Restrukturyzacje

Procesy restrukturyzacyjne i przekształcenia

 

 • Doradzamy w planowaniu i implementacji procesów takich jak połączenie spółek, restrukturyzacja, podział i przekształcenia bądź ich likwidacja.
 • Opracowujemy harmonogramy procesów restrukturyzacji.
 • Wspieramy Klientów na każdym etapie implementacje zarówno na zasadzie wykonania projektu „pod klucz” z minimalnym zaangażowaniem Klienta, jak i jedynie nadzorując projekty prowadzone przez Klientów.
 • Strukturyzacja transakcji oparta na współpracy z grupą doświadczonych doradców zagranicznych, zapewnia płynność transakcji w różnych jurysdykcjach.
 • Dostarczamy zarejestrowane spółki, będące wehikułami transakcyjnymi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

 

 

Doradztwo w restrukturyzacji firm rodzinnych

 

 • Doradzamy przy planowaniu i wdrażaniu optymalnych ram prawnych dla danego rodzaju biznesu uwzględniając oczekiwania klienta oraz specyfikę jego sytuacji.
 • Wspieramy Klientów w procesach decyzyjnych.
 • Opracowujemy szczegółowe harmonogramy planowanych działań z uwzględnieniem ich kosztów oraz czasu niezbędnego na realizację.
 • Wspieramy Klientów na każdym etapie restrukturyzacji, zarówno na zasadzie wykonania projektu „pod klucz” z minimalnym zaangażowaniem Klienta, jak i jedynie nadzorując projekty prowadzone przez Klientów.
 • Pomagamy w restrukturyzacji aktywów rodzinnych znajdujących się w kraju oraz poza jego granicami.

 

 

Przykładowe projekty restrukturyzacyjne

 

 • Skomplikowana i wieloaspektowa restrukturyzacja spółek portfelowych, obejmującej m.in. założenie FIZ i przeprowadzenie z udziałem zarządzającego nim TFI procesu mającego na celu ułożenie struktury pod działalność inwestycyjną, jak również przygotowanie jej na potrzeby rozliczenia przepływów wynikających ze zbycia kontrolnego pakietu akcji w dużej spółce z sektora TMT.
 • Restrukturyzacja spółek kontrolujących większościowy pakiet akcji w polskiej spółce publicznej HubStyle (branża odzieżowa), której akcje notowane są na GPW w Warszawie, obejmująca m.in. wniesienie większościowego pakietu akcji do polskiej spółki z o.o. przez kontrolującą ją spółkę zagraniczną, a następnie transgraniczne połączenie tych spółek w układzie tzw. downstream merger.
 • Restrukturyzacja Grupy Antczak (nieruchomości) poprzez m.in. ustrukturyzowanie inwestycji, zaplanowanie przepływów i dystrybucji środków ze zbycia inwestycji, połączenie poprzez przejęcie spółek inwestycyjnych, wyjście współinwestora poprzez umorzenie udziałów, zaplanowanie i wdrożenie systemu rozliczeń, współpraca z TFI oraz innymi uczestnikami wielowątkowego procesu.
 • Wieloetapowa konsolidacja Grupa EDF obejmująca połączenia, wydzielenie CUW, emisję publiczną akcji i inne aspekty restrukturyzacji całej grupy.
 • Wieloetapowa restrukturyzacja spółek z Grupy Stock, obejmująca połączenie spółek, przekształcenia i likwidację a także umorzenia akcji i emisje obligacji.
Andrzej Sałamacha

partner/radca prawny

tel. +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl
Marta Abramowska

asystent prawny

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

Kontakt

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO