Doradztwo sukcesyjne i ochrona majątku

Chcesz skutecznie zabezpieczyć firmę oraz swoje aktywa? Zastanawiasz się jak bezpiecznie przekazać biznes i majątek spadkobiercom? Chciałbyś wdrożyć odpowiednie mechanizmy i uregulować sprawy rodzinne, ale nie wiesz od czego zacząć?

SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG

Zapewnimy Ci doradztwo sukcesyjne i pomożemy ochronić majątek dopełniając te usługi o odpowiedzialne partnerstwo oraz bieżące wsparcie prawno-podatkowe.

Na początek chcemy zadać Ci kilka dodatkowych pytań: 

 • Czy posiadasz majątek poza granicami Polski?
 •  Zastanawiasz się jak będzie wyglądał proces spadkowy? 
 • Nie jesteś pewien, czy Twoi bliscy poradzą sobie z formalnościami, gdy zajdzie taka potrzeba?

Jeżeli choć na kilka z powyższych pytań odpowiedziałeś pozytywnie, to proponujemy Ci profesjonalne doradztwo sukcesyjne oraz ochronę majątku w kancelarii prawno-podatkowej Panasiuk & Partners.

Co obejmuje doradztwo sukcesyjne i ochrona majątku?

 • Wspieramy naszych klientów w planowaniu transferu międzypokoleniowego 
 • Szczegółowo analizujemy sytuację majątkową i rodzinną 
 • Proponujemy najlepsze możliwe rozwiązania prawne i podatkowe 
 • Opracowujemy i wdrażamy modele sukcesyjne
 • Przygotowujemy koncepcje ochrony majątku
 • Wykonujemy niezbędne usługi prawne i finansowe

Dlaczego to właśnie naszej Kancelarii powinieneś zlecić doradztwo sukcesyjne i ochronę majątku?

 • Posiadamy najdłuższe doświadczenie na rynku w zakresie doradztwa sukcesyjnego i ochrony majątku zamożnych klientów posiadających aktywa w Polsce i za granicą.
 • Łączymy specjalistyczną wiedzę z odpowiedzialnym i zaangażowanym partnerstwem, które dopełniamy o profesjonalne usługi prawne i finansowe. 
 • Skutecznie Identyfikujemy obszary, które mogą generować ryzyka i potencjalne problemy.
 • Na bieżąco śledzimy zmieniające się warunki geopolityczne i prawno-podatkowe.
 • Założyliśmy ponad 150 struktur rodzinnych zmierzających do zachowania majątku rodzinnego, a w ponad 20 z nich dr Anna Maria Panasiuk pełniła) osobiście rolę powiernika, protektora aktywów, wykonawcy testamentu lub członka Rady Nadzorczej.
 • Pamiętamy o dywersyfikacji i przypominamy o niej naszym klientom!

Osobista wieloletnia praktyka (dr Anny Marii Panasiuk) w zakresie utrzymania i prowadzenia struktur międzynarodowych pozwala doradzić nie tylko prawnie, podatkowo, ale również w zakresie kwestii kosztów, praktycznego wykorzystania oraz późniejszego utrzymania i zarządzania strukturą rodzinną.

Jak wygląda proces sukcesji i w czym możemy pomóc?

 • Służymy wsparciem doradczym w procesie decyzyjnym, odpowiadając na pytania i przedstawiając szczegółowe rozwiązania poszczególnych kwestii.
 • Opracowujemy harmonogram etapu wdrożenia procesów sukcesyjnych w oparciu o wybrany przez klienta scenariusz.
 • Analizujemy możliwe rozwiązania alternatywne.
 • Zajmujemy się wdrożeniem koncepcji sukcesyjnej od strony prawnej, podatkowej i finansowej.
 • Prowadzimy okresowe audyty wdrożonego rozwiązania w celu weryfikacji przyjętego modelu oraz przygotowania ewentualnych korekt czy aktualizacji. Renegocjujemy koszty utrzymania, gdy zachodzi ku temu potrzeba.
 • Cechuje nas dyskrecja, wrażliwość oraz empatia właściwa dla zrozumienia wagi relacji rodzinnych oraz delikatności tej materii.

O zaufaniu klientów do świadczonych przez nas usług świadczy powierzanie funkcji wykonawcy testamentu, czy funkcji protektora zagranicznej fundacji partner zarządzającej kancelarią – dr Annie Marii Panasiuk.

