O 3 miesiące (do 13 lipca 2020) zostanie odroczony termin na zgłoszenie spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Takie rozwiązanie znalazło się w programie, zwanym Tarczą Antykryzysową (Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2), który ma minimalizować negatywne oddziaływanie pandemii wirusa SARS-Cov-2 na polską gospodarkę. W ramach programu wprowadzono szereg rozwiązań, wspierających przedsiębiorców i ułatwiających im realizację obowiązków ustawowych (w tym sprawozdawczych).

Przypominamy, że obowiązek zgłoszenia dotyczy spółek prawa handlowego (z wyjątkiem spółek partnerskich oraz spółek publicznych). Zgłoszenia do Rejestru zobowiązane są dokonać osoby uprawnione do reprezentacji spółek. Więcej informacji na temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych pisaliśmy tu.