Blog

Publikujemy istotne informacje z zakresu prawa, podatków i projektów inwestycyjnych.
Wszystkie analizy tworzone są dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów.

Rozumiemy biznes

Rozlicz dochody z zagranicznych spółek

30 września 2017 mija termin rozliczenia się przed fiskusem z dochodów uzyskiwanych z zagranicznych spółek. Już od blisko trzech lat funkcjonują przepisy nakładające na polskich podatników konieczność rozliczenia przed polskim fiskusem dochodów ze spółek mających siedzibę za granicą. Dla wielu stanowią one jednak wciąż novum. Z końcem miesiąca mija termin w jakim należy wywiązać się z obowiązków, wykazać i odprowadzić należny podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej. Czasu […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe, transakcje międzynarodowe, fuzje i przejęcia, M&A, Restrukturyzacja, Reorganizacja struktury, Struktury międzynarodowe biznesu
Udziały w Sp. z o.o. dla Fundacji bez podatku

Otrzymanie przez fundację lub organizację pożytku publicznego udziałów w spółce z o.o. nie podlega opodatkowaniu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w swoich wyrokach z dnia 14 lutego 2017 r. (sygn.: I SA/Po 1083/16 oraz I SA/Po 1084/16), wydanych w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Panasiuk & Partners.  Podatek od darowizn udziałów w spółce z o.o. dla organizacji pożytku publicznego oraz fundacji ma odejść w zapomnienie. Wyroki zostały wydane w wyniku złożonych skarg na otrzymane indywidualne interpretacje […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna
Od dnia 1 stycznia 2017 r. VAT od usług budowlanych rozlicza nabywca.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy nowelizujące Ustawę o VAT, zgodnie z którymi VAT od usług budowlanych (dalej „Usługi Budowlane”) jest rozliczany przez nabywców (a nie dostawców) tych usług (tzw. „odwrotne obciążenie” lub „reverse charge”), o ile nabywca jest podwykonawcą w odniesieniu do tych usług. Oznacza to, że jeśli inwestor zleci wykonanie Usług Budowlanych generalnemu wykonawcy, a ten zleci wykonanie poszczególnych usług budowlanych podwykonawcom, to powyższa […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe, transakcje międzynarodowe, fuzje i przejęcia, M&A, Restrukturyzacja, Reorganizacja struktury, Struktury międzynarodowe biznesu
OPODATKOWANIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

W dniu dzisiejszym, na stronie sejmowej pojawiła się propozycja Komisji Finansów Publicznych zmiany projektu ustawy mającej wprowadzić opodatkowanie funduszy inwestycyjnych. Zgodnie z propozycją, fundusze inwestycyjne otwarte oraz zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego utrzymać by miały podmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym. Z kolei dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego objęte zostałyby zwolnieniem przedmiotowym z opodatkowania podatkiem dochodowym z pewnymi […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna
Opodatkowanie dochodów polskich funduszy inwestycyjnych

W poniedziałek (31 października 2016) pojawił się na sejmowej stronie, zaproponowany przez grupę posłów PIS projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zakładający wprowadzenie opodatkowania podatkiem dochodowym funduszy inwestycyjnych oraz instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą poza RP. Zgodnie z projektem, wskazane instytucje miałyby utracić podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego. Ewentualne zwolnienie podatkowe przewiduje się jedynie w stosunku […]

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe. Zakładanie i prowadzenie Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Reorganizacja Struktury Firmy, Ulgi Podatkowe w Praktyce, Wealth Management, Sukcesja, Fundacja Rodzinna
Uwaga! Nowa ulga podatkowa dla innowacyjnych przedsiębiorców

Od dnia 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy będą mieli możliwość skorzystania z nowej ulgi podatkowej, na działalność badawczo-rozwojową (dalej: „B+R”). Ulga ta została wprowadzona ustawą z dnia 25 września 2015 r., o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1767), która została ogłoszona dnia 2 listopada 2015 r.

Czytaj więcej...
Kancelaria prawo i podatki międzynarodowe, transakcje międzynarodowe, fuzje i przejęcia, M&A, Restrukturyzacja, Reorganizacja struktury, Struktury międzynarodowe biznesu

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email