Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w szczególności banków, domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych. Świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego oraz bankowego. Specjalizuje się w praktyce finansowo-bankowej. Brała m.in. udział w obsłudze procesów emisji obligacji, a także w procesach ustanawiania i administrowania zabezpieczeniami.

 

W 2017 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

Była uczestnikiem szkoleń m.in. z zakresu prawnych zabezpieczeń transakcji finansowych czy emisji obligacji korporacyjnych.