FUNDUSZE INWESTYCYJNE W POLSCE, LUKSEMBURGU I HOLANDII

Inwestorzy otrzymują wiele propozycji w co i na jakich warunkach inwestować.

Naszą rolą jest bycie obiektywnym. Doradzamy, jak inwestycja powinna zostać zorganizowana i zabezpieczona

Bierzemy na siebie ciężar utrzymania porządku i bezpieczeństwa w rosnącej organicznie strukturze aktywów naszych klientów. 

Gdzie założyć Fundusz?

Niezależnie od tego, czy rozważasz inwestycje w spółki technologiczne, startupy, nieruchomości, instrumenty finansowe, czy dzieła sztuki pomożemy Ci zbudować odpowiednią strukturę, czy to w Polsce czy za granicą. Zdejmiemy z Ciebie konieczność organizacji i formalnej strony utrzymania struktury w Polsce jak i transgranicznie. Zapewniamy wysoką efektywność podatkową oraz spełnienie wymogów prawnych i zgodność rozwiązań z postawionymi celami inwestycyjnymi.

Wśród naszych klientów do najbardziej popularnych lokalizacji, w których organizujemy struktury inwestycyjne należą: Polska, Luksemburg i Holandia.

Polska
Luksemburg
Holandia
Polska

Zarządzasz swoim kapitałem lub chcesz założyć fundusz inwestycyjny razem ze wspólnikami i zastanawiasz się jaki podmiot będzie optymalny. Nic dziwnego…. wspomnienie o problemach i kosztach prowadzenia FIZ-ów lub FIZAN-ów sprawia, że jesteś teraz bardzo ostrożny. My również!

Od czego zacząć?

Przy wyborze odpowiedniego wehikułu inwestycyjnego warto wybrać rozwiązanie adekwatne dla rozmiarów planowanej działalności. Może to być fundusz inwestycyjny, ale może to również być spółka zarejestrowana we właściwym reżimie podatkowym. Wiele krajów, w tym Polska, posiada szczególne regulacje prawne i podatkowe dla podmiotów inwestycyjnych. Regulacje te obejmują również zwolnienia podatkowe, co przy inwestycjach jest bardzo ważne, bo wpływa na wzrost kapitału jaki pracuje na zyski funduszu lub spółki.

Alternatywna Spółka inwestycyjna w Polsce

Wehikuł inwestycyjny może mieć formę spółki lub np.: funduszu. Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania warto wybrać takie, które odpowiada rozmiarom planowanej działalności. Powszechna jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI), która może działać w formie spółki komandytowej, sp. z o.o. lub SA wykonującej działalność inwestycyjną na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI.

Dlaczego Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Alternatywna Spółka Inwestycyjna odpowiada obecnie najlepiej na potrzeby indywidualnych inwestorów. Tzn.: oferuje tak jak np.: FIZAN preferencyjne zasady opodatkowania, ale przy znacznie mniejszych obowiązkach regulacyjnych jak np.: nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. A to się przekłada na niższe koszty funkcjonowania. Utrzymanie i zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną jest nie tylko znacznie tańsze, lecz również mniej skomplikowane, chociażby ze względu na brak zaangażowania Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do zarządzania i obsługi lub banku depozytariusza.

Fakty o Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej w Polsce.

Kancelaria Panasiuk & Partners w czołówce ekspertów od funduszy ASI.

Według aktualnych danych (lato’2022), dostępnych w rejestrze zarządzających ASI prowadzonym przez KNF na rynku polskim działa aktywnie już łącznie 314 spółek ASI zarządzających zewnętrznie i wewnętrznie.

Prawie 50 % spośród wewnętrznie zarządzających ASI to spółki prywatne, których jedynym lub większościowym wspólnikiem jest osoba fizyczna.

Dla porównania zewnętrznie zarządzanych ASI, których jedynym lub większościowym wspólnikiem jest osoba fizyczna procent ten stanowi 30 zarejestrowanych podmiotów.

Dzięki wieloletniej specjalizacji w obsłudze klientów zamożnych, konsekwencji działania, wiedzy i praktyki międzynarodowej jesteśmy wiodącym w Polsce zespołem zarządzającym procesem powstania i prowadzenia ASI.


Ponad 10 % rynku prywatnych ASI w Polsce stanowią podmioty utworzone dzięki kompleksowej obsłudze prawno-podatkowej i zaangażowaniu naszego zespołu
Zapraszamy!

ROZMAWIAMY O ALTERNATYWNEJ SPÓŁCE INWESTYCYJNEJ. Obejrzyj odcinek audycji Wealth Advisory. Anna Maria Panasiuk, a w nim:

 • Co to jest ASI i ZASI i do czego służy
 • Jak założyć ASI
 • Jak wnieść do niej kapitał
 • O czym należy pamiętać zarządzając ASI

ZAKRES WSPÓŁPRACY:

 1. Przygotowanie polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej spółki zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
 2. Przygotowanie umowy spółki.
 3. Przygotowanie wniosku do KNF o wpis spółki do rejestru zarządzających ASI.
 4. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zarejestrowania spółki w rejestrze.
 5. Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kompleksowa koordynacja procesu rejestracji. Stała obsługa prawna i podatkowa, zarówno w zakresie przygotowywania inwestycji, dokumentacji transakcyjnej (due diligence, term sheet, umowa inwestycyjna, umowa wspólników/akcjonariuszy) oraz wsparcia podczas negocjacji, jak również w zakresie bieżącej obsługi spółek ASI i ZASI i ich raportowania.

HARMONOGRAM:

 1. Postępowanie przed KNF o wpis do rejestru zarządzających ASI nie powinno przekroczyć 3-4 miesięcy.
 2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 1 miesiąc.
 3. ASI powinna być gotowa po około 5 miesiącach – UWAGA nasz rekord to postawienie w pełni funkcjonującej ASI to 1,5 miesiąca. CHCESZ dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.
Luksemburg

KTO POWINIEN ZAŁOŻYĆ FUNDUSZ W LUKSEMBURGU?

Jeżeli myślisz o pozyskaniu funduszy od inwestorów z różnych rynków, ponadto jeśli potrzebujesz prestiżowej struktury do rozmów z założycielami spółek z całego świata, to fundusz luksemburski będzie dobrym rozwiązaniem. Luksemburg jest światowym centrum usług finansowych i najpopularniejszym na świecie (po USA) miejscem lokalizacji funduszy inwestycyjnych. Fundusze luksemburskie są elastyczne w rejestracji i użytkowaniu oraz oferują szybką perspektywę wejścia na rynek.

Dzięki temu Luksemburg jest idealnym miejscem dla wielu rodzajów funduszy, w tym funduszy venture capital, parasolowych, hedgingowych, private equity, nieruchomości czy struktur family office.

KORZYŚCI Z FUNDUSZU W LUKSEMBURGU

 1. ELASTYCZNOŚĆ INWESTYCYJNA Możliwość dostosowania struktury funduszu do Twoich celów. Szeroka gama klas aktywów, w tym zwykłe akcje i obligacje, jak również innowacyjne strategie w zakresie infrastruktury, energii odnawialnej, metali szlachetnych i wiele innych.
 2. PROSTE REGULACJE. Zgodność z przepisami UE. Wysoko standaryzowane procesy, akceptowalne na całym świecie. Możliwość pozyskania dokapitalizowania z funduszy europejskich.
 3. NISKI PODATEK. Fundusz nie podlega żadnym podatkom od zysków kapitałowych ani dochodów uzyskanych w Luksemburgu. Korzystny system podatkowy zwłaszcza dla nierezydentów.
 4. MARKA. Lepsze postrzeganie funduszu na rynkach międzynarodowych. Wśród inwestorów z całego świata i funduszy zza oceanu. Przede wszystkim ze względu na przewidywalność procesów i wysoką ich elastyczność. Ponadto Luksemburg zajmuje PIERWSZE miejsce w rankingu państw członkowskich UE pod względem prowadzenia działalności gospodarczej i zgodności z prawem i przepisami UE
 5. POZYSKANIE KAPITAŁU/EXIT. Fundusze takie jak AFI, RAIF i UCITS mogą być notowane na luksemburskiej giełdzie papierów wartościowych i innych uznanych giełdach UE.

DLACZEGO LUKSEMBURG?

