Zmiany w Ordynacji podatkowej wprowadzające do polskiego systemu prawnego generalną klauzule obejścia prawa, uchwalone 13 maja 2016 roku, zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 14 czerwca 2016 r. pod pozycją 846: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/846

Oznacza to, że od dzisiaj, 15 czerwca zaczyna biec 30-dniowy okres vacatio legis i – zgodnie z art. 9 ustawy nowelizującej, zmiany wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Zatem klauzula zacznie obowiązywać z dniem 15 lipca 2016 roku.

Katarzyna Bieńkowska, radca prawny, doradca podatkowy YOURS Panasiuk