Rynek Krypto zaczyna się profesjonalizować, a polskie organy zaczynają się z uwagą
i zrozumieniem przyglądać zmianom na rynku krypto. Jesteśmy w trakcie dyskusji
z organami regulacyjnymi w jaki sposób podejść do inwestowania w krypto i mamy nadzieję, że już jesienią będziemy mogli się nowymi informacjami z Wami podzielić. Dziś zwróćmy uwagę na nową interpretację podatkową wydaną przez Dyrektor KIS, w której potwierdzono możliwość zaliczania wydatków pośrednich związanych
z kopaniem kryptowalut do kosztów prowadzonej działalności, jeśli kopanie kryptowalut dokonywane jest na rzecz innych podmiotów.

Niedawno wydana Interpretacja podatkowa potwierdziła to co doradcy podatkowi twierdzili od dawna. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w indywidualnej interpretacji podatkowej, że przedsiębiorca może dokonywać odliczeń kosztów kopania kryptowalut jeśli świadczy usługi kopania walut cyfrowych na rzecz innych podmiotów.

Kto w ogóle zobowiązany jest do zapłaty podatku od krypto?

Polskie państwo opodatkowuje kryptowaluty podobnie jak zyski kapitałowe. Na początku, gdy kryptowaluty pojawiły się na rynku kwestia ich opodatkowania nie była jasna. Nie wiadomo było nie tylko jak należy je opodatkowywać, ale też czy w ogóle podlegają opodatkowaniu. Wraz z rozwojem technologii i upowszechnieniem się kryptowalut polska zaczęła stopniowo wyjaśniać kwestię opodatkowywania kryptowalut oraz ją regulować.

Obecnie obowiązkiem podatkowym od kryptowalut lub rozliczenia straty z tego tytułu objęte są osoby które uzyskują przychody związane z kryptowalutami w następujących sytuacjach:

  • odpłatnego zbycia kryptowalut,
    Punkt ten dotyczy sprzedaży kryptowalut i osiągnięcia w ten sposób dochodu (przychodu) wyrażanego w legalnym środku płatniczym (np. złotówkach).
  • płatności kryptowalutami za towary i usługi,
    Dotyczy to płatności kryptowalutami za towary lub usługi.
  • działalności gospodarczej związanej z kryptowalutami,

Ponadto, warto pamiętać o tym, że zakup kryptowalut walutą państwową lub innym tradycyjnym środkiem płatniczym powoduje obowiązek złożenia zaświadczenia i poinformowania o tym urząd skarbowy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób dokonujących wspomnianego zakupu kryptowalut nawet jeśli w przyszłości nie osiągną zysku lub nie zamierzają sprzedawać kryptowalut w jakimkolwiek systemie za pieniądz tradycyjny. Zwracamy przy tym jednak uwagę wymiana jednej kryptowaluty na drugą, ani obracanie kryptowalutami nie stwarza powstania obowiązku podatkowego, ani zgłoszeniowego.

Podatek czyli przychody i koszty

Ukształtowanie się obowiązku podatkowego dotyczącego kryptowalut wiąże się z konieczności określenia co jest przychodem z krypto, a co może być uznane jako koszt uzyskania tego dochodu (przychodu). Przychody zazwyczaj można określić prosto, w szczególności pod względem podatkowym. Z kosztami jest inaczej. W opinii urzędów skarbowych nie każdy wydatek jest kosztem, który można zaliczyć jako koszt uzyskania dochodu (przychodów). Poza ogólnymi zasadami zaliczania wydatków w koszty uzyskania przychodów (dochodów) w obszarze krypto obowiązują szczególne zasady. Jedna z takich szczególnych zasad z obszaru krypto dotyczy m.in. ujmowaniem wydatków związanych z kopaniem kryptowalut w kosztach uzyskania przychodów (dochodów).

Kiedy wydatki na energię elektryczną możesz wrzucić w koszty kopania Krypto?

Wydana przez fiskusa indywidualna interpretacja podatkowa o nr 0114-KDIP2-2.4010.145.2023.1.IN w sposób wskazuje, że przedsiębiorcy mogą odejmować od przychodu wydatki na energię elektryczną oraz koszty amortyzacji sprzętu komputerowego do wydobycia kryptowalut. Jednakże mogą to robić tylko wtedy, gdy świadczą oni usługi związane z kopaniem walut cyfrowych na rzecz innych podmiotów. Zaznaczamy, że jeśli przedsiębiorca dokonuje kopania kryptowalut na własny rachunek nie może ująć kosztów z nim związanych w kosztach działalności.

Jak uzasadnił swoje racje podatnik?

Wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Indywidualna interpretacja podatkowa dotyczyła przedsiębiorcy, który zamierzał zakupić sprzęt komputerowy do kopania kryptowalut w celu udostępniania odpłatnie mocy obliczeniowej podmiotom trzecim. Płatności za wspomnianą usługę klienci przedsiębiorcy mieliby dokonywać za pomocą kryptowalut.

Podatnik we wspomnianej interpretacji podatkowej wyłożył, że jest spółką, która zamierza kupić sprzęt komputerowy dostosowany do kopania kryptowalut poprzez rozwiązywanie funkcji hashującej. Podatnik w interpretacji indywidualnej stwierdził, że przy pomocy mocy obliczeniowej zakupionego sprzętu komputerowego zamierza świadczyć usługi na rzecz zagranicznych (trzecich) podmiotów. Spółka zaznaczyła, że nie będzie dokonywać wydobywania walut wirtualnych we własnym imieniu oraz na własną rzecz. Według spółki tak kopane kryptowaluty będą przekazywane do podmiotów korzystających z oferowanej usługi. Wynagrodzenie za usługę spółka zamierza pobierać w kryptowalutach. Do wynagrodzenia będzie wliczać również wydatki związane z energią elektryczną oraz serwisowaniem sprzętu komputerowego. Faktury spółka zaierza sporządzać jednak w tradycyjnych walutach, natomiast płatności zamierza otrzymywać w kryptowalutach. Otrzymywane w ten sposó kryptowaluty zamierza wymieniać na waluty tradycyjne na giełdach kryptowalut.

W związku z wyżej opisaną sytuacją spółka zadał m.in. pytania dotyczące możliwości amortyzacji sprzętu komputerowego oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na energię elektryczną. Przy zadaniu pytań spółka stwierdziła, że może zarówno stosować amortyzację sprzętu komputerowego, jak i dokonywać odliczeń wydatków wynikających z zużycia energii elektrycznej na kopanie kryptowalut.

Co odpowiedział Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiadając spółce na zadane pytania przyznał spółce rację. Dyrektor KIS stwierdził, że wydatki związane z energię elektryczną oraz obsługą serwisową sprzętu komputerowego spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdził on również, że sprzęt komputerowy przeznaczony do wydobywania walut wirtualnych, którego wartość przekracza 10 tys. zł, a okres użytkowania będzie dłuższy niż rok, będzie podlegał amortyzacji.

Wnioski na przyszłość dla tych co kopią Krypto!

W konsekwencji wydania tej i innych interpretacji indywidualnej należy przyjąć, że w przypadku kopania walut wirtualnych na własny rachunek dochodzi do uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych w momencie sprzedaży wykopanej kryptowaluty. Co w myśl orzecznictwa powoduje, że nie można ująć w kosztach ani wydatków związanych z nabyciem sprzętu, ani prądu wykorzystywanego do kopania kryptowalut, a jedynie wydatki poniesione bezpośrednio. Natomiast w przypadku wykonywania usługi kopania na rzecz osób trzecich możliwe jest zaliczane wydatków tzw. pośrednich czyli np. związanych z energią elektryczną do kosztów działalności.

Zaznaczamy przy tym jednak, że taka interpretacja jest nowością i w ramach dopiero w ramach niej będzie kształtować się linia orzecznicza dotycząca zaliczania wydatków związanych z kopaniem kryptowalut na rzecz osób trzecich w kosztach działalności. Nie mniej opisane powyżej stanowisko KISu potwierdza interpretację przepisów jakiej dokonywali już doradcy podatkowi.

Podsumowując

Taki zwrot akcji jest przykładem, że również organy uczą się zasad jakie rządzą rynkiem krypto i NFT. Tak więc jeśli inwestujesz w nowe technologie i rozumiesz mechanizmy rynkowe rządzące krypto, nie zniechęcaj się! Świat prędzej czy później dostosuje się do tych nieodwracalnych trendów. Pamiętasz? W latach 90 regulatorzy próbowali nas przekonać, że internet jest niebezpieczny i się nie przyjmie. Biznes na to nie pozwolił. Ta sama droga czeka krypto. Bądźmy na niej pierwsi. Wyznaczajmy trendy i idźmy do przodu!