Prawniczka zakochana w jachtach oraz w Monako, która swoją miłością dzieli się poprzez blog o prawie jachtowym o nazwie Hercberg Yacht Law oraz o Monako o nazwie MCHercberg.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie międzynarodowego planowania majątkowego, a także w sprawach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania lub obywatelstwa. Doradza również w zakresie restrukturyzacji majątku prywatnego i biznesu oraz zarządzania dobrami luksusowymi.

Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną krajowych i międzynarodowych struktur wykorzystywanych w projektach związanych z planowaniem podatkowym lub przy restrukturyzacjach kapitałowych. Posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów z sektora energetyki oraz retail i ecommerce.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. W 2020 r. obroniła pracę doktorską pt. „Kwalifikacja prawno-podatkowa pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych na przykładzie regulacji w prawie francuskim i polskim” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 roku uzyskała również wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.