Nieruchomości

Inwestycje i obrót nieruchomościami

 

  • Obsługujemy inwestycje nieruchomości zarówno prywatne, jak i komercyjne, negocjujemy warunki inwestycji oraz zapewniamy pełną obsługę prawną i podatkową transakcji.
  • We współpracy z Klientem opracowujemy strukturyzację transakcji, uwzględniającą aspekty podatkowe, prawne oraz biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa planowanej inwestycji. Wspieramy tutaj przy ustalaniu struktury rozliczenia transakcji, a także ustanowienia/udzielenie zabezpieczeń finansowania (escrow, hipoteka, poddanie się egzekucji, etc.).
  • Bierzemy udział w postępowaniach mających na celu wyłonienie oferentów (np. przetargowym).
  • Współdziałamy przy negocjacjach i opracowaniu dokumentacji niezbędnej do sfinalizowania inwestycji.

 

 

Negocjacje w procesach inwestycyjnych oraz gospodarczych

 

  • Wspieramy naszych klientów w negocjacjach, prowadzonych zarówno w procesach inwestycyjnych, jak i gospodarczych. Nasz zespół obok obsługi prawnej i podatkowej zapewnia również wsparcie w rozmowach biznesowych, w kraju, jak i w relacjach z kontrahentami zagranicznymi.
  • Przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne, zapewniając pełne wsparcie od strony prawnej, podatkowej oraz finansowej.
dr Anna Maria Panasiuk

partner zarządzający

tel. +48 601 879 889 panasiuk@panasiuk.com.pl
Dorota Sajewicz

Partner ds. Inwestycji

tel. +48 605 078 650 sajewicz@panasiuk.com.pl

Kontakt

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO