Zdobywał doświadczenie przy wielu projektach z udziałem inwestorów polskich i zagranicznych przy budowie i obsłudze portfela funduszy inwestycyjnych, doradztwie z zakresu strukturyzacji działalności inwestycyjnej z wykorzystaniem polskich funduszy, w tym ASI (Alternatywna Spółka Inwestycyjna), jak i rozwiązań zagranicznych, oraz obsłudze transakcji z udziałem dużych polskich spółek jak i przedsiębiorstw rodzinnych, z zakresu fuzji i przejęć, sprzedaży i nabycia przedsiębiorstw oraz w procesach restrukturyzacji i reorganizacji spółek, w tym w drodze ich łączenia (także transgranicznego), podziału, przekształcenia, bądź likwidacji oraz analiz związanych z różnymi aspektami ich działalności.

 

Jego zainteresowania i doświadczenie obejmuje również tematykę planowania sukcesji firm rodzinnych i problematykę prawnego i podatkowego zabezpieczenia biznesu w warunkach zmiany pokoleniowej.

 

Jako doradca restrukturyzacyjny jest ekspertem z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych podmiotów będących w stanie upadłości, a także z zakresu spraw upadłościowych.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aplikację radcowską uzyskał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.