Rynki kapitałowe

  • Wspieramy Klientów w prowadzeniu ofert publicznych oraz wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu.
  • Obsługujemy spółki notowane na GPW m.in. w zakresie obowiązków informacyjnych, kwestii regulacyjnych, dokonywania wezwań przy nabywaniu znacznych pakietów akcji, współpraca (i negocjacje) z innymi doradcami etc.
  • Obsługujemy aktywa ustrukturyzowane w ramach funduszy inwestycyjnych, w tym negocjując utworzenie i obsługę funduszu, wniesienie i strukturyzację aktywów, obsługę funduszu we współpracy z TFI.
  • Oferujemy również obsługę procesów przenoszenia/likwidacji takich podmiotów/struktur poprzez chociażby de-listing lub likwidację funduszu i całą związaną z tym obsługę regulacyjną.

 

 

Przykładowe projekty z rynków kapitałowych

 

  • Kompleksowa obsługa prawna i podatkowa giełdowej spółki 4fun Media S.A., obejmująca m.in. bieżące doradztwo, obsługę regulacyjną, w tym reprezentowanie w postępowaniach przed KNF i organami administracji publicznej.
  • Restrukturyzacja spółek kontrolujących większościowy pakiet akcji w polskiej spółce publicznej HubStyle (branża odzieżowa), której akcje notowane są na GPW w Warszawie, obejmująca m.in. wniesienie większościowego pakietu akcji do polskiej spółki z o.o. przez kontrolującą ją spółkę zagraniczną, a następnie transgraniczne połączenie tych spółek w układzie tzw. downstream merger.
  • Skomplikowana i wieloaspektowa restrukturyzacja spółek portfelowych, obejmującej m.in. założenie FIZ i przeprowadzenie z udziałem zarządzającego nim TFI procesu mającego na celu ułożenie struktury pod działalność inwestycyjną, jak również przygotowanie jej na potrzeby rozliczenia przepływów wynikających ze zbycia kontrolnego pakietu akcji w dużej spółce z sektora TMT.
Andrzej Sałamacha

partner/radca prawny

tel. +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl
Szczepan Adamski

of counsel/prawnik

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

Kontakt

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO