Podejmowanie inwestycji w innych krajach (offshore investments) wiąże się z dodatkowymi ryzykami, wynikającymi z ograniczonej możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad spółką. Jednak czy to naprawdę istotne – w obliczu obecnej globalizacji potrzeb i problemów –  z którego rynku pochodzi technologia?! Kogo stać na ograniczanie się do rynku lokalnego, bez uwzględnienia najbardziej rokujących i dynamicznych młodych gospodarek? Doświadczeni inwestorzy mają tego świadomość i m.in. dlatego Polska jest obecnie trzecim największym rynkiem inwestycyjnym w Europie. Łączna wartość zagranicznych inwestycji w 2019 roku osiągnęła 21.8 mld USD (rap. fDi Intelligence).

Warto inwestować w czasach kryzysu!

Covid-19 to nie tylko możliwość zakupienia do portfela nowych spółek po zredukowanej wycenie. Szansy związanej z Covid 19 upatrujemy w zdecydowanie innym miejscu, a mianowicie w otwieraniu się nowych tendencji rynkowych i ich globalizacji (jak np.: cybersecurity), czy tworzeniu nowych potrzeb społecznych, oraz w innowacyjnym adresowaniu zmieniających się potrzeb konsumenta. 

Globalizacja sprawia, że rynek odbiorców staje się nieograniczony. Nadszedł czas gdy rozwój spółek technologicznych nabrał tempa, a globalne umiejętności i chęć korzystania 
z rozwiązań digitalowych przeskoczyła kilka dekad. Cyfrowa ewolucja to fakt. 

Na potwierdzenie zmian wystarczy przytoczyć znany dziś wszystkim przykład aplikacji ZOOM. Wycena spółki wynosi obecnie $ 48.5 miliarda (kwiecień 2020), co oznacza trzykrotny wzrost od października 2019 roku. Dodajmy do tego, że w marcu aplikacja miała 200 mln użytkowników, a w kwietniu tego roku już 300 mln. Patrząc na inne branże, spółka jest dziś warta tyle co 10 największych globalnych linii lotniczych. Jeszcze pół roku temu te proporcje były zupełnie inne.

Tak wiele dziś się zmienia wokół nas! Nadszedł ten moment, kiedy zdeterminowany inwestor ma możliwość znaleźć się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. I we właściwym towarzystwie….! W przygotowanym materiale zebraliśmy wszystkie informacje, które są potrzebne aby podjąć właściwą decyzję.

Gdy globalny rynek spada o 45% , Polska – pomimo COVID-19 – notuje wzrost nowych inwestycji.

Obok pytania: CZY INWESTOWAĆ, a może dezinwestować (Warren Buffet sprzedał właśnie akcje czterech wielkich linii lotniczych) należy postawić pytanie: GDZIE INWESTOWAĆ?!

I tutaj Polska bezceremonialnie wygrywa! Wygrywa, bo mimo Covid 19, nowe inwestycje zagranicznych inwestorów w porównaniu z rokiem ubiegłym, rosną. I wygrywa, gdyż zajmuje pierwsze miejsce pośród innych państw, które notują ten sam trend, przy czym Polska zostawia je daleko w tyle. Czytamy o tym w raporcie fDi inteligence, którego dane mogą zainteresować niejednego inwestora rozważającego wyjście z inwestycjami na rynki międzynarodowe. 

Podane przez fDi inteligence liczby wskazują, że w stosunku do 145 inwestycji inwestorów zagranicznych dokonanych w Polsce w (I-IV) roku 2019, w tym samym okresie roku 2020, pomimo pandemii Covid19, było ich już 165[1]. Zainteresowanie Polską stale rośnie, gdy w tym samym okresie topowe rynki notują spadki. Cytując fDi inteligence: UK (-61%), Niemcy 
(-60%), Chiny (-62,7%). To Polska przełamała trendy spadku globalnych inwestycji bezpośrednich (FDI) spowodowanych niepewnością przy pandemii oraz globalnym lockdownem  działalności gospodarczej. 

W odniesieniu do rynku nieruchomości w Polsce JONES LANG LASALLE w swoim raporcie za 1Q 2020 podaje, że aktywność inwestorów w pierwszym kwartale 2020 utrzymano na niezwykle wysokim poziomie, a pełna wartość inwestycji na tym rynku osiągnęła 1,8 mld Euro[2].

Wg. raportu KPMG (kwiecień 2020) aż 40% kapitału zainwestowanego przez firmy amerykańskie w Europie zainwestowane jest właśnie w Polsce i obecnie wg. szacunków Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce na rok 2020 wynosi on 62,7 mld USD[3].

Powody, które sprawiają, że Polska jest ciekawą destynacją dla zagranicznych inwestorów to między innymi pokaźny rynek lokalny, dostęp do producentów, surowców oraz podwykonawców. Doskonałe wykształcenie techniczne (które zresztą docenił Microsoft inwestując w Polską Dolinę Cyfrową $1 miliard[4]) procentuje wysokiej jakości innowacyjnymi przedsięwzięciami. 

