WEALTH ADVISORY

Jesteś inwestorem? Twoje inwestycje rozrosły się na tyle, że wymagają uporządkowania, obcięcia kosztów utrzymania lub ich racjonalizacji?

Zmieniające się przepisy powodują, że trzeba w strukturze Twoich aktywów przeprowadzić reorganizację?

A może posiadasz bardzo rozbudowany majątek prywatny, nie układają się Tobie relacje z administratorem lub bankiem i potrzebujesz racjonalizatorskiego podejścia, aby sprawy po prostu uporządkować. A przy okazji pomyśleć o sukcesji lub ochronie majątku w zmieniających się warunkach prawno-podatkowych oraz geopolitycznych.

 

Nasz zespół ma ponad 20-letnie doświadczenie w porządkowaniu i restrukturyzacji aktywów na polu międzynarodowym. Dbamy nie tylko o kwestie regulacyjne, ale również o praktyczną stronę utrzymania i zarządzania aktywami. Rozumiemy biznes i brak czasu naszych klientów. Staramy się uwzględnić specyfikę sytuacji klienta. Organizując strukturę jego aktywów wybieramy optymalne rozwiązania służące bezpieczeństwu oraz racjonalizacji kosztów. Zabezpieczamy możliwość transferu majątku do wskazanych spadkobierców.

 

Dlaczego Klienci nas wybierają?

 

Wieloletnie międzynarodowe doświadczenie

 

 • Śledzimy zmieniające się warunki geopolityczne, regulacyjne oraz prawno-podatkowe od późnych lat 90’. Przez ponad 20 lat zajmujemy się obsługą klientów, którzy powierzyli nam swoje aktywa, proces sukcesji czy nadzór nad majątkiem.
 • W tym czasie założyliśmy ponad 150 struktur rodzinnych zmierzających do zachowania majątku rodzinnego, a w ponad 20 z nich dr Anna Maria Panasiuk pełni(-ła) osobiście rolę powiernika, protektora aktywów, wykonawcy testamentu lub członka Rady Nadzorczej.
 • Antycypując zachodzące zmiany zapewniamy właściwą organizację aktywów rodzinnych.
 • Identyfikujemy obszary, które mogą generować ryzyka i potencjalne problemy; Pamiętamy o dywersyfikacji i przypominamy o niej naszym klientom!
 • Pomagamy zaplanować reorganizację aktywów w celu racjonalizacji kosztów. Kompleksowo monitorujemy i negocjujemy koszty funkcjonowania w Polsce oraz poza granicami.
 • Na zlecenie klientów przeprowadzamy wieloaspektowe likwidacje rozbudowanych struktur międzynarodowych. Dokonujemy relokacji spółek pomiędzy jurysdykcjami.
 • Opracowujemy harmonogramy planowanych działań z uwzględnieniem ich kosztów oraz czasu niezbędnego na ich realizację.
 • Pomagamy w negocjacjach oraz relacjach z instytucjami finansowymi, również w zakresie pozyskania finansowania.
 • Wspieramy klientów w procesach decyzyjnych.
 • Identyfikujemy obszary, które mogą generować ryzyka w strukturze, przeprowadzamy audyty prawne, podatkowe, biznesowe, również przy wykorzystaniu spółek z naszej grupy (BE THERE).

 

Już to robiliśmy!

 

 • Organizujemy struktury holdingowe oraz rodzinne w środowisku międzynarodowym kierując się preferencjami rodzinnymi lub prowadzonym biznesem. (Ponad 150 struktur postawionych dla naszych klientów)
 • Dokonujemy reorganizacji istniejących struktur zagranicznych, ich transgranicznej relokacji lub transferu aktywów.
 • Prowadzimy procesy likwidacji struktur oraz repatriacji aktywów do kraju. Likwidujemy najbardziej skomplikowane i „zaniedbane” struktury międzynarodowe.
 • Towarzyszymy w procesach zmiany rezydencji podatkowej, zarządzania ryzykiem podwójnej rezydencji podatkowej, wypełnianiu obowiązków dewizowych czy zadośćuczynienia obowiązku exit tax w przypadku utraty polskiej rezydencji podatkowej.
 • Świadczymy usługi powiernika w fundacji prywatnej poza granicami Polski.
 • Uczestniczymy w procesach spadkowych poza granicami kraju (pomogliśmy ponad 20 rodzinom).
 • Zapewniamy płynność i bezpieczeństwo procesu dziedziczenia transgranicznego.
 • Tworzymy i obsługujemy zagraniczne fundacje rodzinne.
 • Pośredniczymy w kontaktach z bankami i Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, optymalizując koszty obsługi portfeli inwestycyjnych naszych klientów (otworzyliśmy ponad 200 rachunków inwestycyjnych w ponad 20 instytucjach finansowym w Europie i na Świecie).
 • Wspieramy naszych klientów w negocjacjach.
 • Zapewniamy wsparcie prawne i podatkowe w celu zminimalizowania strat powstałych na skutek nieudanych inwestycji, pomagamy inwestorom uporządkować sytuację finansową i wycofać się z nierentownego biznesu.

 

Doświadczenie

 

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów sukcesyjnych i obsłudze procesów dziedziczenia – w Polsce i za granicą. Mamy za sobą dziesiątki wypracowanych koncepcji ochrony majątku. Od lat przygotowujemy dla naszych klientów projekty testamentów, darowizn czy statutów fundacji z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji majątkowej i relacji rodzinnych.

 

Przykładowe projekty:

 

FIZAN VS ASI CZYLI INWESTYCJE TAK – KOSZTY NIE

Uproszczenie struktury inwestycyjnej poprzez przeniesienie aktywów z Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) do spółki jawnej oraz jej połączenie z Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) – przygotowanie do prowadzenia działalności inwestycyjnej za pomocą elastycznego i tańszego w utrzymaniu wehikułu – strukturyzacja transakcji, negocjacje, kompleksowa obsługa prawna i nadzór podatkowy, reprezentowanie przed KNF.

 

OBSŁUGA SPIENIĘŻENIA INWESTYCJI NA RYNKU AMERYKAŃSKIM (WARTOŚĆ 2 MLN USD), ZAPLANOWANIE OCHRONY AKTYWÓW I SUKCESJI

Doradztwo na rzecz jednego z akcjonariuszy przy transakcji M&A dotyczącej akcji amerykańskiej spółki będącej liderem środowisk wykonawczych Java; doradztwo prawno-podatkowe, w tym zaplanowanie, opracowanie dokumentów, wdrożenie i koordynacja rozliczenia przepływów pieniężnych pomiędzy stronami tej międzynarodowej transakcji. Transfer aktywów z uwzględnieniem dywersyfikacji późniejszej alokacji środków z inwestycji, zaplanowanie kwestii sukcesji oraz objęcie funkcji wykonawcy testamentu.

 

ZABEZPIECZENIE INWESTORA W FINANSOWANIU SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ

Obsługa transakcji dofinansowania spółki z rynku nieruchomości premium, poprzez przeprowadzenie procesu negocjacji, udzielania pożyczki oraz ustanowienia szeregu zabezpieczeń (m.in. hipoteka, poręczenia), w celu zabezpieczenia interesów inwestora oraz monitoring rozliczeń, koordynacja wyjścia z inwestycji i finalnego rozliczenia transakcji.

 

WYJŚCIE Z INWESTYCJI I REDUKCJA KOSZTÓW STRUKTURY, OCHRONA MAJĄTKU

Przygotowanie spółki cypryjskiej do transakcji sprzedaży akcji giełdowej spółki należącej do czołówki firm zarządzających platformą technologiczno-finansową umożliwiającą wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości do wiodącego w Europie koncernu medialnego, oraz przeprowadzenie jej redomicyliacji do Polski; rozliczenie transakcji w kontekście podatku CFC oraz zabezpieczenie aktywów po transakcji.

 

PRZENOSZENIE SIEDZIBY SPÓŁEK W EU – CHRONIMY MAJĄTEK I OBNIŻAMY KOSZTY

Obsługa procesu redomicyliacji spółek w Europie podyktowana często ochroną majątku lub racjonalizacją kosztów utrzymania spółki holdingowej. Nasze doświadczenia obejmują jurysdykcje: Wielka Brytania, Luksemburg, Cypr, Polska, Holandia etc.

 

ZABEZPIECZENIE STRUKTURY NA WYPADEK ZMIANY POKOLENIOWEJ CZYLI SUKCESJA RODZINNA DLA MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY SPÓŁEK (UE, AZJA PŁD. WSCH., AMERYKA PŁD.)

Opracowanie koncepcji sukcesji dużej grupy spółek z branży produkcji spożywczej, działającej na rynkach światowych jako podwykonawca dla globalnych marek, z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia spółki holdingowej (w miejsce osoby fizycznej kontrolującej strukturę) i restrukturyzację całej grupy w celu zoptymalizowania struktury, gdzie szczególną trudnością był dobór najbardziej korzystnego scenariusza działania za względu na wielość zaangażowanych jurysdykcji (m.in. Polska, UE, ale również kraje Azji Płd. Wschodniej i Ameryki Południowej).

 

ZABEZPIECZENIE AKTYWÓW DLA BENEFICENTA DUŻEJ TRANSAKCJI M&A NA WYPADEK SUKCESJI

Przygotowanie rozwiązań zabezpieczających sukcesję osoby fizycznej, będącej beneficjentem dużej transakcji M&A, wsparcie przy sporządzeniu testamentu oraz pełnienie funkcji powiernika i wykonawcy ostatniej woli.

 

KONCEPCJA I WDROŻENIE SUKCESJI DLA ZNANEGO RODU ARYSTOKRATYCZNEGO

Kompleksowe doradztwo na rzecz zamożnej arystokratycznej rodziny w zakresie transferu i zabezpieczenia majątku rodowego, wsparcie w procesie repatriacji środków finansowych do rodziny.

 

POWIERNICZE USŁUGI DLA ZAGRANICZNEGO RODU ARYSTOKRATYCZNEGO

Zarządzanie majątkiem znajdującym się w Polsce a należącym do zagranicznej arystokratycznej rodziny. Obsługa finansowa, prawna, podatkowa i korporacyjna oraz administracyjna i powiernicza.

dr Anna Maria Panasiuk

partner zarządzający

tel. +48 601 879 889 panasiuk@panasiuk.com.pl
Szczepan Adamski

of counsel/prawnik

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl
Adam Barcikowski

DORADCA PODATKOWY

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

Kontakt

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO