OCHRONA MAJĄTKU I SUKCESJA

Prowadzisz firmę i chcesz zabezpieczyć ją przed podziałem lub upadkiem? Nie wiesz jak ochronić trwałość funkcjonującego od lat przedsiębiorstwa?

Chcesz wdrożyć odpowiednie mechanizmy, aby uregulować sprawy majątkowe i rodzinne, ale nie wiesz od czego zacząć? Planujesz przekazanie firmy następcy i chcesz to przeprowadzić zabezpieczając interesy swoje, rodziny, ciągłości firmy?

Dobrze trafiłeś! Wspieramy naszych klientów w planowaniu sukcesji międzypokoleniowej. Szczegółowo analizujemy sytuację majątkową i rodzinną w celu dopasowania odpowiedniego rozwiązania. Mając na względzie wyjątkowo wrażliwy charakter tego rodzaju spraw, całościowo opracowujemy i wdrażamy modele sukcesyjne, a także przygotowujemy koncepcje ochrony majątku.

 

Dlaczego Klienci nas wybierają?

 

Posiadamy największe doświadczenie na rynku

 • Śledzimy zmieniające się warunki geopolityczne, regulacyjne oraz prawno-podatkowe od późnych lat 90’,
 • W tym czasie założyliśmy ponad 150 struktur rodzinnych zmierzających do zachowania majątku rodzinnego, a w ponad 20 z nich dr Anna Maria Panasiuk pełni(-ła) osobiście rolę powiernika, protektora aktywów, wykonawcy testamentu lub członka Rady Nadzorczej.
 • Antycypując zachodzące zmiany prawno-podatkowe zapewniamy właściwą organizację aktywów rodzinnych;
 • Identyfikujemy obszary w strukturze, które mogą generować ryzyka i potencjalne problemy;
 • Pamiętamy o dywersyfikacji i przypominamy o niej naszym klientom!
 • Zaprojektowaliśmy fundację o charakterze prywatnym w oparciu o istniejące regulacje prawne w Polsce.

 

Kompleksowość działania

 • Służymy wsparciem doradczym w procesie decyzyjnym, odpowiadając na pytania i przedstawiając szczegółowe rozwiązania poszczególnych kwestii.
 • Opracowujemy harmonogram etapu wdrożeniowego w oparciu o wybrany przez klienta scenariusz.
 • Analizujemy możliwe rozwiązania alternatywne.
 • Zajmujemy się wdrożeniem koncepcji od strony prawnej, podatkowej i finansowej.
 • Prowadzimy okresowe audyty wdrożonego rozwiązania w celu weryfikacji przyjętego modelu oraz przygotowania ewentualnych korekt czy aktualizacji. Renegocjujemy koszty utrzymania, gdy zachodzi ku temu potrzeba.
 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie w przejęciu sterów rodzinnego przedsięwzięcia.
 • Opracowujemy konstrukcje powiernicze.
 • Pomagamy w przygotowaniu testamentów, statutów fundacji rodzinnych, obowiązków wykonawców testamentów.
 • Projektujemy rozwiązania przy wykorzystaniu fundacji rodzinnych zarówno w otwartej jak i zamkniętej perspektywie czasowej.
 • Realizujemy najpełniejsze odzwierciedlenie woli osób planujących sukcesję poprzez należyte sformułowanie dokumentów określających udział beneficjentów i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych.

 

Wymiar międzynarodowy

 

 • Organizujemy struktury holdingowe oraz rodzinne w środowisku międzynarodowym kierując się preferencjami rodzinnymi lub prowadzonym biznesem.
 • Dokonujemy reorganizacji istniejących struktur zagranicznych, ich transgranicznej relokacji lub transferu aktywów.
 • Prowadzimy procesy likwidacji struktur oraz repatriacji aktywów do kraju.
 • Towarzyszymy w procesach zmiany rezydencji podatkowej, ryzyku podwójnej rezydencji podatkowej, wypełnianiu obowiązków dewizowych czy obowiązku exit tax w przypadku utraty polskiej rezydencji podatkowej.
 • Świadczymy usługi powiernika w fundacji prywatnej poza granicami Polski.
 • Uczestniczymy w procesach spadkowych poza granicami kraju.
 • Zapewniamy płynność i bezpieczeństwo procesu dziedziczenia transgranicznego.
 • Tworzymy i obsługujemy zagraniczne fundacje rodzinne.

 

Doświadczenie

 

 • Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów sukcesyjnych i obsłudze procesów dziedziczenia – w Polsce i za granicą.
 • Wypracowaliśmy autorskie koncepcje ochrony majątku.
 • Przygotowujemy projekty testamentów, darowizn czy statutów fundacji z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji majątkowej i relacji rodzinnych.
 • Mieliśmy przyjemność zająć się 20-procesami sukcesji (niektóre opisujemy poniżej), z których każdy był wyjątkowy i wymagał dobrego zrozumienia oraz elastyczności w działaniu. Powoliło nam to zdobyć bogate doświadczenie i zrozumienie jak ważne są relacje rodzinne.
 • Osobista wieloletnia praktyka (dr Anny Marii Panasiuk) w zakresie utrzymania i prowadzenia struktur międzynarodowych pozwala doradzić nie tylko prawnie, podatkowo, ale również w zakresie kwestii kosztów, praktycznego wykorzystania oraz późniejszego utrzymania i zarządzania strukturą rodzinną.
 • Cechuje nas dyskrecja, wrażliwość oraz empatia właściwa dla zrozumienia wagi relacji rodzinnych oraz delikatności tej materii.
 • O zaufaniu klientów do świadczonych przez nas usług świadczy powierzanie funkcji wykonawcy testamentu, czy funkcji protektora zagranicznej fundacji partner zarządzającej kancelarią – dr Annie Marii Panasiuk.

 

Przykładowe projekty:

 

KONCEPCJA SUKCESJI DLA OSOBY KONTROLUJĄCEJ DUŻĄ GRUPĘ SPÓŁEK PRODUKCYJNYCH NA 3-KONTYNENTACH

Opracowanie koncepcji sukcesji dużej grupy spółek z branży produkcji spożywczej, działającej na rynkach światowych jako podwykonawca dla globalnych marek, z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia spółki holdingowej (w miejsce osoby fizycznej kontrolującej strukturę) i restrukturyzację całej grupy w celu zoptymalizowania struktury, gdzie szczególną trudnością był dobór najbardziej korzystnego scenariusza działania za względu na wielość zaangażowanych jurysdykcji (m.in. Polska, UE, ale również kraje Azji Płd. Wschodniej i Ameryki Południowej).

 

OPRACOWANIE SCENARIUSZA SUKCESJI DLA BENEFICENTA DUŻEJ TRANSAKCJI M&A

Przygotowanie rozwiązań zabezpieczających sukcesję osoby fizycznej, będącej beneficjentem dużej transakcji M&A, wsparcie przy sporządzeniu testamentu oraz pełnienie funkcji powiernika i wykonawcy ostatniej woli.

 

KONCEPCJA I WDROŻENIE SUKCESJI DLA ZNANEGO RODU ARYSTOKRATYCZNEGO

Kompleksowe doradztwo na rzecz zamożnej arystokratycznej rodziny w zakresie transferu i zabezpieczenia majątku rodowego, wsparcie w procesie repatriacji środków finansowych do rodziny.

 

POWIERNICZE USŁUGI DLA ZAGRANICZNEGO RODU ARYSTOKRATYCZNEGO

Zarządzanie majątkiem znajdującym się w Polsce a należącym do zagranicznej arystokratycznej rodziny. Obsługa finansowa, prawna, podatkowa i korporacyjna.

 

DORADZTWO NA RZECZ SUKCESJI FIRMY TECH-MED

Sukcesja jednego z najstarszych polskich przedsiębiorstw handlowych (ponad 70-lat historii) Tech-Med (technologie medyczne) – wsparcie koncepcyjne i realizacja jego płynnego przejścia w ręce czwartego pokolenia.

 

DORADZTWO PRZY USTANOWIENIU FUNDACJI PRYWATNEJ RODZINNEJ HERSE

Doradztwo przy ustanowieniu Fundacji prywatnej rodzinnej Hersów w Warszawie, której celem jest odtworzenie pamięci i funkcjonowania „najsłynniejszego w okresie przedwojennym, a zarazem największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Domu Mody Bogusława Herse”.

 

PRZYGOTOWANIE SUKCESJI POLSKIEJ GRUPY KONIMPEX

Przygotowanie wstępnej koncepcji sukcesji polskiej Grupy Konimpex (logistyka i dystrybucja surowców chemicznych i przemysłowych) skupiającej spółki inwestycyjne o wartości około 350 mln zł. Naszym zadaniem było opracowanie szczegółowej koncepcji sukcesji biznesu z udziałem pracowników, fundacji, z zabezpieczeniem spadkobiercy. Kluczowym elementem naszej pracy obok przygotowania szczegółowych założeń prawnych i podatkowych było uzyskanie precedensowego rozstrzygnięcia podatkowego przed WSA.

dr Anna Maria Panasiuk

partner zarządzający

tel. +48 601 879 889 panasiuk@panasiuk.com.pl
Andrzej Sałamacha

partner/radca prawny

tel. +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl
Szczepan Adamski

of counsel/prawnik

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

Kontakt

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO