Blog

Publikujemy istotne informacje z zakresu prawa, podatków i projektów inwestycyjnych.
Wszystkie analizy tworzone są dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów.

Rozumiemy biznes

Jest wina czy jej brak – czyli kiedy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki z o.o.?

Odpowiedzialność określona w art. 299 kodeksu spółek handlowych jest swoistym mieczem Damoklesa wiszącym nad każdym, kto pełni funkcję członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność ta jest surowa i nakłada na członków zarządu spółki z o.o. obowiązek zachowania wysokiej staranności w zakresie czuwania nad płynnością finansową spółki i jej wypłacalnością wobec wierzycieli.

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna
Nowe sankcje za niezłożenie sprawozdania finansowego

Zgodnie z obowiązująca ustawą o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki, która ma obowiązek jego sporządzenia, podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Oznacza to, że dla podmiotów, których rok kalendarzowy pokrywa się z rokiem obrotowym termin do zatwierdzenia sprawozdania upływa najpóźniej w dniu 30 czerwca. Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przewidziany ustawą o rachunkowości jest tożsamy z terminem […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email