Luksemburg jest największą i najbardziej znaną lokalizacją dla funduszy inwestycyjnych w Europie i drugą co do wielkości po Stanach Zjednoczonych siedzibą funduszy na świecie. Wartość aktywów zarządzanych przez fundusze zarejestrowane w Luksemburgu na dzień 30 listopada 2021 r. wynosi 5 749 mld EUR. 

Luksemburski sektor funduszy inwestycyjnych jest światowym liderem w zakresie transgranicznej dystrybucji funduszy. Struktury inwestycyjne z siedzibą w Luksemburgu są dystrybuowane w ponad 70 krajach na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Wiele funduszy luksemburskich korzysta z tzw. paszportu europejskiego, który pozwala funduszom (i ich zarządcom) spełniającym wymogi dyrektywy UCITS lub dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) na wprowadzanie do obrotu wśród inwestorów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), po przeprowadzeniu prostej procedury notyfikacji.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE STRUKTURY FUNDUSZY LUKSEMBURSKICH:

 • LUKSEMBURSKI ZASTRZEŻONY ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY (RAIF)

  Struktura RAIF została wprowadzona w 2016 roku i łączy cechy, do tego czasu, najpopularniejszych struktur funduszy w Luksemburgu, czyli SIF i SICAR. RAIF są ograniczone do dobrze poinformowanych i profesjonalnych inwestorów.

  System RAIF ma na celu zminimalizowanie niepewności planowania, która może pojawić się podczas uruchamiania funduszy, poprzez wyeliminowanie potrzeby wcześniejszego zezwolenia i bieżącego bezpośredniego nadzoru ostrożnościowego ze strony CSSF.

  Ta specyficzna struktura cieszy się niskim podatkiem w wysokości 0,01% wartości aktywów netto. Jeżeli jednak RAIF inwestuje wyłącznie w kapitał podwyższonego ryzyka, może wybrać opodatkowanie jak w przypadku SICAR.

  RAIF można założyć i uruchomić w uproszczonym procesie (zwykle 4-6 tygodni), ponieważ nie jest on nadzorowany przez CSSF. RAIF podlegają przepisom dyrektywy AIFMD i są nadzorowane przez autoryzowanego unijnego menedżera alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AIFM) oraz korzystają z zalet wprowadzania do obrotu w całej UE przy użyciu przepisów dotyczących paszportu europejskiego.

 • LUKSEMBURSKI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY (SIF).

  SIF są regulowanymi i efektywnymi podatkowo wielofunkcyjnymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przeznaczonymi do wszystkich rodzajów inwestycji.

  SIF powstaje w formie umownej, a więc jako Fundusz Inwestycyjny reprezentowany przez Spółkę Zarządzającą (fonds commun de placement, FCP) lub w formie spółki, czyli jako Spółka Inwestycyjna, której kapitał jest zmienny (SICAV) lub stały (SICAR).

  SIF-y korzystają z szeregu korzyści podatkowych, w tym ze zwolnienia inwestorów z podatku od zysków kapitałowych, roczny podatek od subskrypcji wynosi zaledwie 0,01% wartości aktywów netto (obowiązują pewne wyjątki), zniesiony jest podatek kapitałowy przy zakładaniu spółki, a udziały inwestorów nie podlegają podatkowi od wartości netto. Ma on ograniczone prawo do korzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli został utworzony jako spółka inwestycyjna.

OBSŁUGA PRZEZ ZESPÓŁ PANASIUK & PARTNERS

Specjalizujemy się w międzynarodowych strukturach inwestycyjnych tj.: w spółkach holdingowych, funduszy inwestycyjnych i tematach związanym z prawem i podatkami międzynarodowymi od ponad 20-lat. 

 1. Przeanalizujemy najlepsze struktury i rynki spełniające Twoje kryteria i cele inwestycyjne. 
 2. Nasz zespół oferuje pełną obsługę prawną i podatkową w oparciu o specjalistyczną wiedzę na temat lokalnej i międzynarodowej dynamiki zmian prawnych i podatkowych.
 3. W ramach współpracy nasz zespół zarządza całym procesem organizacji Twojej struktury inwestycyjnej, dzięki temu zdejmujemy z ciebie ciężar koordynowania międzynarodowego procesu (robimy to od 20 lat!). Ty uzyskujesz przestrzeń na decyzje inwestycyjne. Z naszej strony otrzymasz gwarancję holistycznego spojrzenia na kwestie nie tylko wynikające z prawa polskiego, holenderskiego, czy innych rynków gdzie będą realizowane inwestycje, ale i aspekty związane ze zmianą rezydencji podatkowej (jeżeli taki temat wystąpi).
Holandia

DLACZEGO HOLANDIA I KTO ZAKŁADA TU FUNDUSZE?

Holandia jest powszechnie wykorzystywaną jurysdykcją do tworzenia funduszy inwestycyjnych. Posiada zaawansowany i elastyczny system prawny i administracyjny. Oprócz stabilnego otoczenia biznesowego i politycznego, Holandia posiada dobre środowisko podatkowe, które dodatkowo czynią ją jurysdykcją atrakcyjną dla funduszy. Zresztą od lat Holandia stanowiła bramę wejścia do Europy dla międzynarodowego kapitału i tak zostało do dziś. Międzynarodowe postrzeganie Holandii, jej dobre uregulowania oraz uproszczone procedury inwestycyjne sprawiają, że cieszy się ona jak zwykle dużym powodzeniem. Również polscy inwestorzy rozpatrują założenie funduszu holenderskiego porównując go z rodzimym rozwiązaniem jakim jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna. 

Holandia jest doskonałą lokalizacją dla funduszy private equity i venture capital. Zwykle jest wykorzystywana przez zarządzających funduszami, którzy działają „w” Holandii i „z” Holandii. Zdarza się że holdenderskie struktury wykorzystywane są również w strukturyzacji inwestycji z zaoceanu. Obecnie jednak, również ze względu na zmieniające się regulacje konieczna jest duża doza obecności operacyjnej w Holandii.

KORZYŚCI Z FUNDUSZU W HOLANDII

 1. SYSTEM PRZYJAZNY DLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW. Otwarcie funduszu inwestycyjnego w Holandii oznacza możliwość skorzystania z przyjaznego reżimu podatkowego, rozbudowanej sieci międzynarodowych umów podatkowych oraz otwartości na inwestycje zagraniczne.
 2. RÓŻNE MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ dla FUNDUSZY. W Holandii funkcjonuje kilka rodzajów struktur funduszy dla inwestorów profesjonalnych i nieprofesjonalnych. 
 3. ZŁAGODZONE WYMAGANIA REJESTRACJI. Dla niektórych holenderskich funduszy inwestycyjnych należy uzyskać specjalne licencje. Istnieją również struktury, które nie wymagają specjalnego zezwolenia.
 4. ELASTYCZNOŚĆ STRUKTURY. Fundusz może być utworzony poprzez rejestrację struktur korporacyjnych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub struktur niekorporacyjnych, takich jak spółki komandytowe.
 5. KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI – WYŻSZE WYMAGANIA NIŻ W POLSCE. W zakresie kapitału zakładowego minimalna wymagana kwota zaczyna się od 125.000 euro, inwestorzy muszą również wnieść do funduszu 100.000 euro.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE STRUKTURY FUNDUSZY HOLENDERSKICH:

Istnieje kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych, które są regulowane w Holandii: UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) oraz AFI (Alternative Investment Funds). W Holandii istnieją również inne rodzaje funduszy, ale są one rzadko stosowane. 

Wszystkie struktury są regulowane na poziomie UE, a jednym z najważniejszych przepisów jest Dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMD) dotycząca zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI). 

 • ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY (AFI) W HOLANDII

  Spośród wszystkich funduszy inwestycyjnych w Holandii, AFI należą do preferowanych przez inwestorów zagranicznych. Są one zwykle zorganizowane w formie spółki komandytowej (commanditaire). Mogą być również utworzone w formie spółdzielni, funduszy na wspólny rachunek, prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub w formie połączenia funduszy na wspólny rachunek i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  AFI stanowią główną kategorię funduszy regulowanych przez ustawodawstwo krajowe i obejmują inne struktury, które inwestorzy mogą wykorzystać do osiągania zysków. Wśród nich są fundusze hedgingowe, fundusze dłużne i fundusze nieruchomości.

