Wypłata zysków kapitałowych najczęściej wiąże się z powstaniem obowiązku zapłaty wcale nie małego podatku dochodowego. Jest to jedna z głównych bolączek przedsiębiorców. Od niedawna w polskim porządku prawnym istnieje polska spółka holdingowa, która rozwiązuje w dużej mierze ten problem. W tym artykule omawiamy zagraniczne spółki holdingowe w innych krajach Europejskich tj. w Holandii, w Luksemburgu, na Cyprze oraz we Szwajcarii.

Jeśli chcesz poznać różnice podatkowe pomiędzy polską spółką holdingową, a holdingiem zagranicznym, zapraszam do lektury. 

Dlaczego mamy różnice w podatkach w Europie, mimo że wszystkie spółki zajmują się…. holdingiem?

W tym zakresie w Europie mamy również konkurencję podatkową, tzn., że poszczególne państwa wprowadzają szereg zwolnień i wyłączeń podatkowych, aby lokalny reżim podatkowy był korzystniejszy i aby przyciągnąć inwestorów. Regulacje dla holdingów pozwalają podatnikom na czerpanie korzyści finansowych z posiadania akcji i udziałów. Są to zarówno zwolnienia dla dywidend, jak i dla zysków kapitałowych. 

Spółka holdingowa jest również pewną formą zabezpieczenia aktywów, pomaga usprawnić przepływy finansowe w grupie między podmiotami no i zapewnia odroczenie podatkowe dla zysków operacyjnych w strukturze, jeżeli mają one służyć reinwestycji. Spółka holdingowa to również sposób na oddzielenie własności udziałów w spółkach operacyjnych od jej właściciela i może być praktyczną alternatywą dla polskiej fundacji rodzinnej. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden wniosek – ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna) to również spółka holdingowa!

Dlatego wszelkie spółki holdingowe mogą być atrakcyjną opcją dla opodatkowania dywidend oraz zysków kapitałowych spółek w grupie oraz formą organizacji ich struktury własnościowej. Zaś zagraniczne spółki holdingowe służą dywersyfikacji ryzyka geopolitycznego oraz mają na celu również przekonanie m.in inwestora do tego, aby zainteresował się np.: Twoim biznesem. Łatwiej jest przecież opowiedzieć dobrą historię rozwoju Twojego biznesu, gdy masz holding w Zurichu, niż gdy jest on w Łodzi. 

Jakie są korzyści wykorzystania spółki holdingowej?

Dla przedsiębiorców, utworzenie zagranicznej spółki holdingowej może być korzystne pod wieloma względami. Przede wszystkim, korzystne podatki mogą prowadzić do obniżenia obciążeń podatkowych związanych z wypłatą dywidend i zysków kapitałowych. Oznacza to większą elastyczność i możliwość planowania finansów m.in zatrzymania większej części zysków w spółce, co może być reinwestowane w rozwój firmy.

Ponadto, spółka holdingowa może służyć jako struktura kontrolna dla innych spółek, umożliwiając lepsze zarządzanie, planowanie podatkowe, w tym optymalizację niepotrzebnych kosztów oraz ochronę aktywów (oddzielenie własności udziałów w spółkach operacyjnych przez dodatkowy holding). Działa ona jako centralny punkt zarządzania portfelem inwestycyjnym i może zapewnić większą przejrzystość i efektywność w zarządzaniu różnymi spółkami w grupie.

Dlaczego Cypr wciąż nie traci na popularności?

Podatek dochodowy (CIT) dla spółek cypryjskich wynosi 12,5%. Nie zawsze odnosi się to do chodów pasywnych. Bo te mogą podlegać opodatkowaniu również podatkiem od obrony (tzw.: Special Defence Contribution). Dlatego sugerujemy ostrożność, gdy układacie swoją spółkę inwestycyjną (taki podatek sięga 30%). 

Na Cyprze nie ma podatku od zysków kapitałowych

Dochody ze zbycia tzw. titles – to bardzo szeroki katalog różnego rodzaju instrumentów finansowych i obejmuje on również udziały i akcje – które są zwolnione z podatku na Cyprze bez żadnych dodatkowych warunków. Cypr do dziś nie wprowadził przepisów o podatku od zysków kapitałowych ani dla spółek, ani dla osób prywatnych. 

Również dywidendy otrzymywane od spółek zagranicznych przez spółkę cypryjską nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Cyprze. Stanie się tak jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  • Jeśli zagraniczna spółka wypłacająca ani bezpośrednio, ani pośrednio nie uzyskuje więcej niż 50% jej dochodów z dochodów pasywnych (dochód niehandlowy) oraz
  • Jeżeli ta sama spółka płaci podatki od swojego dochodu, które są istotnie niższe niż obciążenie podatkowe na Cyprze (stawka podatkowa w kraju wypłacającym dywidendę w wysokości 5% lub więcej spełnia ten warunek).

