NADZÓR NAD INWESTYCJAMI

Inwestujesz kapitał a wspólnik twierdzi, że zadba o resztę? A może już zainwestowałeś i coś idzie nie tak? Teraz to Ty masz problem? Chcesz inwestować – zadbaj o swój kapitał i przyszły zwrot zanim oddasz komuś kontrolę!

 

Przygotowanie inwestycji, jak zapewnić bezpieczeństwo:

 

 • Wprowadzamy narzędzia do sprawowania realnej kontroli biznesu.
 • Zwiększamy bezpieczeństwo inwestycji/transakcji wprowadzając na starcie odpowiednią jej strukturę i optymalne rozwiązania prawno-podatkowe.
 • Pomagamy ustalać struktury rozliczenia transakcji, a także ustanowić/udzielić zabezpieczeń finansowania (escrow, hipoteka, poddanie się egzekucji, etc.).
 • Przeprowadzamy audyty prawnopodatkowe (due diligence).
 • Staramy się przewidywać wszelkie możliwe ryzyka, które mogą wiązać się z daną inwestycją.

 

Realizacja inwestycji

 

 • Obsługujemy akwizycje krajowe i zagraniczne wykorzystując efektywnie polskie oraz zagraniczne instrumenty korporacyjne np.: spółki holdingowe, fundusze etc.
 • Zajmujemy się kojarzeniem stron inwestycji, zarówno w konfiguracji:
  • cel inwestycyjny (akwizycyjny) -> inwestor
  • jak również kapitał (inwestor) -> target;
 • Sprawnie wspieramy inwestorów oraz spółki w aspektach finansowo-biznesowych i negocjacjach.
 • Pośredniczymy w kontaktach z bankami i Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, optymalizując koszty obsługi portfeli inwestycyjnych naszych Klientów. Założyliśmy ponad 200 rachunków inwestycyjnych.

 

Wyjście z inwestycji

 

 • Wspieramy przy obsłudze spieniężenia inwestycji tj:
 • planujemy przepływy prawnie i podatkowo,
 • doradzamy przy rozliczeniach,
 • przygotowujemy dokumenty prawne służące przeprowadzeniu rozliczeń.
 • Doradzamy przy reinwestycji środków.
 • Minimalizujemy koszty poprzez reorganizację lub uproszczenie struktury po albo przed spieniężeniem inwestycji:
  • przeniesienie siedziby (redomicyliacja) do albo poza Polskę
  • likwidacje, połączenia, przekształcenia podmiotowe.

 

Czasem nie wszystko idzie zgodnie z planem

 

 • Zapewniamy wsparcie prawne i podatkowe w celu zminimalizowania strat powstałych na skutek nieudanych inwestycji.
 • Pomagamy inwestorom uporządkować sytuację finansową i wycofać się z nierentownego biznesu.
 • Doradzamy przy działaniach związanych z eliminacją ryzyk i odpowiedzialności osobistej.

 

Działamy miedzynarodowo

 

 • Zapewniamy wsparcie w relacjach z kontrahentami zagranicznymi;
 • Dzięki doświadczeniu w relacjach biznesowych na rynkach o odmiennych środowiskach prawnych i kulturach biznesowych posiadamy umiejętność skutecznej komunikacji;
 • Optymalizujemy obsługę portfela inwestycyjnego w zagranicznych instytucjach finansowych (ograniczamy koszty).
 • Dostarczamy zarejestrowane spółki, będące wehikułami transakcyjnymi zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
 • Zapewniamy możliwość dokonania kompleksowej oceny atrakcyjności inwestycji w wybranej lokalizacji.
 • Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze, w tym prawno-podatkowe w dokonywaniu inwestycji transgranicznych.

 

Przykładowe projekty:

FIZAN VS ASI CZYLI INWESTYCJE TAK – KOSZTY NIE

Uproszczenie struktury inwestycyjnej poprzez przeniesienie aktywów z Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) do spółki jawnej oraz jej połączenie z Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) – przygotowanie do prowadzenia działalności inwestycyjnej za pomocą elastycznego i tańszego w utrzymaniu wehikułu – strukturyzacja transakcji, negocjacje, kompleksowa obsługa prawna i nadzór podatkowy, reprezentowanie przed KNF.

