PRZENIESIENIE SPÓŁKI ZA GRANICĘ

Widzisz, że Twoim głównym rynkiem rozwoju jest inna lokacja lub z innych powodów, biznesowych, bezpieczeństwa, czy prawno-księgowych przeprowadzka wydaje się być najlepszym rozwiązaniem? Czy wiesz, że możesz przenieść swoją spółkę za granicę?

 

A może zmiana lokacji wymagana jest przez Twojego inwestora i musisz przenieść całą firmę na rynek, z którego pochodzi inwestowany kapitał? Nie wiesz od czego zacząć, aby wszystko przebiegło sprawnie?

 

Jest wiele sytuacji, w których zmiana miejsca prowadzenia biznesu jest konieczna, lub po prostu jako przedsiębiorca wiesz, że chcesz jej dokonać.

 

Cały proces trzeba zaplanować tak, aby przebiegł płynnie zarówno na miejscu w Polsce, jak i w miejscu docelowym. Dobrze mieć przy tym zaufanego i kompetentnego doradcę, który zapewni wsparcie od początku do końca z jednego miejsca.

 

Od czego zacząć relokację spółki?

 

Decydując się na zmianę siedziby spółki często wiadomo z góry jaki jest cel reorganizacji oraz gdzie należy biznes/spółkę ulokować. Taka zmiana pociąga za sobą często zmianę rezydencji podatkowej przedsiębiorcy i jego rodziny, w czym również możemy pomóc.

 

Wiele kwestii warto wyjaśnić i zaplanować wcześniej, tj. przed podjęciem działań. To pozwoli je później sprawnie przeprowadzić. Jeśli pominiemy ten etap, odkręcanie spraw i „naprostowanie” pewnych ryzyk może się okazać bardzo czasochłonne i kosztowne.

 

Warto wspomnieć, że w dobie Covid zagraniczni przedsiębiorcy są mile widziani we wszystkich krajach europejskich, zwłaszcza wtedy, gdy stoją za nimi innowacyjne technologie czy usługi. Jeśli jakieś części biznesu chcemy pozostawić jednak w Polsce, to być może mówimy o ekspansji biznesu na rynki zagraniczne.

 

Jakie usługi świadczymy w zakresie przeniesienia firmy za granicę?

 

 • Przed podjęciem działań przeprowadzamy analizę skutków podatkowych i prawnych takiej relokacji, przygotowujemy harmonogram czynności prawnych oraz biznesowych;
 • Przeprowadzamy w pełni cały proces reorganizacyjny – w ujęciu międzynarodowym. Tzn. że jesteśmy odpowiedzialni za cały etap, który koordynujemy od strony polskiej we współpracy ze sprawdzonymi partnerami w Europie, US oraz Azji.
 • Ustawiamy procesy księgowe, nadzoru podatkowego i prawnego, negocjujemy i optymalizujemy koszty obsługi zagranicznej.
 • Pomagamy w zakładaniu rachunków bankowych oraz w negocjacjach kosztów obsługi finansowej.
 • Pomagamy w procesach pozyskania finansowania oraz M&A w lokalizacjach docelowych.
 • Nadzorujemy obowiązki podmiotów polskich w związku z podjęciem relokacji zagranicznej (zgłoszenia/rozliczenia dewizowe, podatkowe etc.).

 

Jak dobrać partnerów do obsługi relokacji biznesu?

 

Należy rozważyć koszty pracy w poszczególnych krajach i koszty obsługi prawnej. Działalność w środowisku międzynarodowym to nasza główna specjalizacja, na której skupiamy się od ponad 20-lat – dlatego wiele rozwiązań obsługujemy w polskim zespole (co oszczędza czas, i koszty), zaś konsultacje z prawnikami w docelowych destynacjach realizujemy w strategicznych i niezbędnych dla projektu momentach, jak i w końcowej fazie projektowania docelowej struktury. Działamy ze sprawdzonymi partnerami w Europie i na całym świecie.

 

Na co uważać, gdy rozpoczniesz biznes za granicą?

 

Poza ryzykami biznesowymi i dobrym ułożeniem spraw z kontrahentami należy zabezpieczyć ryzyka prawne, podatkowe i regulacyjne.

 

Dobrze jest wiedzieć, że wiele krajów posiada regulacje podatkowe bardzo przyjazne dla spółek wykorzysujące technologie innowacyjne. Tak więc jednocyfrowy podatek jest swobodnie osiągalny zarówno w Polsce jak i za granicą. Z drugiej strony cała relokacja musi być przeprowadzona również zgodnie z prawem polskim, aby nie przypłacić korzyści zagranicznych, dodatkowymi ryzykami w Polsce (np. dodatkowymi podatkami z tytułu relokacji czy działalności zagranicznej spółki).

 

Wybór niektórych krajów może pozwolić na bardziej liberalne zasady księgowania, które uproszczą życie i pozwolą skupić się na biznesie.

 

Nie należy zapominać o zobowiązaniach podatkowych i prawnych (też dewizowych) w Polsce. Trzeba np.: wypełnić deklarację o posiadanych aktywach poza granicami Polski. Dotyczy to zarówno spółek, przedsiębiorców jak i osób prywatnych, które powinny zgłosić np.: udziały w zagranicznych spółkach. To ważne, aby zrobić wszystko prawidłowo i mieć spokojną głowę i zająć się ekspansją biznesu.