Zauważmy, że i tutaj dla dywidend przepisy cypryjskie są dość liberalne. Przykładowo nie jest wymagany żaden próg posiadania udziałów, czyli wystarczy posiadać tylko 1% udziałów w spółce wypłacającej dywidendę i będzie ona zwolniona z podatku na Cyprze. Tak łagodne warunki zwolnienie niespotykane są de facto w innych jurysdykcjach podatkowych. 

Praktycznie we wszystkich przypadkach będzie dochodzić do całkowitego zwolnienia z jakiegokolwiek opodatkowania dywidend czy zysków kapitałowych na Cyprze. Takie zwolnienia powodują, że Cypr oferuje wiele korzyści podatkowych i wygrywa z innymi lokalizacjami w Europie, ale spójrzmy, jak wygląda sytuacja w innych krajach! 

Czy spółka holdingowa w Holandii jest atrakcyjna? 

Holandia była zawsze najbardziej popularnym holdingiem na Świecie. W latach 80’ czy 90” używało się tzw. Dutch Sandwich – a była to spółka w Holandii z drugą spółką matką zarejestrowaną na Antylach Holenderskich. Spółka holenderska stanowiła od zawsze bramę do Europy dla inwestorów z całego świata. Od tamtego czasu bardzo wiele się zmieniło, ale nie da się Holandii odmówić dobrej pozycji międzynarodowej i jeżeli naprawdę planujesz postawić dobry holding, i nie przerażają Cię koszty obsługi prawnej z tym związane, to Holandia nadal jest dobrym rozwiązaniem. 

Na czym polegają regulacje holenderskie?

W Holandii możesz założyć spółkę BV lub NV. Podatek dochodowy jaki płacą spółki w Holandii wynosi 25,8% (podatek CIT w Holandii zmienia się praktycznie co roku). Natomiast holdingi w Holandii korzystają ze zwolnienia tzw. participation exemption. Zwolnienie z opodatkowania będzie dotyczyło dochodów spółek holenderskich, jeśli pochodzi z dywidend lub zysków kapitałowych i o ile źródło tego dochodu stanowi tzw. inwestycja kwalifikowana. Będzie to miało miejsce, jeżeli holenderska spółka holdingowa będzie wspólnikiem co najmniej 5 procent kapitału w spółce zależnej oraz jeżeli ta spółka zależna nie jest inwestycją pasywną – a jest np.: celową inwestycją w holdingu. 

Kliknij, aby sprawdzić jakie dokładnie warunki powinna spełnić spółka holdingowa w Holandii.

Holandia zawsze była i jest interesującą lokalizacją dla osób poszukujących miejsca na utworzenie prestiżowej spółki dobrze postrzeganej w środowisku międzynarodowym. Wybierana jest dla świadczenia usług zarówno przez branże finansowe, technologiczne jak i korporacje handlowe. 

Dlaczego Holding w Luksemburgu jest dziś tak popularny?

W Luksemburgu możesz założyć bardzo wiele różnych wehikułów inwestycyjnych. To kraj, który oferuje najbardziej rozbudowaną infrastrukturę prawną przeróżnych funduszy, holdingów i spółek inwestycyjnych. Dziś Luksemburg daje alternatywę dla holenderskiej spółki holdignowej, chociaż dla funduszy inwestycyjnych jest dokładnie odwrotnie, bo tutaj Holandia wypiera zaawansowane usługi w Lukseburgu. 

Wracając do holdingu, można go postawić w Luksemburgu w formie spółki Sarl lub SA. Dochody kapitałowe spółki holdingowej w Luksemburgu są opodatkowane tak jak dochody operacyjne, czyli według standardowej stawki CIT tj. podatku dochodowego od osób prawnych. W dużym uproszczeniu stawka podatku dochodowego w Luksemburgu wynosi prawie 25%. W Luksemburgu obowiązuje również wealth tax, tj. podatek od aktywów, który płacą również spółki holdingowe. 

Luksemburg jest popularny, bo oferuje wiele różnych ulg podatkowych dla instrumentów finansowych oraz spółek holdingowych. Zarówno dywidendy jak i zyski kapitałowe uzyskiwane przez spółkę holdingową będą zwolnione z opodatkowania, gdy ta korzysta z participation exemption. A z participation exemption mamy do czynienia, gdy spółka w Luksemburgu posiada przez okres roku co najmniej 10% udziałów w spółce wypłacającej dywidendę, lub której udziały planujemy sprzedać. 

