OBSŁUGA TRANSAKCJI | M&A | EXIT

Chcesz się zaangażować w inwestycje bardziej niż do tej pory? Doskonale wiesz, że kapitał dziś trzeba chronić szczególnie, a jest to trudniejsze niż kiedykolwiek. Planujesz inwestycje w nowy biznes (nabycie udziałów) lub chcesz dokapitalizować ciekawy start-up?

 

A może jesteś już w rozmowach i oczekujesz szybkiego zamknięcia procesu? Wiesz, że inwestycja jest warta zachodu, ale nie za wszelką cenę. Zaś negocjacje zatrzymały się w martwym punkcie i potrzebujesz doświadczonego doradcy?

 

Dowiedz się więcej o sprzedaży tj. wyjściu z inwestycji

 

Na co zwrócić uwagę przy transakcji M&A?

 

Obok analiz sprawozdań finansowych oraz prognoz (modeli finansowych), jak i samego biznesu i jego skalowalności należy zwrócić uwagę na założycieli i zespół spółki, w którą chcemy zainwestować. Doświadczenie, zaangażowanie czasowe i finansowe jego członków, a w szczególności ich oddanie temu konkretnemu projektowi/spółce. W tym miejscu należy ocenić zarówno kwestie miękkie, biznesowe jak i twarde. Np.: czy zbyt duże rozwodnienie założycieli nie pozbawi ich zaangażowania w dalszy rozwój spółki.

 

Kondycja finansowa spółki jest uzależniona nie tylko od wsparcia inwestorskiego, ale również, a może nawet przede wszystkim od sytuacji na rynku oraz umiejętnej sprzedaży i zarządzania zobowiązaniami spółki. To bardzo istotny parametr, który trzeba zbadać przed powierzeniem spółce swoich środków.

 

W przypadku finansowania długiem, kiedy spółka nie zapewnia nam zwrotu z inwestycji w postaci udziału w zyskach należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. Czy zaoferowane przez spółkę zabezpieczenie inwestycji jest dla Inwestora bezpieczne. Co oznacza nie tyle jego wycenę, ale płynność – a więc szybką możliwość spieniężenia na wypadek, gdyby spółka nie byłaby w stanie realizować swoich zobowiązań na bieżąco.

 

Co jest ważne podczas rozmów?

 

Doświadczenie w negocjacjach i umiejętność komunikacji jest niezmiernie ważna. Dotyczy to nie tylko Inwestora, ale również wspierających go doradców. Ich doświadczenie w biznesie obok kompetencji prawnych i podatkowych jest bardzo istotnym atutem, który może pomóc w sprawnym zamknięciu rozmów oraz w pozyskaniu korzystnych warunków transakcji.

 

Co się składa na proces M&A?

 

To przede wszystkim wielopoziomowe negocjacje. Aby być do nich dobrze przygotowanym konieczne jest przeprowadzenie dobrego due diligence, czyli dobre zbadanie i rozpoznanie tzw. „targetu” – celu inwestycyjnego.

Sam proces M&A z lotu ptaka wygląda tak:

 

 • due diligence – czyli audyt pozwalający rozpoznać ryzyka związane z nabywanymi aktywami, aby dogłębnie poznać co składa się na nabywane wartości (kluczowe kontrakty, prawa itp.) oraz wykluczyć lub zdiagnozować ryzyka
 • negocjacje – te toczą się praktycznie nieustająco, ale ich katalizatorem jest due diligence
 • ustalenie struktury transakcji – to zależy od wielu rzeczy np. od tego co nabywamy, jakie są ryzyka, struktura nabywcy i zbywcy, kwestie podatkowe itp. – zazwyczaj wymaga to odrębnej analizy
 • transakcja – ta może mieć kilka składowych elementów i być jedno lub wielostopniowa – zazwyczaj jest to zawarcie wynegocjowanej i przygotowanej przez prawników umowy obejmującej zobowiązania każdej ze stron, cenę, określenie zasad odpowiedzialności itp.
 • płatność ceny – zazwyczaj jest podzielona na transze, których płatność uzależniona jest od spełnienia określonych warunków, niejednokrotnie wykorzystuje się do jej zapłaty mechanizmy umowy escrow czy depozytu notarialnego, gdzie środki podlegają zdeponowaniu w banku albo u notariusza i są zwalniane po spełnieniu określonych warunków.

 

Dlaczego klienci nas wybierają do obsługi transakcji M&A?

 

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów zarówno na rynku polskim, jak międzynarodowym. Jesteśmy adwokatami i radcami prawnymi oraz doradcami restrukturyzacyjnymi. Mamy szeroką wiedzę w zakresie strukturyzacji biznesu, aspektów podatkowych transakcji, a co więcej posiadamy własne doświadczenia biznesowe i inwestycyjne. Doskonale wiemy, gdzie się zatrzymać i na co zwrócić uwagę.

 

Wieloletnie i międzynarodowe doświadczenie

 

 • Od ponad 20 lat doradzamy w obszarze fuzji i przejęć. Nasz zespół ma za sobą ponad sto sfinalizowanych transakcji.
 • Zajmujemy stanowisko mediatora, gdy Twoje rozmowy dojdą do martwego punktu. To my doprowadzimy Was ponownie do stołu i pomożemy zamknąć transakcję.
 • Posiadamy bogate doświadczenie – od negocjacji, przez kompleksowe przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, aż po obsługę i zabezpieczenie interesów inwestora po transakcji.
 • Współpracujemy ze stałą grupą doświadczonych doradców zagranicznych, gwarantując płynność i bezpieczeństwo prawno-podatkowe transakcji w różnych jurysdykcjach.

 

Obsługa 360-stopni

 

 • Przeprowadzamy analizy i badania due diligence (audyt prawny i podatkowy)
 • Wspieramy klientów w negocjacjach.
 • Opracowujemy umowy inwestycyjne, mając na względzie nie tylko zabezpieczenie klienta, a też biznesowy cel prowadzonych działań.
 • Działamy na wielu polach. Poza obsługą prawną i podatkową nasz zespół zapewnia wsparcie w rozmowach biznesowych (transakcyjnych i handlowych) zarówno w kraju i zagranicą.
 • Reprezentujemy klientów przed instytucjami regulacyjnymi(np. UOKiK, KNF), sądami oraz organami podatkowymi.
 • Wspieramy klientów po-transakcyjnie– co to znaczy? – pilnujemy rozliczenia transakcji, wdrożenia uzgodnień czy wykonania zobowiązań drugiej strony.

 

Przykładowe projekty z zakresu transakcji M&A:

 

LIDER NAJWIĘKSZEJ TRANSAKCJI M&A W SEKTORZE TMT OSTATNICH LAT – AKWIZYCJA ZA PRAWIE 3 MILARDY ZŁOTYCH

 

Prowadziliśmy jedną z największych transakcji akwizycyjnych na rynku TMT od wielu lat! Dodatkowo, obsługiwaliśmy interesy jednego z trzech głównych beneficjentów tej transakcji – obsługa ta obejmowała m.in. zaplanowanie przepływów finansowych i rozliczenia transakcji, negocjacje, wypracowywanie stanowiska i zapewnienie współpracy po stronie TFI zaangażowanego w proces, rozliczenie przepływów w ramach struktury, koordynację aspektów międzynarodowych, obsługę prawną i podatkową, etc.

 

OBSŁUGA TRANSAKCJI M&A NA RYNKU AMERYKAŃSKIM – WARTOŚĆ 2 MLN USD

 

Doradztwo na rzecz jednego z akcjonariuszy przy transakcji M&A dotyczącej akcji amerykańskiej spółki będącej liderem środowisk wykonawczych Java; doradztwo prawno-podatkowe, w tym zaplanowanie, opracowanie dokumentów, wdrożenie i koordynacja rozliczenia przepływów pieniężnych pomiędzy stronami tej międzynarodowej transakcji.