 

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że każdy kraj kieruje się zasadą „substance”. Nie wystarczy mieć w nim spółkę. Spółka ta musi prowadzić rzeczywistą działalność. Pomagamy klientom stawiać sprawnie i bezpiecznie pierwsze kroki.

 

Negocjacje z kontrahentami

 

Pomagamy klientom w optymalizacji struktury kosztów międzynarodowych przedsięwzięć. Znając zasady profesjonalnej obsługi, wiemy na jakie elementy zwracać uwagę.

 

Uczestnicząc w życiu biznesów międzynarodowych już dwie dekady pomagamy klientom w ważnych negocjacjach biznesowych, transakcjach M&A, nawiązywaniu relacji i ich negocjacji z partnerami księgowymi, prawnymi czy podatkowymi.

 

Przykładowe projekty związane z przeniesieniem firmy:

 

RELOKACJA SPÓŁKI WRAZ Z AKTYWAMI FINANSOWYMI

Przeprowadziliśmy kilka procesów relokacji spółek z zagranicy do Polski oraz z Polski do krajów europejskich tj. Luksemburg, UK, Estonia.

 

TRANSFER POMIĘDZY KONTYNENTAMI

Zaplanowaliśmy wyjście na rynek amerykański osoby fizycznej oraz jej spółek w branży szkoleniowej. Zmiana warunków rynkowych w dobie Covid wymagała od nas dynamicznej modyfikacji rozwiązań. Musieliśmy działać sprawnie i na bieżąco łączyć potrzeby klienta z ciągle zmieniającym się rynkiem, który w różnych miejscach był dotknięty epidemią w niejednolity sposób.

FAQ

 • Czy mogę przenieść spółkę za granicę bez jej likwidacji?

  Tak, jeżeli przenosiny następują w granicach Unii Europejskiej. Wówczas istnieje możliwość przeniesienia siedziby spółki założonej zgodnie z ustawodawstwem danego Państwa Członkowskiego do innego kraju należącego do UE. Od 2017 r., na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), a w jego następstwie orzeczenia polskiego Sądu Najwyższego – istnieje możliwość dokonania relokacji spółki bez konieczności jej likwidacji, zgodnie ze swobodą przepływu kapitału.

 • Czym jest anonimizacja biznesu?

  Anonimizacja biznesu jest procesem, mającym na celu uniknięcie zbędnego zainteresowania ze strony organów administracyjnych oraz zabezpieczenie posiadanego majątku (na podstawie i w granicach obowiązujących regulacji). Takie przedsięwzięcie polega na przeniesieniu siedziby spółki za granicę, zmianę rezydencji podatkowej lub z wykorzystaniem stosunku powiernictwa.

 • Dlaczego warto przenieść spółkę za granicę?

  Przeniesienie spółki za granicę jest najczęściej zdeterminowane przez (przynajmniej) jeden z poniższych czynników:

  • Korzystniejsze regulacje podatkowe;
  • Bezpieczeństwo obrotu i pewność stanowionego prawa;
  • Ekspansja międzynarodowa;
  • Postulaty inwestora, który wymaga obecności podmiotu na rodzimym rynku;
  • Prestiż – zmiana sposobu postrzegania podmiotu;
  • Korzystniejsza perspektywa rozwoju na innym rynku (rynkach).

   

 • Czy przenosząc spółkę za granicę zapłacę exit tax?

  Co do zasady tak. Przeniesienie majątku poza granicę Polski dotyczy sytuacji, gdy podatnik:

  1. Przenosi do zagranicznego podmiotu składniki majątku związane dotychczas z działalnością gospodarczą prowadzoną na terytorium RP;
  2. Przenosi do innego państwa (np. państwa swojej nowej rezydencji podatkowej) poprzez zagraniczny podmiot składniki majątku dotychczas związane z działalnością prowadzoną na terytorium RP;
  3. Przenosi całość albo część działalności prowadzonej dotychczas w Polsce;
  4. Przenosi za granicę aktywa o wartości powyżej 4 mln zł.

  Co istotne, katalog przypadków wskazanych przez ustawodawcę ma charakter otwarty.

  Warto jednak rozważyć możliwość utworzenia spółki offshore, nowego podmiotu w innym kraju, lub wstąpienie do podmiotu już działającego za granicą.

 • Ile trwa przeniesienie spółki za granicę?

  Przeniesienie spółki za granicę – bez konieczności jej likwidacji – możliwe jest jedynie w granicach Unii Europejskiej.

  W przypadku chęci przeniesienia prowadzonej działalności poza obszar wspólnoty konieczne jest utworzenie nowej spółki w docelowej destynacji, w oparciu o regulację danego państwa oraz likwidacja „starej” spółki.

  Czas trwania przenosin wynosi zazwyczaj nie więcej niż kilka miesięcy, co jest uzależnione także od sprawności instytucji państwa członkowskiego oraz zakresu nałożonych na spółkę obowiązków.

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Nasze biura

Warsaw, Poland

Panasiuk & Partners sp.k.
Nowogrodzka 18/5
00-511 Warszawa

Agno, Switzerland

Panasiuk & Partners sp.k. Representative Office
Via Lugano 13 , 6982 Agno

Tel: +41 (0) 91 610 25 09

Email: info@panasiuk.com.pl

Dane rejestrowe

Panasiuk & Partners sp.k., ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000465801, NIP 7010384537

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email