Do jej zadań należy prowadzenie ksiąg rachunkowych, zarówno dla spółek zagranicznych, jak i polskich oraz sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz ustawą o rachunkowości, a także badanie sytuacji podatkowej spółek oraz przeprowadzanie wstępnego audytu. Jej wiedza z zakresu księgowości europejskich spółek holdingowych jest nieodzowna w przygotowywaniu sprawozdań finansowych CFC dla zagranicznych spółek kontrolowanych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w ITCI oraz grupie YOURS wspierając działania departamentu księgowości pod okiem starszego księgowego, zespołu prawników oraz w kancelarii księgowo- audytorskiej w Nikozji. Ma doświadczenie w zarządzaniu spółkami holdingowymi oraz w przeprowadzaniu transakcji kapitałowych i restrukturyzacyjnych, a także w likwidacji spółek.

 

Absolwentka Wydziału Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.