Kwestia raportowania MDR wciąż budzi duże emocje i jeszcze więcej niejasności wśród polskich podatników. Tymczasem kolejne państwa podążają za wytycznymi unijnej dyrektywy i wprowadzają obowiązek raportowania schematów podatkowych do lokalnego prawa. Od początku 2020 r. regulacje w tym zakresie obowiązują również w państwie, które wciąż cieszy się zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców, czyli na Cyprze.

Przepisy cypryjskie przewidują podobny sposób raportowania jak ten, który funkcjonuje w Polsce. Trzeba będzie raportować schematy podatkowe, które po pierwsze zostały dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, jak również spełniają co najmniej jedno z ogólnych oraz szczególnych kryteriów dodatkowych. Kryteria są zbliżone do tych, obowiązujących w Polsce i obejmują m.in.: uzależnienie wynagrodzenia doradcy od wysokości uzyskanej korzyści podatkowej, oparcie schematu o standaryzowaną dokumentację, czy korzystanie podwójnych ulg podatkowych w wielu państwach. Wyróżniono również specjalne przesłanki dla schematów transgranicznych jak również dla kwestii dotyczących cen transferowych.

Podobnie, jak to miało miejsce w Polsce, obowiązek raportowania działa retroaktywnie i obejmuje również schematy sprzed wejścia w życie nowych przepisów, w tym przypadku schematy od 25 lipca 2018 r. Czas raportowania dla schematów od tego dnia do 1 sierpnia 2020 to 31 sierpnia 2020. Dla pozostałych, będzie to 30 dni.

Dynamiczne zmiany na Cyprze, w tym również nowy obowiązek w postaci MDR istotnie wpływają na wzrost cen obsługi struktur cypryjskich. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji jeśli potrzebowaliby Państwo wsparcia przy obsłudze lub likwidacji spółek zagranicznych.