Prezydent podpisał ustawę zmieniającą 168 innych ustaw krajowych w celu dalszego dostosowania obowiązującego porządku prawnego do RODO. Ustawa liczy 176 artykułów i w najbliższym czasie wprowadzi istotne modyfikacje m.in. w sektorach:

  1. prawa pracy (określono kategorie danych osobowych, których można żądać od pracownika w procesie rekrutacji, uregulowano kwestie pozyskiwania i przetwarzania wrażliwych danych pracowników oraz zasady stosowania monitoringu w pomieszczeniach socjalnych);
  2. telekomunikacji i cyfryzacji (zmiany dotkną w szczególności operatorów sieci komórkowych i dostawców internetu – np. w celu wyświetlania użytkownikom profilowanych reklam, dostosowanych do ich zachowań w sieci – należy uzyskać od użytkowników ich zgodę);
  3. a także w sektorach bankowości i ubezpieczeń, przedsiębiorczości i technologii, ochrony zdrowia, oświaty i polityki społecznej, czy spraw wewnętrznych i administracji.

Wydaje się, że zaktualizowane regulacje zmierzają do narzucania przedsiębiorcom coraz większych rygorów w zakresie przestrzegania obowiązków ochrony danych osobowych RODO.