Sukcesja międzypokoleniowa

Doradztwo w sukcesji przedsiębiorstw, spółek oraz majątku rodzinnego

 

 • Kompleksowo opracowujemy i wdrażamy modele sukcesyjne.
 • Prowadzimy również coaching spadkobierców oraz zapewniamy ich wsparcie w przejęciu sterów rodzinnego przedsięwzięcia.
 • Typowy prowadzony przez nas proces sukcesyjny obejmuje:
  • analizę sukcesyjną tj. ocenę i opis stanu powiązań rodzinnych i majątkowych w celu zidentyfikowania ryzyk i potencjalnych problemów oraz możliwych rozwiązań alternatywnych;
  • na bazie przedstawionych konkluzji klient rozpoczyna proces decyzyjny, który niejednokrotnie, ze względu na dużą wrażliwość analizowanych kwestii, bywa czasochłonny – na tym etapie służymy wsparciem doradczym odpowiadając na pytania i przedstawiając szczegółowe rozwiązania poszczególnych kwestii;
  • opracowanie harmonogramu etapu wdrożeniowego, w zależności od wybranego scenariusza może on dotyczyć sfery finansowej, prawnej czy też innych;
  • implementacja tj. czas wdrażania koncepcji – obejmuje on pracę doradców prawnych, podatkowych, finansowych czy też służb księgowych;
  • okresowe audyty wprowadzonego rozwiązania, mające na celu sprawdzenie funkcjonowania przyjętego modelu oraz wdrożenie ewentualnych korekt czy aktualizacji.

 

 

Opracowywanie testamentów, usług wykonawców testamentów oraz powierników majątku

 

 • Pomagamy w przygotowaniu testamentów, statutów fundacji rodzinnych, obowiązków wykonawców testamentów.
 • Świadczymy usługi wykonawcy testamentu oraz powiernika w fundacji prywatnej lub spółce w kraju oraz za granicami Polski.
 • Uczestniczymy w procesach spadkowych w Polsce i poza granicami kraju.

 

 

Prowadzenie procesów spadkowych za granicą

 

 • Zapewniamy płynność i bezpieczeństwo procesu dziedziczenia transgranicznego.
 • Dysponujemy relacjami z grupą wypróbowanych doradców zagranicznych, co pozwala profesjonalnie prowadzić transgraniczne sprawy spadkowe Klientów.
 • Dbamy, aby czynności podejmowane za granicą nie przynosiły negatywnych konsekwencji prawnych czy podatkowych w Polsce.

 

 

Prowadzenie inwestycji zagranicznych i relacji z instytucjami finansowymi

 

 • Wspieramy Klientów w ocenie klimatu inwestycyjnego w rozważanych przez nich lokalizacjach.
 • Prowadzimy procesy likwidacyjne lub spadkowe poza granicami kraju.
 • We współpracy z naszymi stałymi partnerami zagranicznymi, zapewniamy możliwość dokonania kompleksowej oceny atrakcyjności inwestycji w wybranej lokalizacji.
 • Dokonujemy oceny ewentualnych barier formalno-prawnych, mogących mieć znaczenie w procesie wyboru miejsca inwestycji.
 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze, w tym prawno-podatkowe w dokonywaniu inwestycji transgranicznych.

 

 

Zakładanie fundacji prywatnych i fundacji pro bono

 

 • Dla naszych Klientów tworzymy i obsługujemy zagraniczne fundacje rodzinne. Fundacja prywatna daje możliwość elastycznego kształtowania rozwiązań sukcesyjnych.
 • Pomagamy w odzwierciedleniu woli fundatora poprzez należyte sformułowanie statutu, odpowiednie zaprojektowanie zasad udziału beneficjentów i wprowadzenie mechanizmów kontrolnych.
 • Projektujemy rozwiązania przy wykorzystaniu fundacji rodzinnych zarówno w otwartej jak i zamkniętej perspektywie czasowej.
 • Bierzemy aktywny udział w lobbowaniu na rzecz utworzenia odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających powoływanie fundacji prywatnych w Polsce.
 • Pomagamy Klientom w ustanowieniu i obsłudze fundacji powoływanych w celach pożytku publicznego (pro publico bono).

 

 

Doradztwo w restrukturyzacji firm rodzinnych

 

 • Doradzamy przy planowaniu i wdrażaniu optymalnych ram prawnych dla danego rodzaju biznesu uwzględniając oczekiwania klienta oraz specyfikę jego sytuacji.
 • Wspieramy Klientów w procesach decyzyjnych.
 • Opracowujemy szczegółowe harmonogramy planowanych działań z uwzględnieniem ich kosztów oraz czasu niezbędnego na realizację.
 • Wspieramy Klientów na każdym etapie restrukturyzacji zarówno na zasadzie wykonania projektu „pod klucz” z minimalnym zaangażowaniem Klienta, jak i jedynie nadzorując projekty prowadzone przez Klientów.

 

 

Przykładowe projekty z zakresu sukcesji

 

 • Sukcesja jednego z najstarszych polskich przedsiębiorstw handlowych (ponad 70 lat historii) Tech-Med – wsparcie koncepcyjne i realizacja jego płynnego przejścia w ręce czwartego pokolenia.
 • Doradztwo w założeniu Fundacji prywatnej rodzinnej Hersów w Warszawie, której celem jest odtworzenie pamięci i funkcjonowania „najsłynniejszego w okresie przedwojennym, a zarazem największego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Domu Mody Bogusława Herse”.
 • Restrukturyzacja i przygotowanie do sukcesji polskiej Grupy Konimpex (logistyka i dystrybucja surowców chemicznych i przemysłowych) skupiającej spółki inwestycyjne o wartości około 350 mln zł. Naszym zadaniem było opracowanie szczegółowej koncepcji sukcesji biznesu z udziałem pracowników, fundacji oraz zabezpieczeniem spadkobiercy. Kluczowym elementem naszej pracy obok tak przygotowania szczegółowych założeń prawnych i podatkowych było uzyskanie precedensowego rozstrzygnięcia podatkowego przed WSA.
dr Anna Maria Panasiuk

partner zarządzający

tel. +48 601 879 889 panasiuk@panasiuk.com.pl
Andrzej Sałamacha

partner/radca prawny

tel. +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl

Kontakt

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO