentacji transakcyjnej.

 

Przykładowe projekty

 

PRZEJĘCIE AKTYWÓW OD SYNDYKA

Doradzaliśmy w transakcji przejęcia cennych aktywów (nowoczesna linia produkcyjna) od syndyka niewypłacalnego przedsiębiorstwa.

 

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Obsługiwaliśmy projekty mające na celu otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, przygotowanie propozycji układowych i biznes planu na czas wykonania układu, oraz uzyskanie akceptacji wierzycieli i sądu.

 

ANALIZA NIEWYPŁACALNOŚCI

Jesteśmy autorami wielu analiz dotyczących niewypłacalności, w których ocenialiśmy (1) odpowiedzialność grożącą naszemu klientowi oraz (2) sposoby na zarządzenie tym ryzykiem.

FAQ

 • Co to jest sanacja?

  Sanacja biznesu ma na celu “uzdrowienie” – restrukturyzację upadłościową działalności dłużnika i w konsekwencji uniknięcie ogłoszenia jego upadłości.

 • Czym się różni restrukturyzacja od upadłości?

  Restrukturyzacja ma na celu umożliwienie kontynuacji działalności przez przedsiębiorstwo, dając mu ochronę przed wierzycielami. Z kolei upadłość, oznacza konieczność zakończenia bytu danego podmiotu, z uwagi na nieodwracalność jego niewypłacalności. Zatem restrukturyzacja upadłościowa różni się od upadłości w sposób fundamentalny, ze względu odmienną filozofię celów obu postępowań: restrukturyzacja – kontynuacja vs upadłość – wyprzedaż likwidacyjna i zakończenie działalności.

  Ponadto, postępowanie restrukturyzacyjne może zostać wszczęte na wniosek samego dłużnika, natomiast postępowanie upadłościowe może zostać wszczęte w oparciu o wniosek dłużnika, ale także jego wierzyciela.

 • Co to jest restrukturyzacja sądowa?

  Postępowanie restrukturyzacyjne pozwala na uniknięcie postepowań egzekucyjnych (na czas jego prowadzenia). Wówczas dłużnik nie musi spłacać zobowiązań, które powstały przed otwarciem postępowania. Głównym celem jest możliwie najpełniejsze zaspokojenia wierzycieli dłużnika, przy jednoczesnej próbie redukcji jego zobowiązań. Poprzez przyjęcie układu zazwyczaj dochodzi do umorzenia odsetek oraz należności głównej. Do tego dochodzą także działania dotyczące modernizacji (organizacyjnej, strukturalnej i operacyjnej) restrukturyzowanego podmiotu. 

  Istnieje pięć rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych z których może skorzystać zadłużony przedsiębiorca:

  1. Postępowanie o zatwierdzenie układu;
  2. Przyspieszone postępowanie układowe;
  3. Postępowanie układowe;
  4. Postępowanie sanacyjne;
  5. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (wprowadzonym w związku z pandemią COVID). 

  Różnią się one m.in. przebiegiem i dynamiką, stopniem ingerencji w zarząd przedsiębiorcą czy stopniem ochrony przed egzekucjami. Każdy z tych rodzajów ma swoje wady i zalety. Wybór jednego z nich powinien być zawsze dokonywany w oparciu o dany stan faktyczny.

 • Jaki wpływ ma wierzyciel na postępowanie restrukturyzacyjne?

  Wierzyciel ma wpływ na losy toczącego postępowania restrukturyzacyjnego. Im większa wierzytelność (w stosunku do ogólnej sumy wierzytelności), tym większy krąg uprawnień wierzyciela. To właśnie krąg wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności podejmuje decyzję o dalszych losach dłużnika, poprzez głosowanie nad układem. W jaki sposób?

  Jeżeli wierzyciel został umieszczony w spisie wierzytelności, suma wierzytelności uznana na karcie wierzyciela stanowi siłę jego głosu podczas głosowania nad układem.

  W przypadku, gdy wierzycielowi przysługuje wierzytelność stanowiąca 30% ogólnej sumy wierzytelności, wierzyciel jest uprawniony do złożenia własnych propozycji układowych.

 • Który rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego wybrać?

  Wybór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego w praktyce uzależniony jest od kondycji dłużnika, tj. jego stopnia niewypłacalności, struktury wierzytelności oraz rodzaju prowadzonego biznesu. Te i inne czynniki należy brać pod uwagę przy doborze konkretnej procedury.

 • Czy wierzyciele zgodzą się na redukcję długów?

  Niewątpliwie w kwestię redukcji zadłużenia wpisany jest silny konflikt na linii dłużnik – wierzyciele. Elastyczność każdej ze stron zależy w głównej mierze od wysokości wierzytelności oraz alternatywy dla dogadania się w ramach postepowania restrukturyzacyjnego. Alternatywą jest bowiem postepowanie upadłościowe i przewidywany poziom zaspokojenia wierzycieli w toku upadłości vs w toku restrukturyzacji. Dopiero wzięcie pod uwagę wszystkich wynikających z tego okoliczności determinuje podejście, stanowiska i elastyczność stron w toku negocjacji nad układem.

  Dowodem wypracowanego wspólnie kompromisu jest zawarcie układu przez zgromadzenie wierzycieli poprzez głosowanie. Zawarty układ podlega następczej kontroli sądowej, który weryfikuje czy układ nie narusza obowiązujących regulacji albo czy jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany przez dłużnika. Sąd może także odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili zastrzeżenia.

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Zapraszamy do współpracy z gwarancją wymiernych zysków
i odpowiedzialnego partnerstwa

adres

Odwiedź: Nowogrodzka 18/5
00-511 Warszawa

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Nasze biura

Warsaw, Poland

Panasiuk & Partners sp.k.
Nowogrodzka 18/5
00-511 Warszawa

Agno, Switzerland

Panasiuk & Partners sp.k. Representative Office
Via Lugano 13 , 6982 Agno

Tel: +41 (0) 91 610 25 09

Email: info@panasiuk.com.pl

Dane rejestrowe

Panasiuk & Partners sp.k., ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000465801, NIP 7010384537

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email