 

ZARZĄDZANIE RYZYKAMI I PORZĄDKOWANIE SPRAW DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI ZAGRANICZNEGO INWESTORA

Wsparcie prawne i podatkowe amerykańskiego inwestora w Polsce, w związku z jego sporem ze wspólnikiem. Konieczność zarządzenia następującymi problemami:

 • brak ustanowienia prawidłowej kontroli realizacji celów inwestycji
 • brak instrumentów dających prawo blokowania nieuczciwych działań partnerów
 • brak należytej dokumentacji dokonywanych transferów i ustaleń

co z kolei powodowało konieczność:

 • przeprowadzenia szczegółowego audytu spółki i sytuacji inwestora
 • opracowania koncepcji minimalizacji powstałych strat i zarządzenia ryzykami
 • uporządkowania struktury

 

OBSŁUGA WEJŚCIA INWESTORA DO START-UPU Z ZAKRESU NOWYCH TECHNOLOGII

Wejście inwestora do QNA Technology sp. z o.o. (technologie koloidalne) – umowa inwestycyjna, negocjacje, zmiany do umowy spółki i wdrożenie transakcji oraz jej obsługa. Dodatkowo, przygotowanie spółki i jej wspólników do wejścia inwestora strategicznego m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie instrumentu prawnego pozwalającego zabezpieczyć interes wspólników-założycieli w negocjacjach z inwestorem.

 

WIELOKULTUROWE NEGOCJACJE UMÓW HANDLOWYCH

Negocjacje biznesowe dotyczące kontraktów handlowych na rynkach rosyjskim, nordyckim i arabskim w celu ustalenia warunków wymiany handlowej, wsparcie przy zawieraniu umów i ostatecznej realizacji zamówień handlowych.

 

ZABEZPIECZENIE INWESTORA W FINANSOWANIU SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ

Obsługa transakcji dofinansowania spółki z rynku nieruchomości premium, poprzez przeprowadzenie procesu negocjacji, udzielania pożyczki oraz ustanowienia szeregu zabezpieczeń (m.in. hipoteka, poręczenia), w celu prowadzenia inwestycji nieruchomościowej przez otrzymującego finansowanie.

 

OBSŁUGA WEJŚCIA INWESTORA STRATEGICZNEGO, ZABEZPIECZENIE JEGO POZYCJI W STARTUPIE

Wejście inwestora do Cools Group S.A. (produkcja lodów spożywczych) – due diligence, negocjowanie listu intencyjnego oraz term sheet, wdrożenie transakcji, założenie spółki akcyjnej, konstrukcja statutu i schematu łańcucha dofinansowań, ułożenie ładu korporacyjnego w spółce i jej bieżąca obsługa.

 

VENDOR’S DUE DILIGENCE – PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO WEJŚCIA INWESTORA

Przygotowanie spółek z grupy Sigmoidal (branża IT) do wejścia inwestora zewnętrznego, w tym wsparcie klienta w przeprowadzeniu audytu wewnętrznego (vendor’s due diligence), udział w negocjacjach.

 

SKOJARZENIE STRON INWESTYCJI FINANSOWANIA, NEGOCJACJE ZABEZPIECZEŃ, ZAMKNIĘCIE TRANSAKCJI I MONITORING INWESTYCJI

Obsługa transakcji dofinansowania spółki zajmującej się rozbudową infrastruktury światłowodowej, skojarzenie stron transakcji, przeprowadzenie procesu negocjacji umowy inwestycyjnej i umów towarzyszących (pełen wachlarz zabezpieczeń), monitorowanie wykorzystania środków, spłaty odsetek i finalnych rozliczeń.

FAQ

 • Jak zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji?

  • Rozważ dostępne rozwiązania prawno-podatkowe.
  • Zadbaj o właściwą strukturę swojego przedsięwzięcia.
  • Przeprowadź due diligence targetu.
  • Zabezpiecz transakcję (np. poprzez escrow, zastaw, hipotekę, dobrowolne poddanie się egzekucji etc.).
  • Zminimalizuj ryzyko, poprzez skorzystanie z doświadczenia eksperta.
 • Jak ocenić ryzyko inwestycji?

  • Nie bagatelizuj sygnałów ostrzegawczych. Wszelkie niejasności, niedostateczna staranność drugiej strony, brak wglądu w kluczowe dla Ciebie dane, ograniczony dostęp do targetu – to powinno przynajmniej wzbudzić wzmożoną czujność.
  • Upewnij się, że proponowane zabezpieczania transakcyjne realnie a nie pozornie chronią twoje interesy.
  • Pamiętaj, że dokumenty prawne pisze się na złe czasy, więc muszą brać pod uwagę czarne scenariusze.
 • Jakie wyróżnia się metody wyceny spółki?

  Rzetelna wycena spółki jest jednym z kluczowych aspektów transakcji. Możemy wyróżnić następujące metody wyceny spółek:


  I) Metody wyceny w aspekcie
  majątkowym:

   

  1. Metoda skorygowanych aktywów netto
   • Wartość przedsiębiorstwa stanowi całość jej składników, pomniejszonych o zobowiązania. Metoda ta przyjmuje majątek firmy za podstawę określenia jego wartości.
  2. Metoda wartości likwidacyjnej
   • Wartość majątku określona jest sumą środków pieniężnych jakie można uzyskać podczas przyśpieszonej sprzedaży poszczególnych jego elementów na rynku,
  3. Metoda wartości odtworzonej
   • Wartość majątku przedstawiona za pomocą sumy kosztów, jakie należałoby ponieść w celu odtworzenia wycenianego przedsiębiorstwa

   

  II) Metody wyceny w aspekcie porównawczym:

   

  1. Metoda transakcji porównywalnych;
  2. Metoda spółek porównywalnych,
   • Działając na zasadzie powyższych metod, wycenione przedsiębiorstwo zostaje porównane z innymi firmami względem wybranych cech rynkowych

   

  III) Metody wyceny w aspekcie dochodowym:

   

  1. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
   • Wartość przedsiębiorstwa uzależniona jest od jego zdolności do generowania zysków w przyszłości,
  2. Metoda zdyskontowanych zysków
   • Wartość majątku określona jest przez sumę strumienia zdyskontowanych zysków netto,
  3. Metoda zdyskontowanych dywidend
   • Wartość ukazana poprzez oszacowanie przyszłych zdyskontowanych wypłacanych dywidend.

  Powyższe metody porównawcze koncentrują się na przedsiębiorstwie jako podmiocie generującym przepływy pieniężne w przyszłości.

   

  IV) Niekonwencjonalne metody wyceny:

   

  1. Metoda opcji rzeczywistych
   • Charakteryzuje się koncepcją, w której przedsiębiorca ma możliwość zmiany decyzji w zakresie zarządzania zasobami projektu inwestycyjnego w czasie jego trwania.
 • Jaki jest zakres nadzoru inwestorskiego?

  Zakres nadzoru nad inwestycją ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb inwestora. Jego rolę można ograniczyć do pozyskiwania aktualnych informacji o stanie inwestycji lub pozostawić w jego kompetencjach podejmowanie strategicznych decyzji (np. z uwzględnieniem ograniczenia kwotowego). Warto także rozważyć skorzystanie z instytucji powiernictwa, która umożliwia w ramach transakcji zachowanie poufności.

 • Jak sprawować nadzór nad inwestycją zagraniczną?

  • Zadbaj o relację z zagranicznymi kontrahentami.
  • Periodyczne raportowanie o stanie inwestycji pozwoli Ci trzymać rękę na pulsie.
  • Bądź na bieżąco z realiami rynku, na którym prowadzisz inwestycję (w tym uwarunkowaniami polityczno-gospodarczymi).
  • Skorzystaj z pomocy prawników i doradców podatkowych, znających lokalne uwarunkowania.
anna-maria-panasiuk
dr Anna Maria Panasiuk

partner zarządzający

tel. +48 601 879 889 panasiuk@panasiuk.com.pl
andrzej-salamacha
Andrzej Sałamacha

partner/radca prawny

tel. +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl
dorota-sajewicz
Dorota Sajewicz

Partner ds. Inwestycji

tel. +48 605 078 650 sajewicz@panasiuk.com.pl

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Nasze biura

Warsaw, Poland

Panasiuk & Partners sp.k.
Nowogrodzka 10/8
00-511 Warszawa

Agno, Switzerland

Panasiuk & Partners sp.k. Representative Office
Via Lugano 13 , 6982 Agno

Tel: +41 (0) 91 610 25 09

Email: info@panasiuk.com.pl

Dane rejestrowe

Panasiuk & Partners sp.k., ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000465801, NIP 7010384537

Copyrights © 2022 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email