Blog

Publikujemy istotne informacje z zakresu prawa, podatków i projektów inwestycyjnych.
Wszystkie analizy tworzone są dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów.

Rozumiemy biznes

Jednolity podatek – wielka niewiadoma

Pomimo głośnych zapowiedzi w mediach w poprzednich tygodniach, rząd nie przesądza obecnie, że jednolity podatek zostanie wprowadzony, kiedy to nastąpi i w jakim kształcie. Jeszcze niedawno, min. Henryk Kowalczyk i inni przedstawiciele rządu wskazywali w radiu i prasie, że sprawa jest przesądzona i w połowie listopada zostaną udostępnione konkretne założenia do ustawy a sama zmiana wejdzie w życie od 2018 roku. Tymczasem, z wypowiedzi p. Premier Beaty Szydło dla TVP Info wynika, że ostateczne decyzje […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe, zmiana rezydencji podatkowej, struktury holdingów, reorganizacja, fundusze inwestycyjne
Bankowy Fundusz Gwarancyjny w nowej roli

9 października 2016 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wdrażające, ze znacznym opóźnieniem, przepisy unijne w tym postanowienia tzw. Dyrektywy BRR (Bank Recovery and Resolution Directive) 

Obecne uprawnienia organów nadzorczych, które mogą być zastosowane w odniesieniu do instytucji, są mocno ograniczone i nie odpowiadają potrzebom. Postępowania naprawcze i likwidacyjne banków, które toczą się obecnie uznano za zbyt czasochłonne, a przepisy mające zastosowanie (ogólne dot. spółek) – za niedostatecznie dostosowane do specyfiki tego obszaru działalności i nie dość efektywne. Stąd regulacja Dyrektywy i obecna jej implementacja do systemu krajowego.

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe, transakcje międzynarodowe, fuzje i przejęcia, M&A, Restrukturyzacja, Reorganizacja struktury, Struktury międzynarodowe biznesu
Ceny transferowe w 2017

Już tylko 3 miesiące zostały do „Godziny Zero” w zakresie nowych obowiązków podatników w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych. Nowe przepisy, uchwalone pod koniec 2015 roku i wchodzące w życie od 1 stycznia 2017 roku, przynoszą bardzo istotne zmiany odnośnie do dotychczasowego podejścia zarówno do zakresu podmiotowego obowiązku, jak i merytorycznej zawartości dokumentacji. Poniżej podsumowujemy i przypominamy najistotniejsze czekające podatników zmiany.

Czytaj więcej...
Ulga Technologiczna
Nowelizacja ustaw o PIT i CIT od 2017 roku

W dniu  5 września 2016 roku Sejm ostatecznie uchwalił nowelizację przepisów w zakresie podatków dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Nowelizacja zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta i po jej publikacji, zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Sztandarowym hasłem uchwalonej właśnie nowelizacji jest obniżka stawki CIT z 19 do 15% dla tzw. małych podatników, tj. podmiotów, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro.

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna
Opublikowana – klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzające do polskiego systemu prawnego generalną klauzule obejścia prawa, uchwalone 13 maja 2016 roku, zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca 2016 r. pod pozycją…

Czytaj więcej...
Kancelaria prawno i podatki międzynarodowe, zmiana rezydencji podatkowej, zakładanie i obsługa spółek zagranicznych, zakładanie zagranicznych rachunków bankowych, raje podatkowe, optymalizacja podatkowa
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – podpisana

W dniu 7 czerwca 2016 roku Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która ostatecznie wprowadza do polskiego prawodawstwa generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od daty publikacji. Rządowe Centrum Legislacji nie wskazało jeszcze planowanej daty publikacji.

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna
Obniżenie limitu transakcji gotówkowych i koszty podatkowe

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie zmiana w zakresie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Prezydent podpisał nowelizację w dniu 30 maja 2016 r. Nowelizacja w sposób znaczący obniża limity płatności, związanych z działalnością gospodarczą, których można dokonywać w formie gotówkowej. Dotychczas przedsiębiorca, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mógł dokonywać […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe, transakcje, fuzje, przejęcia. Struktury międzynarodowe, przeprowadzki, sukcesja.
Wymiana informacji podatkowych zatacza coraz szersze kręgi

Polskie organy podatkowe mają coraz szersze możliwości uzyskiwania informacji istotnych dla celów podatkowych od zagranicznych instytucji i organów podatkowych. Wkrótce, na skutek rozszerzenia zakresu automatycznej wymiany informacji, polski fiskus może być wręcz zalany danymi o zagranicznych aktywach polskich podatników. Rok 2016 będzie pierwszym okresem, za który można spodziewać się szerokiego zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych.

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email