 • FUNDUSZE INWESTYCJI ZBIOROWYCH W HOLANDII

  Innym rodzajem funduszy inwestycyjnych w Holandii są fundusze inwestowania zbiorowego. Fundusze takie jak UCITS, są często zakładane jako FGR lub spółki akcyjne (NV) z prawnym oznaczeniem instytucji inwestycyjnych o zmiennym kapitale.

  Zarówno otwarte FGR, jak i NV są odpowiednie do tworzenia funduszy parasolowych, jak również funduszy otwartych i zamkniętych. Zarówno akcje NV, jak i udziały w FGR mogą być notowane na giełdzie.

  Dobrze jest wiedzieć, że fundusze inwestycyjne w Holandii podlegają różnym wymogom dotyczącym kapitału zakładowego w zależności od tego, czy zarządzający funduszem jest licencjonowany, czy nie i czy fundusz jest nadzorowany przez Urząd ds. Rynku Finansowego i przez Holenderski Bank Narodowy. Minimalne wymagania dotyczące kapitału zakładowego dla otwartych i zamkniętych funduszy wynoszą 125.000 euro, jeśli aktywa pod zarządzaniem są poniżej 250 milionów euro i 225.000 euro, jeśli aktywa są warte więcej niż 250.000 milionów euro. Również inwestorzy są zobowiązani do wniesienia wkładu do funduszu w wysokości co najmniej 100.000 euro.

OBSŁUGA PRZEZ ZESPÓŁ PANASIUK & PARTNERS

Specjalizujemy się w międzynarodowych strukturach inwestycyjnych tj.: w spółkach holdingowych, funduszy inwestycyjnych i tematach związanym z prawem i podatkami międzynarodowymi od ponad 20-lat. 

 1. Przeanalizujemy najlepsze struktury i rynki spełniające Twoje kryteria i cele inwestycyjne. 
 2. Nasz zespół oferuje pełną obsługę prawną i podatkową w oparciu o specjalistyczną wiedzę na temat lokalnej i międzynarodowej dynamiki zmian prawnych i podatkowych.
 3. W ramach współpracy nasz zespół zarządza całym procesem organizacji Twojej struktury inwestycyjnej, dzięki temu zdejmujemy z ciebie ciężar koordynowania międzynarodowego procesu (robimy to od 20 lat!). Ty uzyskujesz przestrzeń na decyzje inwestycyjne. Z naszej strony otrzymasz gwarancję holistycznego spojrzenia na kwestie nie tylko wynikające z prawa polskiego, holenderskiego, czy innych rynków gdzie będą realizowane inwestycje, ale i aspekty związane ze zmianą rezydencji podatkowej (jeżeli taki temat wystąpi).

Rekomendacje klientów

OD ANALIZY POTRZEB PO PEŁNE WDROŻENIE ASI
Zespół Panasiuk & Partners z sukcesem przeprowadził mnie przez założenie spółki inwestycyjnej (ASI). Już na starcie P&P trafnie zidentyfikowało potrzeby mojego biznesu, a następnie zapewniło profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie. Zespół P&P wsparł mnie holistycznie i pomógł w doborze rozwiązań adekwatnych dla mojej działalności, wykraczając poza obszary prawa i podatków (marketing, PR, obsługa księgowo-raportowa ASI). Wśród innych doradców wyróżniali się praktycznym podejściem, dobrą komunikacją, elastycznością i sprawną obsługą procesu przed KNF. Współpracując z P&P zyskałem duże poczucie komfortu i wsparcie na każdym etapie projektu. Rekomenduję Zespół Panasiuk & Partners jako doradcę rozumiejącego biznes.
ARTUR RUSIECKI
ZAŁOŻENIE ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ - PEŁNA OBSŁUGA
Panasiuk & Partners zapewnia mi bieżące wsparcie prawne umożliwiające realizację planów inwestycyjnych zgodnie z potrzebami mojej działalności. Powierzyłem zespołowi P&P kompleksową obsługę procesu założenia alternatywnej spółki inwestycyjnej. Otrzymałem klarowne rozwiązania zgodne z przedstawionymi przeze mnie założeniami, uwzględniające moje oczekiwania i koncepcje biznesowe. Szczególnie doceniam profesjonalizm zespołu w zakładaniu struktury inwestycyjnej, responsywność i umiejętność klarownej komunikacji złożonych zagadnień i skomplikowanej materii prawnej. Z całą odpowiedzialnością mogę zarekomendować Kancelarię Panasiuk & Partners jako wykwalifikowanego partnera, któremu warto zaufać.
DANIEL SENDEROWSKI
15 LAT WSPARCIA W ZARZĄDZANIU MAJĄTKIEM
Dr Anna Maria Panasiuk wraz z zespołem od ponad 15 lat skutecznie wspiera mnie w zarządzaniu moim majątkiem. Pomaga przejść przez zmiany regulacyjne, reformy ustrojowe jak również kryzysy gospodarcze. Od 2005 roku moje spółki inwestycyjne oraz fundusze znajdują się pod czujną opieką Anny Marii, która nadzoruje kwestie prawne, podatkowe, a przede wszystkim koszty funkcjonowania mojej rozbudowanej struktury inwestycyjnej. W sytuacji kryzysu korporacyjnego w jednej z moich joint venture, Anna Maria zapewniła profesjonalne doradztwo, a poprzez trafną diagnozę i wsparcie negocjacyjne, doprowadziła do szybkiego rozwiązania problemu. Przez te wszystkie lata współpracy z Anną Marią oraz jej zespołem, zarówno ja, jak i moja rodzina, zawsze możemy liczyć na pełną poświęcenia fachową obsługę, połączoną z dużym wyczuciem potrzeb biznesowych.
ANDRZEJ ROGOWSKI - ZAŁOŻYCIEL MULTIMEDIA POLSKA | PREZES ZARZĄDU ETOTO SP. Z O.O.
15 LAT WSPARCIA OD STRUKTUR INWESTYCYJNYCH, PRZEZ SUKCESJĘ PO ZMIANĘ REZYDENCJI
Z dr Anną Marią Panasiuk współpracuję od niemal 15 lat. Rozpoczęliśmy od międzynarodowych inwestycji, struktur inwestycyjnych, skończywszy na sukcesji i zmianie rezydencji podatkowej. Polecam jej usługi inwestorom, którym zależy na indywidualnym podejściu oraz skutecznej obsłudze prywatnego majątku w ujęciu międzynarodowym. Atutem naszej współpracy jest osobiste zaangażowanie dr Panasiuk w obsługę moich spraw, jej doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno majątkowych, jak i rodzinnej sukcesji. Ale przede wszystkim doceniam jej znajomość aspektów międzynarodowych, tj. doradztwo oraz umiejętność skutecznego wdrożenia projektów tak po stronie polskiej, jak i za granicą.
MARCIN KOWALCZYK
WSPARCIE W INWESTYCJACH. ZAŁOŻENIE ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ
Panasiuk & Partners zapewnia mi bieżące wsparcie prawne umożliwiające realizację planów inwestycyjnych zgodnie z potrzebami mojej działalności. Powierzyłem zespołowi P&P kompleksową obsługę procesu założenia alternatywnej spółki inwestycyjnej. Otrzymałem klarowne rozwiązania zgodne z przedstawionymi przeze mnie założeniami, uwzględniające moje oczekiwania i koncepcje biznesowe. Szczególnie doceniam profesjonalizm zespołu w zakładaniu struktury inwestycyjnej, responsywność i umiejętność klarownej komunikacji złożonych zagadnień i skomplikowanej materii prawnej. Z całą odpowiedzialnością mogę zarekomendować Kancelarię Panasiuk & Partners jako wykwalifikowanego partnera, któremu warto zaufać.
ARMAND MOSIOŁEK

FAQ

 • Fundusz, spółka czy ASI – co wybrać?

  Wybór optymalnego wehikułu inwestycyjnego uzależniony jest przede wszystkim od rozmiarów planowanej działalności. Warto mieć także świadomość obowiązujących zwolnień podatkowych.

  Zarówno FIZAN (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych), jak i ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna) oferują preferencyjne zasady opodatkowania, w stosunku do „zwykłej” spółki.

  ASI, w porównaniu do FIZANu, jest znacznie mniej obciążonym podmiotem, jeżeli chodzi o obowiązki regulacyjne (nadzór KNF), co przekłada się na znacznie niższe koszty funkcjonowania ASI, przy czym zakres zwolnienia podatkowego dla ASI jest węższy niż dla FIZANu, dlatego finalny wybór pomiędzy tymi formami powinien zostać poprzedzony dokładną analizą potrzeb.

  Analizy wymaga także w jakiej dokładnie formie prawnej powinna być prowadzona działalność ASI. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na spółkę akcyjną, która daje dużo instrumentów umożliwiających zaangażowanie kapitałowe inwestorów w spółkę, bez pozbawiania założyciela kontroli nad nią.

 • Co to jest ASI?

  ASI to Alternatywna Spółka Inwestycyjna – spółka handlowa, która pozyskuje kapitał od inwestorów i prowadzi działalność inwestycyjną, korzystając przy tym z preferencji podatkowych.

 • Czym się różni wewnętrznie zarządzający ASI od zewnętrznie zarządzającego ASI?

  • Wewnętrznie zarządzający ASI:
   • jest spółką kapitałową;
   • jest ASI;
   • zarządza ASI prowadzoną w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub spółki europejskiej, w tym co najmniej portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz jej ryzykiem.
  • Zewnętrznie zarządzający ASI:
   • jest spółką kapitałową – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną albo spółką europejską;
   • jest komplementariuszem ASI,
   • zarządza ASI prowadzoną w formie spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, (w której jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska).
 • Jakie rodzaje działalności może prowadzić ASI?

  Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest działalność inwestycyjna. Rzecz jasna, prowadzenie działalności inwestycyjnej może wiązać się z koniecznością podejmowania dodatkowych czynności, jednakże wszystkie takie czynności muszą pozostawać w związku z główną działalnością ASI, tj. działalnością inwestycyjną.

 • Jakie preferencje podatkowe daje ASI?

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przewiduje zwolnienia dla części dochodów uzyskiwanych przez ASI:

  • Zwolnieniu podlegają wyłącznie dochody ze zbycia udziałów lub akcji pod warunkiem, że ASI, która zbywa udziały (akcje), przed dniem zbycia posiadała bezpośrednio i nieprzerwanie przez okres 2 (dwóch) lat nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane.
  • Zwolnienie dywidendowe, w przypadku posiadania co najmniej 10% udziałów/akcji w spółce nieprzerwanie przez okres 2 lat.
  • Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów związanych z pozyskiwaniem finansowania dłużnego bez konieczności respektowania limitów ustawowych.
 • Czym różni się ASI od funduszu inwestycyjnego?

  Podstawowe różnice pomiędzy Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI), a Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ) to:

  • Zarządzającym ASI (ZASI) są organy spółki ZASI, zaś w przypadku FIZu są to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI);
  • Prowadzenie ASI jest znacznie mniej kosztowne, niż prowadzenie FIZu;
  • Jednostką uczestnictwa w FIZ jest certyfikat inwestycyjny, natomiast przy ASI może być nim udział w spółce (sp. z o.o.), akcja (S.A.), ewentualnie ogół praw i obowiązków wspólnika (sp. k.) – w zależności od formy prawnej ASI;
  • Brak minimalnej kwoty partycypacji w inwestycji przy korzystaniu z ASI – odmiennie niż przy FIZie niepublicznym, gdzie osoby fizyczne mogą nabyć certyfikaty inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż 40.000 Euro;
  • Znacznie ograniczony zakres obowiązków sprawozdawczych ASI względem KNF;
  • Brak obowiązku posiadania depozytariusza przy działaniu ASI.

Skontaktuj się z nami

Nasze biura

Warsaw, Poland

Panasiuk & Partners sp.k.
Nowogrodzka 18/5
00-511 Warszawa

Agno, Switzerland

Panasiuk & Partners sp.k. Representative Office
Via Lugano 13 , 6982 Agno

Tel: +41 (0) 91 610 25 09

Email: info@panasiuk.com.pl

Dane rejestrowe

Panasiuk & Partners sp.k., ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000465801, NIP 7010384537

Copyrights © 2024 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email