Zanim wejdziemy w szczegóły, można powiedzieć, że polskie regulacje IP Box pozwalają skorzystać z 5% stawki CIT w przypadku inwestycji w nowe technologie. Jest to swojego rodzaju nowe narzędzie, z którego mogą skorzystać podmioty działające w branży nowych technologii w Polsce. Obniżona stawka CIT jest stosowana bowiem do zysków, które dany podmiot odniesie z tytułu praw własności intelektualnej. Sama zasada jest relatywnie prosta jeśli chodzi o regulacje podatkowe, niemniej jak to zwykle bywa, aby w pełni skorzystać z obniżonej stawki należy wejść w szczegóły. W dalszej części tekstu przedstawiamy po krótce główne elementy polskich regulacji IP Box.

Nowe przepisy weszły w życie z początkiem 2019 r. i dość szybko spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony biznesu w szczególności ze strony branży IT, która sukcesywnie powiększa swoje znaczenie w ramach polskiej gospodarki. 

Główne założenie nowych regulacji jest takie, że można je stosować do polskich podatników wytwarzających prawa własności intelektualnej. Innymi słowy, jeśli podmiot posiada tzw. “kwalifikowane” prawa własności intelektualnej, a następnie w jakiś sposób odnosi z nich zysk na przykład poprzez sprzedaż, licencję, czy też nawet uwzględnianie ich wartości w cenie sprzedaży innego produktu, to wtedy ten „zysk” można będzie opodatkować 5% stawką CIT (zamiast regularnej stawki 19%). Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to dość istotna “ulga” dla biznesów z branży nowej technologii, które jak wiadomo wymagają dużych nakładów inwestycyjnych już na samym początku. W konsekwencji konieczność zapłaty dość wysokiego CIT na początku cyklu życia nowej technologii może być dość problematyczna.

Niemniej, jak wspomnieliśmy na wstępie, aby w pełni skorzystać z nowych regulacji należy pochylić się nad kilkoma istotnymi aspektami. 

Po pierwsze, prawa własności intelektualnej, które chcielibyśmy opodatkować niższą stawką muszą być objęte prawem ochronnym, tj. patentem, prawem ochronnym na wzór użytkowy, prawo z rejestracji produktu leczniczego, autorskie prawo do programu komputerowego lub kilkoma innymi. 

Drugim istotnym aspektem, który trzeba wziąć pod uwagę jest specjalny wskaźnik, który wpływa na ostateczną wartość zysku, która może być opodatkowana niższą stawką. Jakkolwiek, wskaźnik może się wydawać dość skomplikowany na pierwszy rzut oka gdy przeczyta się przepis, generalnie sprowadza się do następującej zależności: im więcej kosztów do wytworzenia prawa własności intelektualnej jest ponoszonych przez samego podatnika, tym lepiej. Odpowiednio, im większa część wytworzonego prawa własności intelektualnej jest nabyta od podmiotów trzecich, tym zysk opodatkowany stawką 5% jest mniejszy. Inaczej mówiąc, nowe regulacje promują wytwarzanie prawa własności intelektualnej osobiście, własnymi siłami, w przeciwieństwie do korzystania ze skomplikowanego outsourcingu. Dodatkowo, aby odpowiednio udowodnić wartość zysku, która może podlegać niższemu opodatkowaniu należy prowadzić dodatkowy element sprawozdawczości finansowej. Niemniej, biorąc pod uwagę potencjalne korzyści podatkowe, dodatkowe wymogi formalne nie powinny raczej stanowić istotnego problemu.

Podsumowując, jeśli rozważasz zainwestowanie w nowe technologie Polska jest rynkiem, który warto wziąć pod uwagę. I to nie tylko z powodu wysoko wykwalifikowanej kadry i dobrze rozwiniętego rynku o szerokich powiązaniach wewnętrznych. Dostępne są również prawne i podatkowe korzyści, z których można skorzystać. Jedną z nich są regulacje IP Box, które pozwalają skorzystać z obniżonej stawki CIT 5%, zamiast standardowej stawki 19% w przypadku osiągania zysków ze sprzedaży praw własności intelektualnej. Inaczej mówiąc, jeśli założysz polską spółkę, która będzie się zajmować wytwarzaniem i sprzedawaniem odpowiednio chronionych praw własności intelektualnej, to ta spółka zapłaci podatek od zysków ze sprzedaży tych praw w wysokości 5%. Ponadto, wartość praw można uwzględnić w cenie sprzedaży innych produktów i wtedy również ta część zysku będzie opodatkowana niższą stawką.