Pisaliśmy już o najczęściej wybieranych kierunkach rozwoju biznesu przez polskich przedsiębiorców, czyli o Niemczech, Czechach, Rumunii, Cyprze i innych europejskich destynacjach, czas na podróż na południe, poza Morze Śródziemne, jak również na Bliski i Daleki Wschód. Myśląc o ekspansji na szerszą skalę te kierunki stają się naturalnym wyborem. 

Ekspansja na rynki zagraniczne

DUBAJ regionalny hub biznesowy

Zjednoczone Emiraty Arabskie to, z perspektywy międzynarodowej, konfederacja siedmiu państw, nazywanych właśnie emiratami. Jakkolwiek nazwy większości z nich np. Fudżajra, czy Umm al-Kajwajn, niewiele mówią polskim przedsiębiorcom, tak Abu Zabi i Dubaj są powszechnie znane.

Jakkolwiek, Abu Zabi coraz częściej jest rozpatrywane w konkurencji do Dubaju, to jednak ten drugi emirat wciąż stanowi główny punkt zainteresowania biznesowego. 

Dubaj, z uwagi na przyjazne środowisko prawne i wysoki poziom rozwoju, jak również probiznesowe rozwiązania prawne i podatkowe, dorósł do pozycji lokalnego centrum biznesowego. Coraz więcej firm działających międzynarodowo wybiera Dubaj na lokalizację centrali do ekspansji biznesu nie tylko w najbliższym otoczeniu, czyli na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce, ale również w Azji.

Podstawową cechą charakterystyczną Dubaju jest brak podatku dochodowego (z wyjątkiem przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem ropy naftowej oraz zagranicznych banków) oraz niski VAT wynoszący 5%. Dla osób fizycznych i spółek obowiązują podobne zasady, niemniej należy mieć na uwadze, że aby zostać rezydentem podatkowym Dubaju, lokalne władze wymagają udokumentowania, że w okresie co najmniej 180 dni przebywało się nieprzerwanie na terytorium emiratu. Dodatkowo, w przypadku zakładania spółki w Dubaju wystąpi konieczność spełnienia dodatkowych lokalnych warunków, w tym ustanowienia co najmniej połowy zarządu w postaci lokalnych rezydentów.

W końcu, należy wskazać, że władze Dubaju i ZEA robią bardzo wiele, aby zapewnić odpowiednią rozpoznawalność kraju w biznesowym świecie. Ponadto dbają o wizerunek kraju, między innymi poprzez zawieranie traktatów o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma państwami świata, 
w tym z Polską.

SINGAPUR najbliższy Daleki Wschód sprzyja startupom – 3 lata zwolnienia podatkowego

Singapur jest jednym z relatywnie niewielkich państw, położonych na Dalekim Wschodzie. Jednocześnie, z perspektywy prawnej, biznesowej, ale także podatkowej, jest może najbliżej Europy ze wszystkich państw położonych w tamtym regionie

Jako była brytyjska kolonia, a obecnie niepodległe państwo o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, Singapur stosuje w praktyce wiele zasad brytyjskiego systemu prawnego i biznesowego, jak również tworzy otoczenie prawne i administracyjne przyjazne dla działalności biznesowej, szczególnie nakierowanej na operacje holdingowe i inwestycyjne.

Z perspektywy podatkowej, podobnie jak inne lokalizacje stosujące zasady anglosaskie, takie jak np. Malta czy Cypr, nie pobiera podatku od działalności prowadzonej poza terytorium Singapuru, jeśli zyski i środki z tej działalności nie zostaną przeniesione na terytorium Singapuru. Jednocześnie, dochody spółek na terytorium Singapuru są opodatkowane liniową stawką 17%. Dla osób fizycznych stosuje się natomiast skalę podatkową od 0% do 22%.

Singapur oferuje również bardzo interesujące rozwiązania podatkowe dla start-upów. Jednym z nich jest zwolnienie podatkowe na trzy lata dla start-upów działających na terytorium Singapuru, nie jest ono dostępne dla podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną i holdingową. Jednocześnie, dywidendy wypłacane przez spółki z Singapuru są zwolnione z opodatkowania lokalnie.

Z perspektywy polskich inwestorów, szczególnie istotne jest, że Singapur posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską, co w dużym stopniu ułatwia działalność polskich przedsiębiorców lub poprzez podmioty singapurskie.

HONG KONG – brama do Chin

Honk Kong, pomimo zbliżonych warunki historycznych i gospodarczych, obecnie oferuje środowisko biznesowe o nieco odmiennej charakterystyce niż Singapur. Rozwiązania prawne bazują na brytyjskich formach regulacji działalności biznesowej, natomiast administracja oferuje dość przyjazne nastawienie w kontekście kontaktu z biznesem, w szczególności o charakterze holdingowym i inwestycyjnym. Nie bez znaczenia dla wielu polskich inwestorów może być bliskość, zarówno geograficzna jak i prawna, do Chin. Z uwagi na szereg połączeń formalnych, Hong Kong może stanowić dobrą lokalizację do ekspansji działalności w Państwie Środka.

Z perspektywy podatkowej, Hong Kong stanowi ciekawe połączenie progresywnych stawek opodatkowania, zarówno dla osób fizyczny jak i prawnych z jednej strony, oraz zwolnień podatkowych dla dywidend, zysków kapitałowych z drugiej strony. Jednocześnie, zyski osiągnięte poza terytorium Hong Kongu, nie podlegają opodatkowaniu. Interesującym elementem systemu podatkowego Hong Kongu jest brak opodatkowania VAT.

Na niekorzyść Hong Kongu z perspektywy polskiej może przemawiać brak odrębnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i jednocześnie brak możliwości stosowania do działalności w Hong Kongu umowy polsko-chińskiej. Jednocześnie, Hong Kong wciąż znajduje się na liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Efektem takiego rozwiązania mogą być utrudnione procedury zmierzające do nieopodatkowania danego dochodu podwójnie, w dwóch państwa (Polsce i Hong Kongu), jak również skomplikowana sytuacja polskiego inwestora z perspektywy przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych.

MAURITIUS, SESZELE – egzotyczne raje, nie tylko podatkowe

Wielu przedsiębiorców coraz częściej spogląda ku egzotycznym lokalizacjom, głównie dla celów osobistych. Klimat i warunki życia, w połączeniu z doświadczeniami z pandemii skłaniają wielu do wyprowadzki, ale bez utraty kontaktu z prowadzonym biznesem. Niejednokrotnie egzotyczne lokalizacje są również wykorzystywane jako miejsce do ekspansji międzynarodowej biznesu, z perspektywy holdingowej i finansowej.

Mauritius charakteryzuje niskie opodatkowanie dochodu dla osób fizycznych (10%-15%) oraz brak opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą. Jednocześnie, spółki są opodatkowane liniową stawką 15% z możliwością obniżenia do 3% w przypadku prowadzenia działalności eksportowej.

Republika Seszeli to kolejne państwo wyspiarskie na Oceanie Indyjskim. System podatkowy Seszeli charakteryzuje dość wysokie opodatkowanie spółek (25%-30%) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (0%-30%). Niemniej, dla niektórych branż przewidziano opodatkowanie w niższych wartościach od 0% do 15%, zależnie od dochodu (tj. turystyka, rybołówstwo, rolnictwo, ochrona zdrowia i edukacja). Ponadto, na Seszelach przewidziano specjalną formę prawną spółki IBC (International Business Company), która pod warunkiem nieprowadzenia działalności na terytorium Seszeli, nie podlega opodatkowaniu. 

Zarówno Mauritius jak i Republika Seszeli nie zawarły z Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto, obie jurysdykcje znajdują się na tzw. czarnej liście państw, stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. W konsekwencji, polski przedsiębiorca może mieć utrudnioną pozycję w kontekście podwójnego opodatkowania, czy też opodatkowania dot. zagranicznych spółek kontrolowanych, co będzie miało zastosowanie tak długo, jak będzie polskim rezydentem podatkowym.

Porównanie głównych regulacji podatkowych w omawianych państwach – zobacz czego się spodziewać planując strategię ekspansji swojego biznesu

KRAJStawka CITStawka PITStawka VATExit tax
DubajBrakBrak5%Brak 

Istnieje tzw. departure tax, który jest doliczany do ceny biletów lotniczych dla osób opuszczających Dubaj
Singapur17%
 
Zwolnienie dla dochodów z działalności zagranicą, które nie są przenoszone do Singapuru
od 0% (do 20 000 SGD) do 22% (powyżej 320 000 SGD)7%Brak
Hong Kongod 8,25% (do 2 mln HKD) do 16,5% (od 2 mln HKD)od 2% (do 50 000 HKD) do 17% (od 200 000 HKD)BrakBrak
Mauritius15%
 
3% dla przedsiębiorstw eksportowych
od 10% (do 650 000 MUR) do 15% (od 650 000 MUR) 15% Brak
Seszeleod 25% (do 1 mln SCR) do 30% (od 1 mln SRC)
 
dla wybranych branż: od 0% (do 250 000 SRC) do 15% (od 250 000 SRC)
 
IBC zwolnione z podatku
od 0% (do 8 555,50 SRC) do 30% (od 83 333 SRC) 15%Brak

CO Z TEGO WYNIKA?

W ostatniej części naszej podatkowej wycieczki po świecie zwiedziliśmy lokalizacje nieco bardziej egzotyczne dla polskiego przedsiębiorcy. Niemniej, jak się okazuje nie oznacza to, że są to lokalizacje niedostępne i nierozważane przez polskich przedsiębiorców. Wręcz przeciwnie, coraz częściej spoglądają oni w stronę dalekich rynków oraz lokalizacji, które oferowałyby nie tylko interesujące perspektywy biznesowe, ale również atrakcyjne warunki życia.

Niemniej w przypadku tego rodzaju lokalizacji szczególnie istotne jest dobre rozeznanie i przeanalizowanie sytuacji prawnej i podatkowej przed podjęciem decyzji o ekspansji biznesu lub wyprowadzce. Z uwagi na to, że egzotyczne lokalizacje często są traktowane jako raje nie tylko przez turystów, ale również przez fiskusa, można się natknąć na nieprzewidziane i niezbyt przyjemne konsekwencje. Nie oznacza to jednak, że te lokalizacje są niedostępne. Wręcz przeciwnie, przy odpowiednim przygotowaniu mogą pozwolić na istotne skalowanie biznesu oraz zmianę jakości życia przedsiębiorcy i jego najbliższej rodziny.

To trzecia i ostatnia seria przez najczęściej wybierane destynacje ekspansji polskich przedsiębiorców. Spodziewajcie się jednak kolejnych tekstów, w których dzielimy się praktycznymi wskazówkami w zakresie planowania, zabezpieczania i planowania rozwoju międzynarodowego. 

Czytaj także: