ULGI PODATKOWE DLA BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ

Rozwój technologii postępuje gwałtownie. Często nie nadążają za nim pojawiające się zmiany regulacji prawnych i podatkowych. Jednocześnie rządy państw na świecie prześcigają się we wprowadzaniu środowisk sprzyjających przyciąganiu nowych inicjatyw oraz innowacyjnych inwestorów. Inwestowanie w rozwój projektów technologicznych i automatyzacyjnych nie jest już innowacją tylko koniecznością. Nie sposób utrzymać przewagi konkurencyjnej bez inwestowania w nowe technologie. Dotyczy to zarówno biznesu, jak i państw.

 

Może planujesz wdrożenia nowych technologii – robotyzacji/automatyzacji dotychczasowych procesów? …lub prowadzisz firmę, która tego typu procesy prowadzi dla innych – wdraża rozwiązania software lub/i hardware?

Planujesz rozpocząć prace badawczo-rozwojowe lub uruchomić nowe inicjatywy?

A może w ramach Twojego biznesu wytwarzasz nowe rozwiązania, ale nie wiesz w jaki sposób skorzystać z korzyści podatkowych albo jak ustrukturyzować przepływy w ramach biznesu?

A może nawet nie jesteś pewien czy Twój biznes nowe rozwiązania (nowe technologie) wykorzystuje?

 

Jeśli przynajmniej jedna z udzielonych przez Ciebie odpowiedzi brzmi „tak”, to nasz zespół pracuje z biznesem takim jak Twój. Rozumiemy wszystkie zawiłości i wątpliwości. Sprawnie się poruszamy w języku i specyfice świata technologii. Wspólnie z prawnikami i doradcami podatkowymi w jednym zespole na rzecz klientów pracują najlepsi inżynierowie robotyki, automatyki, systemów wizyjnych, machine learning. Wielozadaniowy team praktyków to nasz standardowy tryb działania – rozumiemy, że proponowane rozwiązania muszą być osadzone w dynamice i realiach biznesowych, a sposób prezentacji dostosowany do języka i praktyki biznesu. Działamy dla uzyskania jak najwyższej efektywności organizacji twojego biznesu w Polsce i w innych krajach.

KORZYŚCI Z ULG TECHNOLOGICZNYCH
Pobierz

Jakie usługi świadczymy?

 • Przeprowadzamy analizę działalności spółki od strony biznesowej, aby zidentyfikować procesy wytwarzające nowe technologie.
 • Dokonujemy wstępnych wyliczeń potencjalnych oszczędności zastosowania ulg przed wdrożeniem procesu:
  • B+R (dodatkowego zaliczenia wydatków na B+R do kosztów podatkowych) oraz
  • IP Box (obniżona stawka podatkowa 5% od dochodu ze sprzedaży wartości intelektualnych).
  • Analizujemy również inne dostępne preferencje podatkowe i wskazujemy, z których warto skorzystać i w jaki sposób.
 • Doradzamy w zakresie dostępnych możliwości zrestrukturyzowania przepływów, odpowiedniego ukształtowania dokumentów prawnych.
 • Prowadzimy wdrożenie zatwierdzonych rozwiązań. Wspieramy klienta w ostatecznym rozliczeniu danej preferencji podatkowej i ewentualnych rozmowach z Urzędami Skarbowymi.
 • Monitorujemy ich efektywność i uczestnicząc w zmianach i rozwoju spółki, jak również znając zmieniające się regulacje – czuwamy nad kolejnymi wdrożeniami.

 

Ponadto klientów z branży technologicznej wspieramy również w następujących zakresach:

 • Zastosowanie nowych technologii – doradztwo prawno-podatkowe w zakresie wdrożenia nowych technologii w projektach biznesowych (tworzenie, opiniowanie i negocjowanie kontraktów, przygotowanie wzorów dokumentów prawnych, umów wdrożeniowych etc.)
 • Obsługa wejścia inwestora: 
  • wsparcie prawne w zakresie pozyskiwania inwestorów (przygotowanie: umów o zachowaniu poufności (NDA), umów na opracowanie MVP – minimum viable product, umów pożyczek, umów inwestycyjnych ect.);
  • przedstawienie potencjalnych korzyści i możliwości monetyzacji nowych technologii, jak również skorzystania z ulg technologicznych

 

DOSTĘPNE ULGI TECHNOLOGICZNE:

 

IP BOX

 

 • Niższa stawka CIT/PIT 5% od dochodu z tytułu sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 • Dotyczy m.in. oprogramowania, ale również̇ jakichkolwiek praw chronionych patentem, ochroną własności przemysłowej itp.
 • Promuje wytwarzanie prawa własności intelektualnej własnymi zasobami podatnikami (tj. im więcej outsourcingu, tym mniej dochodu do opodatkowania niższą stawką).
 • Rozliczana na koniec roku jako możliwość́ wnioskowania o zwrot nadpłaty.

 

Zakres wsparcia P&P

 

 • Dogłębna analiza rodzajów praw własności intelektualnej wytwarzanych przez klienta, wraz z identyfikacją natury i wartości kosztów wytworzenia.
 • Wypracowanie rekomendacji w zakresie możliwości skorzystania z IP Box, wspólne warsztaty z klientem w celu wypracowania najbardziej efektywnych wniosków.
 • Wsparcie prawne w odpowiednim przygotowaniu umów, modyfikacji struktury rozliczeń́ (w tym struktury kapitałowej), jak również̇ w uzyskaniu ochrony prawnej określonych praw własności intelektualnej.
 • Wsparcie podatkowe w uzyskaniu i rozliczeniu ulgi.

 

ULGA B+R

 

 • Możliwość dodatkowego rozliczenia w kosztach podatkowych wydatków na badania i rozwój m.in.
  • wynagrodzenia (w tym zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne),
  • koszt odpłatnego korzystania z aparatury badawczej,
  • koszt nabycia sprzętu, materiałów i surowców (innych niż̇ środki trwałe)
 • Możliwość dodatkowego odliczenia 100% kosztów lub nawet 150% kosztów, jeśli podatnik ma status centrum badawczo rozwojowego.
 • W efekcie: dodatkowe obniżenie dochodu podatnika (dwukrotna lub dwuipółkrotna wartość́ kosztów kwalifikowanych)

 

Zakres wsparcia P&P

 

 • Dogłębna analiza rodzaju działalności podatnika oraz struktury kosztów w celu identyfikacji wydatków na badania i rozwój, na potrzeby ulgi.
 • Wypracowanie rekomendacji co do odpowiedniego podziału i identyfikacji kosztów (w tym wypracowaniu odpowiednich procedur wewnętrznych np. w zakresie raportowania czasu pracy pracowników, wydzielenia wewnętrznych departamentów B+R itp.)
 • Wsparcie prawne i podatkowe w toku wdrażania rekomendacji, jak również̇ na etapie rozliczania ulgi.

 

Przykładowe projekty:

 

OSZCZĘDNOŚĆ PODATKOWA 0,5 MLN ZŁ Z TYTUŁU ULG TECHNOLOGICZNYCH

Pracowaliśmy dla zespołów technologicznych i uporządkowaliśmy strumienie przychodów generowanych przez handlowców. Dzięki temu stworzyliśmy możliwość wykorzystania ulgi IP Box w spółce integracyjnej wytwarzającej systemy sterowania, co pozwoliło spółce skorzystać z oszczędności podatkowych ponad pół miliona złotych. Przy okazji uporządkowaliśmy sprawy wynagrodzeń oraz delegacji pracowników spółki w terenie.

 

ULGA B+R SPÓŁKA BRANŻY MODOWEJ – OSZCZĘDNOŚĆ NIEDOSTRZEŻONA PRZEZ ZARZĄD

Zarządy wielu spółek nie wiedzą, że mogą skorzystać z ulg technologicznych, bo nie działają w branży technologicznej. Pomogliśmy spółce modowej dostrzec procesy polegające na innowacyjnej technologii produkcji, jak również innowacyjnym procesie sprzedaży. Obie technologie są wypracowane wewnętrznie przez zespół dzięki temu spółka może wykorzystać ulgę B+R, o czym wcześniej zarząd nie zdawał sobie sprawy. Równolegle, jako że spółka jest w fazie rozwoju, przygotowaliśmy analizę ulgi CIT-u estońskiego.

dorota-sajewicz
Dorota Sajewicz

Partner ds. Inwestycji

tel. +48 605 078 650 sajewicz@panasiuk.com.pl
AdamBarcikowski
Adam Barcikowski

DORADCA PODATKOWY

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Nasze biura

Warsaw, Poland

Panasiuk & Partners sp.k.
Nowogrodzka 10/8
00-511 Warszawa

Agno, Switzerland

Panasiuk & Partners sp.k. Representative Office
Via Lugano 13 , 6982 Agno

Tel: +41 (0) 91 610 25 09

Email: info@panasiuk.com.pl

Dane rejestrowe

Panasiuk & Partners sp.k., ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000465801, NIP 7010384537

Copyrights © 2021 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.