Blog

Publikujemy istotne informacje z zakresu prawa, podatków i projektów inwestycyjnych.
Wszystkie analizy tworzone są dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów.

Rozumiemy biznes

Jednolity podatek – wielka niewiadoma

Pomimo głośnych zapowiedzi w mediach w poprzednich tygodniach, rząd nie przesądza obecnie, że jednolity podatek zostanie wprowadzony, kiedy to nastąpi i w jakim kształcie. Jeszcze niedawno, min. Henryk Kowalczyk i inni przedstawiciele rządu wskazywali w radiu i prasie, że sprawa jest przesądzona i w połowie listopada zostaną udostępnione konkretne założenia do ustawy a sama zmiana wejdzie w życie od 2018 roku. Tymczasem, z wypowiedzi p. Premier Beaty Szydło dla TVP Info wynika, że ostateczne decyzje co do jednolitego […]

Czytaj więcej...
Bankowy Fundusz Gwarancyjny w nowej roli

9 października 2016 roku wchodzą w życie przepisy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji wdrażające, ze znacznym opóźnieniem, przepisy unijne w tym postanowienia tzw. Dyrektywy BRR (Bank Recovery and Resolution Directive) 

Obecne uprawnienia organów nadzorczych, które mogą być zastosowane w odniesieniu do instytucji, są mocno ograniczone i nie odpowiadają potrzebom. Postępowania naprawcze i likwidacyjne banków, które toczą się obecnie uznano za zbyt czasochłonne, a przepisy mające zastosowanie (ogólne dot. spółek) – za niedostatecznie dostosowane do specyfiki tego obszaru działalności i nie dość efektywne. Stąd regulacja Dyrektywy i obecna jej implementacja do systemu krajowego.

Czytaj więcej...
Ceny transferowe w 2017

Już tylko 3 miesiące zostały do „Godziny Zero” w zakresie nowych obowiązków podatników w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych. Nowe przepisy, uchwalone pod koniec 2015 roku i wchodzące w życie od 1 stycznia 2017 roku, przynoszą bardzo istotne zmiany odnośnie do dotychczasowego podejścia zarówno do zakresu podmiotowego obowiązku, jak i merytorycznej zawartości dokumentacji. Poniżej podsumowujemy i przypominamy najistotniejsze czekające podatników zmiany.

Czytaj więcej...
Nowelizacja ustaw o PIT i CIT od 2017 roku

W dniu  5 września 2016 roku Sejm ostatecznie uchwalił nowelizację przepisów w zakresie podatków dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Nowelizacja zostanie teraz skierowana do podpisu Prezydenta i po jej publikacji, zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Sztandarowym hasłem uchwalonej właśnie nowelizacji jest obniżka stawki CIT z 19 do 15% dla tzw. małych podatników, tj. podmiotów, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro.

Czytaj więcej...
Opublikowana – klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzające do polskiego systemu prawnego generalną klauzule obejścia prawa, uchwalone 13 maja 2016 roku, zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca 2016 r. pod pozycją…

Czytaj więcej...
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – podpisana

W dniu 7 czerwca 2016 roku Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 13 maja 2016 r. ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która ostatecznie wprowadza do polskiego prawodawstwa generalną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa wejdzie w życie w terminie 30 dni od daty publikacji. Rządowe Centrum Legislacji nie wskazało jeszcze planowanej daty publikacji.

Czytaj więcej...
Obniżenie limitu transakcji gotówkowych i koszty podatkowe

Z dniem 1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie zmiana w zakresie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Prezydent podpisał nowelizację w dniu 30 maja 2016 r. Nowelizacja w sposób znaczący obniża limity płatności, związanych z działalnością gospodarczą, których można dokonywać w formie gotówkowej. Dotychczas przedsiębiorca, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mógł dokonywać płatności w gotówce do kwoty 15 000 euro. Zobowiązany był do dokonywania […]

Czytaj więcej...
Wymiana informacji podatkowych zatacza coraz szersze kręgi

Polskie organy podatkowe mają coraz szersze możliwości uzyskiwania informacji istotnych dla celów podatkowych od zagranicznych instytucji i organów podatkowych. Wkrótce, na skutek rozszerzenia zakresu automatycznej wymiany informacji, polski fiskus może być wręcz zalany danymi o zagranicznych aktywach polskich podatników. Rok 2016 będzie pierwszym okresem, za który można spodziewać się szerokiego zakresu automatycznej wymiany informacji podatkowych.

Czytaj więcej...

Copyrights © 2022 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email