Wyjątkowe regulacje w Luksemburgu 

Luksemburg stosuje nietypowe rozwiązanie dla holdingów. Jeśli spółka nie posiada 10% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, to zwolnienie jest nadal możliwe. O ile spełni określone przesłanki czyli wartość nabycia udziałów spółki zależnej wynosi co najmniej 1,2 mln EUR. Wówczas dywidenda z takich udziałów będzie zwolniona z opodatkowania. Analogiczna zasada dotyczy zysków ze zbycia udziałów (lub akcji) spółki zależnej – wówczas wartość nabycia tych udziałów powinna wynosić co najmniej 6 mln EURO.

Jest jeszcze jedna ciekawa zasada w Luksemburgu dotycząca czasu posiadania 10% udziałów. Można sobie wyobrazić, że miesiąc po wniesieniu udziałów do spółki holdingowej w Luksemburgu sprzedaż udziałów będzie zwolniona – o ile spółka zadeklaruje, że będzie posiadała nadal co najmniej 10% udziałów w spółce zależnej (tej której udziały są zbywane) przez rok.

W praktyce wygląda to w ten sposób. Do spółki w Luksemburgu wnosisz 100% udziałów spółki operacyjnej, następnie sprzedajesz 40 lub 80% udziałów spółki operacyjnej. Taka transakcja może być zwolniona z opodatkowania, jeżeli spełnisz dodatkowe warunki oraz jeśli spółka holdingowa będzie nadal trzymała co najmniej 10% udziałów spółki operacyjnej przez 12 miesięcy.

Czy Luksemburg to jurysdykcja stworzona dla spółek holdingowych? 

Na pewno świetnie działa tam infrastruktura dla funduszy inwestycyjnych oraz spółek finansowych. I to nie tylko w zakresie dobrych i zaawansowanych regulacji prawno-podatkowych, ale również w zakresie bardzo wysokiego poziomu usług doradczych oraz instytucji finansowych.

Czy Szwajcaria może być krajem, gdzie postawisz swój holding?

Szwajcaria jest kojarzona z krajem przyjaznym dla przedsiębiorców oraz z niskimi podatkami. Ale żeby zaraz stawiać tam holding? Zobaczmy!

Dywidenda uzyskana przez Twoją szwajcarską spółkę inwestycyjną będzie zwolniona z opodatkowania w Szwajcarii o ile będzie stanowiła tzw. kwalifikowaną inwestycję. A będzie tak wówczas, gdy spółka holdingowa posiada co najmniej 10% udziałów w spółce wypłacającej dywidendę i przez okres co najmniej 1 roku. Innym warunkiem (trochę na wzór regulacji w Luksemburgu) jest warunek minimalnej wartości udziału – co najmniej 1 mln CHF. 

W przypadku zysków kapitałowych, będą one zwolnione z opodatkowania w Szwajcarii, jeżeli dochód pochodzi ze sprzedaży co najmniej 10% udziału w spółce zależnej i jeżeli udział ten był utrzymywany przez co najmniej rok.

To prawda, że Szwajcaria nie jest typową lokalizacją dla spółek holdingowych. Postawienie spółki w Szwajcarii trzeba bardzo dobrze przemyśleć. W Szwajcarii są np.: bardzo wysokie podatki od dywidend. Z drugiej strony międzynarodowy prestiż tej lokalizacji przemawia za tym, aby skorzystać z takiego właśnie rozwiązania. Z powodzeniem korzystają ze spółek w Szwajcarii grupy technologiczne czy przemysł medyczny/farmaceutyczny. 

Pamiętaj

Założenie zagranicznej spółki holdingowej w danej jurysdykcji podatkowej musi mieć uzasadnienie ekonomiczne i biznesowe, jak i odpowiadać realiom działalności całej grupy kapitałowej. Motywacją nie mogą być tylko kwestie podatkowe. Jest to istotne, ponieważ założenie i funkcjonowanie spółki holdingowej w oderwaniu od elementów biznesowych może być zakwestionowane przez polskie organy podatkowe. W przypadku takiego zakwestionowania może dojść według ustawy do opodatkowania dywidend i zysków kapitałowych w Polsce. 

Ponadto warto pamiętać, że korzystanie z zagranicznych spółek holdingowych wiąże się z koniecznością zrozumienia i przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych i podatkowych w danym kraju. W każdym przypadku należy skonsultować się z prawnikiem lub doradcą podatkowym, aby dobrze zrozumieć korzyści i obowiązki związane z utworzeniem takiej struktury.

Ważne jest również, że każda spółka holdingowa musi mieć swoją substance, czyli rzeczywistą działalność gospodarczą i rzeczywistą obecność w kraju rejestracji. Ma to duże znaczenie zarówno dla zwolnienia podatkowego, aby ono obowiązywało w kraju siedziby spółki. Jak i dla uniknięcia ryzyka podatku CFC (czyli podatku od zagranicznych spółek kontrolowanych). Tak, aby twoje działania nie zostały uznane za nielegalną optymalizację podatkową. Dla tych, którzy chcą poczytać o tym więcej odsyłamy do dyrektywy ATAD3.