 

OBSŁUGA WEJŚCIA INWESTORA STRATEGICZNEGO, ZABEZPIECZENIE JEGO POZYCJI W STARTUPIE

 

Wejście inwestora do Cools Group S.A. (produkcja lodów spożywczych) – due diligence, negocjowanie listu intencyjnego oraz term sheet, wdrożenie transakcji, przygotowanie struktury pod wejście inwestora (na zlecenie inwestora założenie nowej spółki akcyjnej), konstrukcja statutu i schematu łańcucha dofinansowań, ułożenie ładu korporacyjnego w nowej spółce.

FAQ

 • Planuję pierwszy exit (sprzedaż spółki), jak się przygotować?

  • Po pierwsze – Zadbaj z wyprzedzeniem o jak najlepsze „opakowanie” Twojego biznesu. Konieczne jest dobre przygotowanie danych do prezentacji biznesu, wyników, czy szans rozwojowych – pozwala to lepszą wycenę spółki.
  • Po drugie – Zapewnij przejrzystość udostępnianych danych. Czytelne przedstawienie wartości, w oparciu o dotychczasowe wyniki spółki oraz sporządzone prognozy, pozwolą na szybsze podjęcie decyzji przez inwestora, znacznie skrócą czas due diligence, jak i zamknięcia całej transakcji.
  • Po trzecie – Zbadaj najkorzystniejszą metodę wyjścia z inwestycji w kontekście podatkowym i prawnym.
  • Po czwarte – Zadbaj o to, żeby przeprowadzana transakcja nie odbiła się negatywnie na działalność Twojego biznesu, a wszelkie trwające przedsięwzięcia pozostały niezakłócone. Kluczowym w tym aspekcie jest uprzednie rozdysponowanie zadań w zespole.
  • Po piąte – Zaplanuj przepływy finansowe – strukturę transakcji najlepiej jest planować zanim do niej dojdzie, aby środki z niej znalazły się tam gdzie rzeczywiście chcemy (tu znowu kluczowe jest planowanie prawne i podatkowe).
 • Czy mogę połączyć spółkę polską ze spółką zagraniczną?

  Tak, istnieje możliwość przeprowadzenia połączenia transgranicznego (cross border merger), z uwzględnieniem pewnych warunków. Jest to jeden ze sposobów konsolidacji spółek, prowadzących działalność w różnych krajach Unii Europejskiej – w ramach funkcjonowania jednolitego rynku. W jego wyniku może nastąpić:

  • powrót danego podmiotu do kraju macierzystego;
  • przeniesienie polskiej spółki za granicę.

  W wyniku rejestracji połączenia, spółka przejmowana wraz ze spółkami łączącymi się przez zawiązanie nowej spółki ulegają rozwiązaniu – bez przeprowadzenia likwidacji. Spółka przejmująca lub spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

 • Czym jest asset deal i share deal?

  • Share deal to transakcja polegająca na nabyciu udziałów lub akcji. Nabywca wchodzi na miejsce zbywcy, w dotychczasową strukturę biznesu, która pozostaje nienaruszona.
  • Asset deal to transakcja, której przedmiotem nabycia jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć. Nabywca nie wchodzi w strukturę spółki, a jedynie nabywa określone składniki jej majątku (za pośrednictwem utworzonej spółki celowej – special purpose vehicle, SPV), bądź włącza je do prowadzonego już biznesu.
 • Co to jest due duligence?

  Pojęcie to dosłownie oznacza „należytą staranność”. W Polsce pojęcie to stanowi synonim badania kondycji biznesu, poprzez przeprowadzenie audytu prawnego, handlowego, technologicznego, podatkowego, operacyjnego i finansowego. Inwestor, w oparciu o uzyskane w toku due diligence informacje, może:

  • obiektywnie ocenić sytuację danej spółki;
  • zaznajomić się z mocnymi i słabymi stronami przedsiębiorstwa;
  • ustalić szanse;
  • ocenić ryzyka;
  • skalkulować cenę.
 • Co to jest vendor’s due diligence?

  Jest to due diligence wykonywane na zlecenie strony sprzedającej, jeszcze przed przystąpieniem do negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Dzięki temu sprzedający ma pełną świadomość stanu swojego biznesu i zawczasu może usunąć wady pomniejszające wycenę jego przedsiębiorstwa.

 • Co to jest term sheet?

  Term sheet jest dokumentem przedstawianym przez inwestora właścicielowi firmy, zawierającym wstępne zestawienie warunków biznesowych transakcji, które inwestor gotów jest zaakceptować.

  W odróżnieniu od umowy przedwstępnej, nie nakłada on obowiązku zawarcia oznaczonej umowy w przyszłości (jednakże część jego postanowień może być wiążących – np. te dotyczące poufności, wynagrodzenia czy wyłączności).

  Term sheet jest propozycją inwestycji kapitałowej, składaną właścicielowi biznesu, w wyniku zapoznania się ze stanem spółki oraz oczekiwaniami drugiej strony transakcji.

 • Convertible Debt (Convertible Note) – jaką rolę mogą pełnić przy transakcji?

  Convertible Debt to forma finansowania dłużnego. Krótkoterminowa „pożyczka” konwertowana na udziały. W kontekście finansowania spółki na wczesnym etapie, zwykle konwertowana jest na uprzywilejowane akcje emitowane w ramach Serii A. lub w warunkach polskich na udziały. Konstrukcja ta jest też używana, gdy faktyczna wartość wyceny spółki jest trudna do określenia na dzień transakcji. Pożyczka przechodzi na udziały zwykle przy kolejnej rundzie, jednak zazwyczaj nie dłużej niż w przeciągu 2 lat. Po przyszłej wycenie spółki z zastosowaniem preferencyjnej premii do wyceny – zwykle 15-35% [Discount]. To oznacza, że inwestor inwestując w spółkę nie zna wyceny, po której inwestuje – ona zostanie określona w przyszłości. Jest on zabezpieczony w umowie wyceną minimalną.

  Uwaga – w umowach convertible note można spotkać się z zapisami narzucającymi maksymalną wycenę konwersji pożyczki na udziały [CAP] – jest to niebezpieczny zapis, który może zblokować spółkę dynamicznie się rozwijającą (podobnie do wejścia inwestora pasywnego na za wysoki proc. udziałów na zbyt wczesnym etapie działalności spółki). Przykład: Narzucono CAP, czyli max. wycenę konwersji na poziomie np. 30 mln. a faktyczna wycena na moment konwersji wychodzi 60mln oznacza to, że efektywna premia dla inwestora jest aż na poziomie 50% [discount]. Premię dla inwestora wchodzącego za pomocą pożyczki konwertowalnej zdecydowanie lepiej określać poziomem premii od przyszłej wyceny, a nie poziomem [CAP].

 • Jak uniknąć ryzyka wycieku danych wrażliwych?

  Zachowanie poufności danych w toku negocjacji i podczas samej transakcji to jedna z kluczowych kwestii dla właścicieli spółki. Od czego warto zacząć?

  • Po pierwsze – NDA (non disclosure agreement), czyli umowa o zakazie ujawnia i wykorzystywania informacji uzyskanych w toku audytu i negocjacji, wraz z zastrzeżeniem kar umownych za naruszenie jej postanowień.
  • Po drugie – VDR (virtual data room), czyli udostępnienie najbardziej newralgicznych danych na odrębnym dysku sieciowym, do którego dostęp będzie miała wąskie grono osób – bez możliwości ich utrwalania i powielania (np. poprzez wyłączenie możliwości wykonywania zrzutów ekranu, pobierania udostępnianych plików lub drukowania i kserowania dokumentacji).
  • Po trzecie – anonimizacja przekazywanych danych (w przypadkach, w których jest to możliwe). Ich ujawnienie może się odbyć na etapie zawierania ostatecznej umowy sprzedaży.
 • Jak długo trwa transakcja M&A?

  Czas trwania transakcji jest uzależniony od stopnia jej skomplikowania i złożoności procesu (np. tego czy transakcja jest krajowa czy transgraniczna, z udziałem dwóch lub większej liczby podmiotów). Zazwyczaj odstęp pomiędzy „podpisaniem” (signing), a „zamknięciem” (closing) trwa kilka miesięcy (przy transakcjach rozbudowanych). W przypadku startup’ów procesy te przebiegają znacznie szybciej (mogą się domknąć w 1-3 miesiące) Wybór odpowiedniego doradcy pozwala uniknąć błędów, zaoszczędzić czas i zwiększyć szanse na powodzenie transakcji.

 • Czy można zrezygnować z transakcji M&A w trakcie jej trwania?

  Co do zasady tak, jednakże możliwość rezygnacji, warunki dalszego procedowania oraz skutki naszej decyzji uzależnione są od etapu zaawansowania transakcji i uzgodnionych przez strony postanowień umownych. Taka decyzja może stanowić podstawę roszczeń odszkodowawczych drugiej strony.

 • Czy możemy się ubezpieczyć od ryzyka transakcyjnego?

  Tak. Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia oświadczeń i zapewnień (reps & warranties) złożonych przez sprzedawcę. W ten sposób sprzedawca może uwolnić się od odpowiedzialności za zbywaną spółkę (lub znacznie ją ograniczyć), a kupujący ma możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń od podmiotu, który jest zobligowany do utrzymywania wysokich rezerw finansowych.

 • Jaka jest odpowiedzialność z tytułu oświadczeń i zapewnień (reps & warranties)?

  To zależy. Brak jednolitej regulacji ustawowej doprowadził do wypracowania różnych rozwiązań przez praktykę transakcyjną. Możliwość dochodzenia roszczeń od sprzedającego zazwyczaj zostaje oparta na jednej (bądź kilku) z poniższych podstaw: 

  • Odpowiedzialność kontraktowa;
  • Zobowiązanie gwarancyjne;
  • Odpowiedzialność na podstawie rękojmi;
  • Odpowiedzialność w oparciu o błąd.
Andrzej Sałamacha, Radca Prawny, Partner Panasiuk & Partners
Andrzej Sałamacha

partner/radca prawny

tel. +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl
Marcin Czapski, Radca Prawny, Partner, Ekspert transakcji M&A Panasiuk & Partners
Marcin Czapski

Partner/Radca Prawny

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Zapraszamy do współpracy z gwarancją wymiernych zysków
i odpowiedzialnego partnerstwa

adres

Odwiedź: Nowogrodzka 18/5
00-511 Warszawa

Andrzej Sałamacha, Radca Prawny, Partner Panasiuk & Partners
Andrzej Sałamacha

partner/radca prawny

tel. +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl
Marcin Czapski, Radca Prawny, Partner, Ekspert transakcji M&A Panasiuk & Partners
Marcin Czapski

Partner/Radca Prawny

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Nasze biura

Warsaw, Poland

Panasiuk & Partners sp.k.
Nowogrodzka 18/5
00-511 Warszawa

Agno, Switzerland

Panasiuk & Partners sp.k. Representative Office
Via Lugano 13 , 6982 Agno

Tel: +41 (0) 91 610 25 09

Email: info@panasiuk.com.pl

Dane rejestrowe

Panasiuk & Partners sp.k., ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000465801, NIP 7010384537

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email