Blog

Publikujemy istotne informacje z zakresu prawa, podatków i projektów inwestycyjnych.
Wszystkie analizy tworzone są dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów.

Rozumiemy biznes

Jak dochodzić zapłaty za złe obligacje?

Dochodzenie roszczeń pieniężnych w zakresie wykupu przeterminowanych obligacji wiąże się ze złą sytuacją ekonomiczną emitenta, która często zapowiada jego niewypłacalność. Dlatego zainteresowany, jak najszerszym zaspokojeniem swoich roszczeń wierzyciel, powinien dążyć do jak najszybszego wyegzekwowania swojej wierzytelności.

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna
Europejskie poświadczenie dziedziczenia

Funkcjonowanie swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej doprowadziło do rozproszenia aktywów polskich obywateli na różne kraje wspólnoty. W momencie śmierci osoby, która była właścicielem składników majątku położonego w różnych krajach, spadkobiercy stają przed problemem skutecznego przeprowadzenia postępowania spadkowego. Wśród głównych kwestii wymagających analizy wskazać należy przede wszystkim wybór prawa właściwego dla postępowania spadkowego oraz konieczność przeprowadzania wielu postępowań w stosunku do składników majątku położonych na obszarach […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email