Blog

Publikujemy istotne informacje z zakresu prawa, podatków i projektów inwestycyjnych.
Wszystkie analizy tworzone są dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów.

Rozumiemy biznes

Planowane zmiany w podatkach dochodowych

W dniu 11 września 2015 r. Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy mającej na celu wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Projekt aktualnie czeka na podpis Prezydenta.

Zmiany regulacji dotyczących opodatkowania dywidend (CIT)

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzona zostanie wspólna dla wszystkich państw członkowskich klauzula zapobiegająca nadużyciom w zakresie korzystania ze zwolnień od wypłacanych dywidend na podstawie dyrektywy 2011/96/UE (Dyrektywa Parent Subsidiary). Celem implementowanych przepisów jest wyeliminowanie fikcyjnych uzgodnień mających na celu skorzystanie ze zwolnienia od podatku od wypłacanych dywidend. Chodzi o uzgodnienia, które nie mają rzeczywistego charakteru i służą głównie uzyskaniu korzyści podatkowej, nieuzasadnionej z punktu widzenia istoty dyrektywy.

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna
Zmiany podatkowe na Cyprze zachętą dla potencjalnych inwestorów

W dniu 16 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w cypryjskim prawie podatkowym. Mają one na celu zwiększenie atrakcyjności Cypru dla potencjalnych inwestorów. Poniżej prezentujemy najważniejsze z wprowadzanych zmian: 1. Notional Interest Deduction Do ustawodawstwa cypryjskiego został wprowadzony specjalny instrument o nazwie Notional Interest Deduction („NID”), który w uproszczeniu polega na obniżeniu podstawy opodatkowania CIT o tzw. „odsetki wirtualne”. W przypadku wniesienia środków pieniężnych do spółki cypryjskiej na jej […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna
Cypryjskie fundusze inwestycyjne mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego w Polsce

W dniu 24 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) wydał wyrok (sygn. II FSK 1455/13), który w sposób istotny może wpłynąć na działalność zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terenie Polski. NSA rozstrzygnął spór trwający od 2012 r. w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przez cypryjski fundusz inwestycyjny. W prezentowanym wyroku zarówno organ podatkowy, jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny twierdziły zgodnie, że brak jest przesłanek, […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe, zmiana rezydencji podatkowej, struktury holdingów, reorganizacja, fundusze inwestycyjne

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email