Co robić gdy z oczywistych przyczyn, np.: w związku z panującą obecnie pandemią, przedsiębiorca nie może należycie wykonać umowy? 

Popularne jest obecnie rozsyłanie do kontrahentów informacji, że w związku z epidemią, czyli siłą wyższą, nie mają oni możliwości wykonania swojego świadczenia np. zapłaty za towar/usługę, zakończenia budowy na czas, wykonania usługi transportu itp.  

Trzeba mieć na uwadze, że argument o sile wyższej to nie zaklęcie, którego wypowiedzenie umożliwia nam wyswobodzenie się z dolegliwej umowy. Jeżeli nie przeprowadzimy takiej operacji należycie, to nie unikniemy odpowiedzialności związanej z niewykonaniem naszego świadczenia.

Po pierwsze – musi to być realny problem, a nie pretekst. Pamiętajmy, że nasze działania (lub ich brak) będą prawdopodobnie za jakiś czas oceniane przez sąd, do którego być może zwróci się nasz kontrahent.

 W celu skutecznego użycia argumentu o sile wyższej konieczne jest wykazanie obiektywnych przyczyn, które uniemożliwiły nam wykonanie umowy np.:

  • utrudnienia w przekraczaniu granicy, które skutkowały np.: zatrzymaniem surowców na granicy i ich zepsuciem/przeterminowaniem,
  • utknięcie kluczowego personelu w innym kraju, co z kolei spowodowało brak kompetentnego zespołu, który mógłby usługę wykonać należycie,
  • podzespoły/składniki niezbędne do produkcji powstają (np.) we Włoszech, co uniemożliwia ich dostawę i zakończenie procesu produkcji, itp.

Po drugie – zbieraj dowody! Nie wykonując umowy zapewne nie unikniemy sądu. Dlatego należy zawczasu dokumentować nasze problemy w powiązaniu z niewykonaniem umowy. Przykładowo należy archiwizować emaile od spóźnionych podwykonawców, zbierać materiały odnośnie wpływu nowych obostrzeń na wykonywanie przez nas umowy itd. 

Musimy już teraz myśleć o tym, że do naszych argumentów i dowodów będziemy musieli przekonać sąd. Ewentualnie, dobry materiał dowodowy może stanowić argument w ewentualnych negocjacjach z kontrahentem i pomóc nakłonić go, aby sprawy nie kierował do sądu. A może negocjacje należy rozpocząć już teraz?

Oczywiście w prawidłowym przeprowadzeniu tego procesu i przygotowaniu odpowiedniej strategii negocjacyjnej albo procesowej nieoceniony będzie udział doświadczonego doradcy.