Stosunek innych walut do złotówki sprawia, że inwestycje w polskie spółki mają jeszcze lepsze wskaźniki. Równie ważna jest profesjonalna obsługa prawna i wsparcie dla biznesu oferowane przez doradców w Polsce. Warto podkreślić, że wartość transakcji M&A na rynku polskim w roku 2019 wzrosła prawie dwukrotnie – do 10,93 mld euro[5]. Dodajmy, że transakcje w Polsce oraz w Czechach (5,67 mld euro[6]) stanowiły 50% wartości transakcji M&A w Europie Centralnej w roku 2019. Dane z raportu „Emerging Europe M&A 2019/2020”. 

Świat stawia na Polskę w obszarze NewTech

Obecnie nowe technologie mocno wybiły się w dynamicznej polskiej gospodarce. Wielu naukowców i inżynierów z powodzeniem sprawdza się na polu innowacyjnych rozwiązań (od rozwiązań w chmurze, systemów m.in. CRM wspierających e-commerce, produktów online entertainment, cybersecutiry, AI, IoT i blockchain, przez nanotechnologie, bioTech, bioMed, po rozwiązania automatyzacji procesów), dystansując startupy z innych regionów Europy. 

O potencjale polskich inżynierów świadczą ostatnie wydarzenia w regionie z udziałem dużych graczy. Amazon oraz Uber otworzyli w Polsce swoje centra R&D. 5 maja Microsoft oficjalnie ogłosił swoje plany o cyfrowej inwestycji o wartości $1 miliarda na pierwszy data center zapewniający usługi w chmurze dla biznesu i administracji właśnie w Polsce[7]. We wrześniu 2019 roku Google przedstawił swoje plany otwarcia cloud hub w Polsce, którego celem jest obsługa regionu Europy Centralnej i Wschodniej.

Na przekór kryzysom, a może właśnie dzięki nim, Polska Dolina Cyfrowa przeżywa swój rozkwit. Cyfryzacja naszego życia to fakt. A koncentracja przedsięwzięć technologicznych oraz inwestycji zagranicznych w tej branży czyni Polskę trzecią destynacją dla inwestycji przychodzących do Europy (wg. nowego raportu fDi Intelligence).

Jak inwestować? Partnerstwo dla bezpieczeństwa

Wysoki poziom usług dla biznesu dodatkowo wspiera przedsięwzięcia w Regionie CEE. Obsługa prawna i wsparcie transakcji z udziałem zagranicznych inwestorów w Polsce objęła w ubiegłym roku (2019) 373 kompletnie nowe projekty inwestycyjne (greenfield), warte razem  21,8 miliardów[8] USD. Do tej liczby dochodzą jeszcze przejęcia i fuzje dojrzałych biznesów. 

Obok transakcji M&A, polscy eksperci wspierają również zamożnych klientów, którzy przez ostatnie 20 lat intensywnie inwestowali na rynkach CEE, prowadząc w ich imieniu nadzór właścicielski (znany jako usługi typu family office). Zadaniem polskich zespołów doradczych jest partnerstwo i dbanie o interesy zagranicznego inwestora, często pozbawionego możliwości śledzenia swoich inwestycji we wszystkich destynacjach. Ten miks wiedzy i wieloobszarowego, unikalnego doświadczenia związanego ze znajomością wschodnio-europejskiej kultury i zachodnich oczekiwań i standardów sprawia, że wejście inwestorów z zagranicy do Polski jest obecnie nie tyle bardzo obiecujące, co po prostu bezpieczne. 

TUTAJ i TERAZ oraz w oparciu o kooperację zagranicznych inwestorów z lokalnymi doradcami istnieje realna szansa na zwiększenie potencjału wyszukania dobrego podmiotu pod inwestycje, opartego o solidne podstawy i due diligence. Sprawne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, a co najważniejsze – zabezpieczenie interesów inwestora na rynku CEE – jest możliwe dzięki międzynarodowemu doświadczeniu lokalnych doradców oraz ich współpracy w partnerstwie z zagranicznymi Family Office, Venture Capital czy osobistymi doradcami inwestora (HNWI). 

Pozostaje skorzystać z okazji wysokiego potencjału inwestycyjnego Polskiej Doliny Cyfrowej.


[1] https://www.fdiintelligence.com/article/77865

[2] https://www.jll.pl/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/emea/poland/pl/jll-pl-pl-warszawski-rynek-nieruchomosci-i-kw-2020.pdf

[3] https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2020/04/pl-raport-pt-30-lat-inwestycji-amerykanskich-w-polsce.pdf, s. 22.

[4] https://news.microsoft.com/europe/2020/05/05/microsoft-announces-a-1-billion-digital-transformation-plan-for-poland-including-access-to-local-cloud-services-with-first-datacenter-region/

[5] https://cms.law/en/int/publication/emerging-europe-m-a-report-2019-2020/poland

[6] https://cms.law/en/int/publication/emerging-europe-m-a-report-2019-2020/czech-republic

[7] Jest to obecnie jedna z dwóch ogłoszonych przez Microsoft inwestycji na kontynencie: Poland (1 mld USD), Włochy (1,5 mld USD).

[8] https://notesfrompoland.com/2020/05/09/poland-ranked-third-in-europe-for-foreign-investment-in-new-projects-last-year/