Specjalizuje się w zagadnieniach prawa finansowego, prawa spółek, jak również nadzoruje obsługę prawną i księgową krajowych i międzynarodowych struktur wykorzystywanych w projektach związanych z planowaniem podatkowym lub przy restrukturyzacjach kapitałowych. Posiada również doświadczenie w zakresie nawiązywania współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w szczególności w zakresie tworzenia i zarządzania portfelami inwestycyjnymi.

 

W swojej praktyce łączy doświadczenie z zakresu prawa spółek i międzynarodowego planowania podatkowego z głęboką wiedzą o usługach i rozwiązaniach prawno-podatkowych w Europie oraz USA. Doradza Klientom w zakresie zmian kapitałowych i relacji właścicielskich, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, a także bieżącej obsługi korporacyjnej.

 

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania podmiotami gospodarczymi, niejednokrotnie powoływany jest do zarządów spółek kapitałowych celem usprawnienia lub stabilizacji ich funkcjonowania. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. praktykując w zespole doradców podatkowych, gdzie uczestniczył aktywnie w procedurach oraz negocjacjach w zakresie sporów przed organami podatkowymi.

 

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.