Najczęściej trzy skojarzenia, które od razu nam przychodzą do głowy o Monako, to „raj podatkowy”, „luksus” i „książę Albert II”. Jednak, co ciekawe dla mieszkańców Monako to znacznie więcej. Chodzi o bezpieczeństwo, jakość życia i wysoce wspierającą społeczność o międzynarodowej renomie. Jednak poza stylem życia opisujemy też podatki w Monako.

Bardzo frustrujące jest częste czytanie w prasie i różnych mediach, że Monako jest rajem podatkowym, kiedy tak nie jest. Niestety ludzie bardzo niesprawiedliwie oceniają Monako. Można powiedzieć, że oceniają książkę na podstawie okładki. Rzadko, która osoba poświęca czas i energię na to, żeby poznać bliżej to małe Księstwo, jakie ono jest oraz, co oferuje.

Monako nie jest rajem podatkowym

Na całym świecie jest wiele krajów oferujących ulgi podatkowe lub będące rajami podatkowymi. Tymczasem, Monako nie jest nawet wolne od podatku. Jedyną zaletą, jaką ma, jest zerowy podatek dochodowy od osób fizycznych, brak podatku od zysków kapitałowych oraz podatku od nieruchomości. Jest tylko jeden warunek – należy uzyskać status rezydenta podatkowego Księstwa Monako. Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/zycie-w-monako-jak-zostac-rezydentem-monako/

Wszyscy cudzoziemcy oficjalnie zamieszkujący w Monako i osoby narodowości monakijskiej, mogą korzystać z zerowego systemu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest tylko jeden wyjątek – obywatele francuscy, którzy mieszkają w Monako, muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, który oblicza się zgodnie z zasadami francuskiego prawa podatkowego i konwencji dwustronnej Francja-Monako z 1963 r.

Podatek od spadków lub podatek od darowizn stosuje się do nieruchomości i aktywów znajdujących się na terytorium Księstwa lub mających tam podstawę podatkową, bez względu na miejsce zamieszkania lub obywatelstwo zmarłego lub darującego (z zastrzeżeniem postanowień Konwencji franco-monakijskiej z 1 kwietnia 1950 r.). Nie dotyczy to np. środków finansowych, ulokowanych na zagranicznym koncie bankowym. W sytuacji, gdy nieruchomość położona jest w Monako, w praktyce oznacza to jedynie niewielki procent podatku od spadku w przypadku śmierci jej właściciela. Trzeba jednak podkreślić, że mamy w tym tutaj do czynienia ze zwolnieniem z opłaty ww. podatku dla spadkobierców w bezpośredniej linii (rodziców, małżonków i dzieci).

Pomiędzy UE a Monako obowiązuje porozumienie o automatycznej wymianie informacji. Zgodnie z tym porozumieniem Unia i Monako zaczęły automatycznie wymieniać informacje na temat rachunków bankowych wraz z początkiem 2018 roku. Informacje, które będą podlegać wymieniane obejmą nie tylko dochody obywateli Unii, ale też takie kwestie jak: odsetki i dywidendy oraz salda i wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych. Porozumienie to jest zgodne ze światowymi standardami ustanowionymi przez OECD. Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/2020/04/22/na-czym-polega-automatyczna-wymiana-informacji-crs-w-monako/

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową lub handlową i generujące ponad 25% obrotu poza Monako, niezależnie od ich formy prawnej, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych (Impôt sur les Bénéfices – I.S.B.). Firmy zarabiające ponad 75% swoich dochodów w Księstwie Monako nie podlegają zatem podatkowi od zysków biznesowych.

Zyski podlegające opodatkowaniu ustala się po odjęciu wszystkich wydatków, w szczególności wynagrodzenia jedynego przedsiębiorcy, zarządu lub dyrektorów wykonujących faktycznie obowiązki w spółce.

Stawka podatku wynosi 28% (26,5% od 1 stycznia 2021 r. oraz 25% od 1 stycznia 2022 r.), podczas gdy zyski kapitałowe z przeniesienia środków trwałych mogą, pod pewnymi warunkami, skorzystać ze zwolnienia, jeżeli są ponownie inwestowane.

Firmy utworzone w Księstwie i objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych, które rozwijają się w wyraźnie nowej działalności, są zwolnione z tego podatku przez pierwsze dwa lata i korzystają z korzystnego systemu na kolejne trzy lata. Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/biznes-w-monako-podatki-korporacyjne-w-monako/

Konkurencja o ulgi podatkowe jest duża, jednak to Monako oferuje luksusowy dobrobyt, co wyraźnie odzwierciedla fakt, że nigdy wcześniej nie było tak wielu wniosków o rezydencję. To nie podatki są powodem, dla którego Księstwo przyciąga pewne grupy ludzi.

Monako jako miejsce tętniące życiem

Księstwo Monako to wyjątkowe miejsce, w którym możesz ubarwić swoje życie, jeśli masz dość zwykłej czerni i bieli. To kraina tuż pod tęczą wybrzeża Morza Śródziemnego, gdzie ludzie zwykle przyjeżdżają, aby spełnić swoje marzenia, nawet jeśli tylko na jeden dzień. Jeśli jednak pozwolisz sobie na to marzenie, to Monako jest w stanie zaoferować znacznie więcej. 

Monako oferuje połączenie wyjątkowych zalet w bardzo zintegrowany sposób, co czyni Księstwo wyjątkowym miejscem w Europie. Powierzchnia Księstwa Monako wynosi 1,98 km2. Tak, jest mniejsza niż przeciętna dzielnica w Warszawie. Nawet jeśli jest to maleńka perełka o niewielkiej lokalizacji, zapewnia ona niezwykle wysokie bezpieczeństwo, korzystny system fiskalny, stabilność polityczną i gospodarczą oraz wyjątkowe warunki pogodowe przez cały rok. Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/2020/09/22/populacja-i-dlugosc-zycia-liczba-milionerow-w-monako-statystyki/

W oczach świata Księstwo Monako zawsze reprezentowało elegancję i luksus sięgające setek lat wstecz. Monako ma również ważną obecność na arenie międzynarodowej, ponieważ bierze udział w wielu międzynarodowych wydarzeniach. Po przeprowadzce do Monako zauważysz, że prawie co tydzień odbywa się nowe i ekscytujące wydarzenie, więc zawsze możesz znaleźć coś, co odpowiada Twoim gustom. W przerwach między wydarzeniami można także obserwować ogromne wysiłki, jakie Monako podejmuje w ramach różnych zobowiązań na szczeblu międzynarodowym.

Monako i jego pozycja na arenie międzynarodowej

To, co sprawia, że Monako jest ekscytujące, to korzyści, jakie oferuje swoim mieszkańcom, nawet jeśli Księstwo jest pod silnym wpływem stosunków z Francją.

Monako i Francja zawsze działały ramię w ramię w całej historii i często Francja zapewniała ochronę ludności tego małego kraju. Ta relacja francusko-monegaska została zbudowana na strategicznych filarach. Ze względu na swoje położenie pomiędzy granicami Włoch i Francji, Monako zawsze odgrywało ważną strategiczną rolę.

Musimy podkreślić, że Księstwo Monako nie jest francuskim hrabstwem ani terytorium francuskim. Istnieje wiele różnic między tymi dwiema kulturami, nawet jeśli mają one wspólne pochodzenie społeczne i aspekty ekonomiczne. Niewielka populacja Monako zawsze była odizolowana przez morze i okoliczne góry. Naturalne granice Monako zapewniały doskonałą izolację i ochronę przed wpływami zewnętrznymi.

Od 1993 roku Księstwo Monako jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, która pomogła mu również w rozwijaniu i budowaniu wzajemnie korzystnych więzi z kluczowymi organizacjami międzynarodowymi.

Monako jest również częścią Europejskiej Strefy Monetarnej, zwanej strefą euro. Jednak Monako nie jest członkiem Unii Europejskiej. Unia Europejska szanuje tożsamość i zasady Księstwa oraz umożliwia harmonijny rozwój gospodarczy z korzyścią dla obu stron. Dlatego ważnym faktem jest, że Księstwo Monako nigdy nie zgodziło się na przekazanie suwerenności Unii Europejskiej. Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/o-monako-monako-a-unia-europejska/

To niezależne środowisko i tętniąca życiem, wielokulturowa społeczność przyciągnęła wielu obcokrajowców z setek krajów. Skutecznie Monako nie zagroziło swojej wyjątkowości, w szczególności swemu szczególnemu prawu przedsiębiorczości i preferencji przyznanej obywatelom.

Monako jako perła Lazurowego Wybrzeża

Monako to ekskluzywne i wyjątkowe miejsce z wieloma korzyściami dla inwestorów. Stabilność, bezpieczeństwo, neutralność, dostosowane podatki, wyjątkowa lokalizacja, wysokiej jakości środowisko biznesowe, środowisko międzynarodowe, rozległa baza pracownicza, wysokiej jakości centrum bankowe itp. 

We wrześniu 2020 r. książę Albert przedstawił mapę drogową wyjścia Monako z kryzysu związanego z COVID-19 – obejmującą skupienie się na wspieraniu przedsiębiorstw i przyciąganiu nowych inwestorów z Europy i nie tylko. Jednym z głównych celów jest umieszczenie cyfryzacji w centrum nowych inicjatyw w Księstwie, które mają na celu unowocześnienie i wprowadzenie najnowszych technologii. Monako już przejęło inicjatywę, będąc pierwszym krajem europejskim, który wyposażył się we własną suwerenną chmurę „Monaco Cloud”. Oznacza to, że od 2021 roku Monako ma mieć własną bezpieczną i suwerenną infrastrukturę. Innym pomysłem na wyjście z kryzysu jest stworzenie platformy Security Token Offering (STO) będący systemem pozyskiwania funduszy typu blockchain. Platforma ta ma na celu przyciągnięcie do Monako nowych firm, zwłaszcza cyfrowych, w celu stworzenia około stu miejsc pracy każdego roku i wniesienia 150 mln euro do gospodarki Monako. Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/2020/10/02/monako-gospodarka-cyfrowa-pragnie-przyciagnac-inwestorow-z-calego-swiata/

Księstwo posiada również specyficzny rynek nieruchomości, co czyni Monako numerem jeden w Europie pod względem inwestycji w nieruchomości. Inwestowanie na rynku nieruchomości w Monako ma wiele zalet. Monako bowiem szczyci się stabilnym gospodarczo i politycznie otoczeniem, co zapewnia inwestorom spokój ducha. Co więcej, ceny nieruchomości w Monako wypadają dobrze na tle innych rynków luksusowych. Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/2020/11/01/rynek-nieruchomosci-w-monako-luksusowa-inwestycja/

Bezpieczeństwo i czystość to kolejny powód, dla którego wiele osób decyduje się na inwestowanie na rynku nieruchomości w Monako. Księstwo może pochwalić się około jednym policjantem na 100 mieszkańców, a także najnowocześniejszym 24-godzinnym systemem monitoringu wideo. Wskaźnik przestępczości w Monako jest również wyjątkowo niski, dzięki czemu jest wyjątkowo bezpieczne, nawet w nocy.

Miasto ma również silny etos w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Rzeczywiście, obecnie księstwo dąży do tego, aby do 2050 r. było neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Ten zielony etos jest uwzględniany przez nowe inwestycje, takie jak Portier Cove, która będzie pierwszą eko-dzielnicą Monako. Więcej pod linkiem: https://mchercberg.com/2020/09/29/la-portier-jakich-cen-mozna-sie-spodziewac-za-nieruchomosci-w-nowej-eko-dzielnicy-monako/

PODSUMOWANIE

Biorąc powyższe pod uwagę, należy zauważyć, że Monako nigdy nie zamierzało łączyć różnorodności kulturowej ludzi, ale po prostu stworzyło platformę, która łączy różne interesy. Wyraźnie odzwierciedla to fakt, że terytorium Monako o powierzchni dwóch kilometrów kwadratowych obejmuje 139 narodowości, w tym tylko 37 308 mieszkańców. To wszystko sprawia, że Księstwo Monako jest swego rodzaju perłą na południowym wybrzeżu śródziemnomorskiej Europy.