W środowiskach prawniczych i biznesowych nierzadko usłyszeć można dewizę – „każdy prawnik Ci powie, że potrzebujesz prawnika” – i mimo, że ma ona wydźwięk humorystyczny, to jednak spory odsetek inwestorów traktuje ją nad wyraz poważnie, próbując za wszelką cenę udowodnić, że są w stanie poukładać kwestie prawne transakcji we własnym zakresie. Na rynku pojawiają się głosy, że zaangażowanie doradców prawnych w przygotowanie danego projektu generuje nadmierne i – w przekonaniu wielu przedsiębiorców – zbędne wydatki. Często słyszymy również, że zespół prawny „opóźnia” domknięcie transakcji, bo sygnalizuje konieczność wprowadzania zmian. Można więc zaryzykować tezę, że dla wielu jesteśmy po prostu „złem koniecznym”. Ale czy zawsze?

Na szczęście nie! Wprawdzie nasza praca niejednokrotnie polega na wyciąganiu przedsiębiorców z tarapatów i przysłowiowym „rzucaniu kół ratunkowych” w kryzysowych sytuacjach, ale gdy już sytuacja zostanie opanowana – pojawia się prawdziwa satysfakcja.

Żeby nie być gołosłowną, poniżej wybrane projekty z minionych miesięcy.

Łączymy, przekształcamy, pomagamy

Aktualnie pracujemy nad restrukturyzacją grupy kapitałowej – prężnie działającej w branży IT – i skoncentrowaniu działalności w ramach jednego wiodącego podmiotu. Synchronizujemy transakcję połączenia spółek z toczącym się już procesem przekształcenia spółki przejmującej w spółkę akcyjną. 

Połączenie i przekształcenie, czyli tak zwana opcja 2 w 1! Co to dla nas! 

Założeniem całej transakcji jest osiągnięcie dojrzałej formy prawnej (S.A.) i oddanie władzy zarządczej w spółce w ręce kluczowych pracowników z jednoczesnym wdrożeniem motywacyjnego programu pracowniczego. Towarzyszy temu przesunięcie obecnych zarządzających spółką (jej założycieli) na pozycje nadzorcze. Wymagało to oczywiście odpowiedniego zabezpieczenia interesów wszystkich stron i zapewnienia mechanizmów gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie biznesu w nowych okolicznościach. Po sprawnych negocjacjach i pracach projektowych udało się poukładać efektywnie strukturę i mechanizmy w sposób satysfakcjonujący wszystkich interesariuszy.

ASI – czyli alternatywna spółka inwestycyjna

To nie jedyna restrukturyzacja, którą mamy przyjemność realizować. W ramach innego projektu, porządkujemy strukturę inwestycyjną klienta, który na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat w różnych podmiotach kumulował aktywa i zobowiązania z tytułu prowadzonych inwestycji. Obecnie, aby uprościć organizację właścicielską, przeprowadzamy konsolidację tych podmiotów ze spółką, przystosowaną (z perspektywy regulacyjnej) do działalności stricte inwestycyjnej. 

Innymi słowy – naszym celem jest doprowadzenie do kumulacji całego „biznesu” w ramach uprzednio założonej i zarejestrowanej w KNF Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, działającej jako wehikuł inwestycyjny. Osiągnięcie struktury docelowej wymaga ułożenia i przeprowadzenia dwóch złożonych transakcji połączenia podmiotów z grupy. Operacje te finalnie zapewnią klientowi liczne korzyści tak z punktu widzenia ekonomicznego, jak i operacyjnego!

Uproszczenie struktury i jej dostosowanie do aktywności biznesowej klienta znacząco obniży klientowi koszty i pozwoli mu przejść na zdecydowanie wyższy poziom działalności inwestycyjnej, co ma również niemałe znaczenie wizerunkowe. Bez opracowania indywidualnej strategii reorganizacyjnej nie byłoby to jednak możliwe!

Inwestor strategiczny

Udało nam się również domknąć skomplikowaną transakcję, umożliwiając wejście inwestora strategicznego do spółki z jednoczesnym przebudowaniem jej dotychczasowej struktury korporacyjnej. Wielogodzinne burze mózgów, elastyczność i opracowanie kreatywnych mechanizmów pozwoliły założycielom na odzyskanie decyzyjności i osiągnięcie porozumienia z pozostałymi wspólnikami w przedmiocie ich wyjścia ze spółki. Ma to na celu pozyskanie finansowania pozwalającego na dalszy prężny rozwój działalności biznesowej spółki! Zadowoleni klienci to zwieńczenie pracy prawnika transakcyjnego, a płynące stąd korzyści dla klienta to przede wszystkim swoboda decyzyjna i możliwość dalszych rozmów z inwestorami.

Ekspresowa (przeprowadzka)

Redomicyliacja w 1,5 miesiąca! We współpracy z naszym wypróbowanym podwykonawcą z Luksemburga, wychodząc naprzeciw biznesowym planom klienta, podjęliśmy próby ekspresowego przygotowania, ale też przeprowadzenia transakcji przeniesienia spółki z Polski do Luksemburga. Ku zadowoleniu klienta, cała procedura została z sukcesem zakończona po niespełna 6 tygodniach od jej rozpoczęcia. A jednak nie ma rzeczy niemożliwych! Pozwoliło to osiągnąć dwa zasadnicze cele – skorzystanie z nadarzającej się okazji biznesowej i ustanowienie nowej struktury w dogodnej oraz prestiżowej jurysdykcji.

Oczywiście, podczas projektów mierzymy się z trudnościami, ale każdy closing dostarcza nam solidnej dawki energii i uruchamia chęci na dalsze wyzwania. Nie ma bowiem nic lepszego niż satysfakcja klienta i poczucie, że nasze wysiłki czy z trudem wypracowywane kompromisy – zaowocowały skutecznym domknięciem transakcji. 

Celem zaangażowania dobrego prawnika jest zapobieżenie lub zdjęcie problemu/ów z głowy klienta. Prawnik – jak każdy ekspert, w swojej dziedzinie – dzięki doświadczeniu jest w stanie doradzić odpowiednie rozwiązanie adekwatne do celów biznesowych. Sztuka polega bowiem na takim doborze rozwiązania prawnego, aby było one dostosowane do kryteriów biznesowych, a nie odwrotnie – i taka idea przyświeca naszej pracy.