Sukcesja w Polsce i za granicą – zakres usług

 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie w przejęciu sterów rodzinnego przedsięwzięcia.
 • Opracowujemy umowy powiernicze.
 • Pomagamy w przygotowaniu testamentów, statutów fundacji rodzinnych i obowiązków wykonawców testamentów.
 • Świadczymy usługi powiernika w fundacji prywatnej poza granicami Polski.
 • Uczestniczymy w procesach spadkowych poza granicami kraju.
 • Zapewniamy płynność i bezpieczeństwo procesu dziedziczenia transgranicznego.
 • Tworzymy i obsługujemy zagraniczne fundacje rodzinne.
 • Realizujemy najpełniejsze odzwierciedlenie woli osób planujących sukcesję poprzez należyte sformułowanie dokumentów określających udział beneficjentów i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych.

Sukcesja – przykłady

KONCEPCJA SUKCESJI DLA RODZINY POSIADAJĄCEJ SPÓŁKI PRODUKCYJNE NA 3-KONTYNENTACH

Opracowaliśmy koncepcję sukcesji grupy kilkunastu spółek (m.in. w Polsce, UE, Azji Płd. Wschodniej i Ameryce Południowej) z branży produkcji spożywczej, działającej na rynkach światowych i jako podwykonawca dla globalnych marek. Uwzględniliśmy strukturę rodzinnej spółki holdingowej oraz plan reorganizacji grupy dobierając najbardziej korzystny scenariusz działania.

KONCEPCJA I WDROŻENIE SUKCESJI DLA ZNANEGO RODU ARYSTOKRATYCZNEGO

Kompleksowe doradztwo na rzecz polskiej zamożnej rodziny arystokratycznej w zakresie transferu i zabezpieczenia majątku rodowego, wsparcie w procesie repatriacji środków finansowych do rodziny.

DORADZTWO NA RZECZ SUKCESJI FIRMY TECH-MED

Sukcesja jednego z najstarszych polskich przedsiębiorstw handlowych (ponad 70-lat historii) Tech-Med (technologie medyczne) – wsparcie koncepcyjne i realizacja jego płynnego przejścia w ręce czwartego pokolenia.

DORADZTWO PRZY USTANOWIENIU FUNDACJI PRYWATNEJ RODZINNEJ HERSE

Doradztwo przy ustanowieniu Fundacji prywatnej rodzinnej Hersów w Warszawie, której celem jest odtworzenie pamięci i funkcjonowania „najsłynniejszego w okresie przedwojennym, a zarazem największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Domu Mody Bogusława Herse”.

PRZYGOTOWANIE SUKCESJI POLSKIEJ GRUPY KONIMPEX

Przygotowanie wstępnej koncepcji sukcesji polskiej Grupy Konimpex (logistyka i dystrybucja surowców chemicznych i przemysłowych) skupiającej spółki inwestycyjne o wartości około 350 mln zł. 

Naszym zadaniem było opracowanie szczegółowej koncepcji sukcesji biznesu z udziałem pracowników, fundacji, z zabezpieczeniem spadkobiercy. Kluczowym elementem naszej pracy obok przygotowania szczegółowych założeń prawnych i podatkowych było uzyskanie precedensowego rozstrzygnięcia podatkowego przed WSA.

FAQ

 • Czym jest sukcesja?

  Sukcesja to przekazanie majątku kolejnemu pokoleniu, które może zostać zaplanowane i wdrożone za życia nestora, albo dopiero po otwarciu spadku.

  Jej przedmiotem mogą być wszelkie składniki wypracowanego za życia majątku (np. środki pieniężne, ruchomości, nieruchomości, wszelkie inne nośniki wartości, udziały lub akcje (w spółkach kapitałowych), ogół praw i obowiązków (w spółkach osobowych), przedsiębiorstwa lub ich zorganizowane i wyodrębnione organizacyjnie części).

  To od Nas zależy, komu przypadną poszczególne składniki naszego majątku. Może on zostać przekazany w ręce następnego pokolenia, dzieciom z kilku związków (zarówno formalnych, jak i nieformalnych), naszym partnerom lub innym wskazanym przez nas osobom lub podmiotom. Nie zawsze krąg osób dziedziczących w oparciu o zasady ustawowe będzie tożsamy z naszą wolą.

  Jeżeli chcemy odpowiednio zabezpieczyć naszych bliskich, zapewnić niezakłócone funkcjonowanie rozpoczętych przedsięwzięć oraz wyeliminować potencjalne konflikty rodzinne – warto zadbać o to jak najwcześniej.

