Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym. Obsługuje spółki o zasięgu międzynarodowym adresując na bieżąco wszelkie potrzeby życia gospodarczego począwszy od negocjacji, umów (branży farmaceutycznej, tytoniowej, spożywczej, obrotem nieruchomościami), RODO, audytu wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, systemu zarządzania ciągłością działania, audytów prawno-finansowych, skończywszy na podatkowej obsłudze transakcji w Polsce oraz transgranicznych.

Ponadto, specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, prawie nieruchomości w tym prawie budowlanym, prawie własności intelektualnej jak również prawie mediów, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w szerokim zakresie usług doradczych oraz w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw oraz w udzielaniu wsparcia przedsiębiorcom przy pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków z funduszy UE.

Na gruncie poznawczym Ewelina skupiona jest wokół problemów bezpieczeństwa, a ściślej na tym co nieśmiało jeszcze nazywa się kulturą bezpieczeństwa prawnego, jak również promocji bezpieczeństwa, kształtowania na tym polu świadomości i odpowiedzialności. Jednocześnie rozwija ona wiedzę w obszarze innowacji, zarządzania jakością, a także przyszłością rozwiązań mobilnych.

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest absolwentką prawniczych studiów podyplomowych z legislacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarządzania projektami Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.