 • Jak przekazać majątek w ręce następnego pokolenia?

  Najistotniejszą kwestią w tym zakresie jest opracowanie planu, który będzie urzeczywistnieniem Twojej woli. Będzie on pomocny przy poszukiwaniu optymalnych rozwiązań i mechanizmów przy procesie sukcesyjnym. Doświadczony doradca pomoże Ci zidentyfikować obszary potencjalnego ryzyka i je wyeliminować (lub znacznie ograniczyć).

  Podstawowymi instytucjami w zakresie przekazywania majątku w ręce następnego pokolenia (lub innych wskazanych osób) są:

  • Dziedziczenie ustawowe (w oparciu o regulacje kodeksu cywilnego);
  • Dziedziczenie testamentowe;
  • Darowizna;
  • Sprzedaż;
  • Powiernictwo;
  • Tworzenie spółek (także spółek offshore) i ich wzajemnych powiązań;
  • Fundacja prywatna (rodzinna).
 • Co to jest powiernictwo i kim jest powiernik?

  W stosunku powierniczym mogą występować trzy strony:

  • Powierzający – osoba, która przenosi określone prawo majątkowe na rzecz powiernika;
  • Powiernik – wykonuje władztwo nad prawem majątkowym powierzającego, w imieniu własnym, lecz na rzecz beneficjenta powiernictwa;
  • Beneficjent powiernictwa – na jego rzecz następuje zwrotne przeniesienie prawa; (Nie jest stroną obligatoryjną, może być nim jednocześnie powiernik).

  Istotą powiernictwa jest możliwość powierzenia zarządzania majątkiem (jakimikolwiek składnikami) na rzecz powiernika, który działa w interesie powierzającego, zaś powierzający zostaje dzięki temu „niewidoczny” dla osób trzecich.

 • Kiedy zacząć sukcesję?

  Realia dzisiejszego świata skutecznie przekonały nas, że nie sposób przewidzieć nadchodzące wydarzenia. Jeżeli chcesz zatroszczyć się o swoich najbliższych i zadbać o ich bezpieczeństwo oraz określić dalsze losy Twojego majątku i ustrzec go przed niechcianym rozdrobnieniem – powinieneś rozpocząć planowanie sukcesji jak najszybciej, gdyż najgorszym rozwiązaniem jest się w tym przypadku spóźnić. Plan sukcesyjny może być aktualizowany z biegiem lat.

 • Co to jest fundacja prywatna (fundacja rodzinna)?

  Istotą fundacji rodzinnej jest zachowanie trwałości rodzinnego majątku, zgodnie z wolą fundatora.

  Wejściem w życie ustawy o fundacji rodzinnej w Polsce powoduje, że ten instrument może już być wykorzystywany do planowania sukcesji również w naszym kraju.

  Fundacja rodzinna ma pozwolić na konkretyzację i ujednolicenie celów rodzinnej firmy oraz umożliwić ich zakreślenie w dalszej perspektywie, aniżeli do drugiego pokolenia.

  Głównymi zadaniami fundacji rodzinnej są: zarządzanie i ochrona majątku oraz świadczenie na rzecz beneficjentów, których wskaże fundator.

  Fundacja pozostaje właścicielem przekazanego jej majątku. Skupia ona grupę powiązanych ze sobą podmiotów, umożliwiając sprawne zarządzanie.

  Właściwe skorzystanie z tej instytucji może pozwolić na znaczne ograniczenie ryzyka rozdrobnienia majątku lub utraty kontroli nad częścią aktywów. Konflikty rodzinne, sprzedaż udziałów osobom trzecim lub rozdrobnienie akcjonariatu – to tylko niektóre problemy, których można uniknąć.

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Zapraszamy do współpracy z gwarancją wymiernych zysków
i odpowiedzialnego partnerstwa

adres

Odwiedź: Nowogrodzka 18/5
00-511 Warszawa

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Nasze biura

Warsaw, Poland

Panasiuk & Partners sp.k.
Nowogrodzka 18/5
00-511 Warszawa

Agno, Switzerland

Panasiuk & Partners sp.k. Representative Office
Via Lugano 13 , 6982 Agno

Tel: +41 (0) 91 610 25 09

Email: info@panasiuk.com.pl

Dane rejestrowe

Panasiuk & Partners sp.k., ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000465801, NIP 7010384537

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email