M&A (fuzje i przejęcia)

Transakcje zbycia i nabycia akcji, udziałów, przedsiębiorstw

 

 • Przeprowadzamy badania due diligence(audyt prawny) zarówno przygotowujące do transakcji po stronie sprzedającego (vendors due diligence) jak i identyfikujące ryzyka po stronie kupującego.
 • Wspieramy Klientów przy negocjacjach i spisywaniu biznesowych i prawnych założeń transakcji.
 • Doradzamy przy kompleksowej prawnej i podatkowej obsłudze transakcji fuzji i przejęć dotyczących sprzedaży i nabycia udziałów/akcji w spółkach, przedsiębiorstw bądź ich składników.
 • Reprezentujemy Klientów przed instytucjami regulacyjnymi (np. UOKiK, KNF), sądami oraz organami podatkowymi.
 • Świadczymy po-transakcyjną obsługę prawną i podatkową, w tym restrukturyzacje czy zmiany w strukturze korporacyjnej.

 

 

Negocjacje w procesach inwestycyjnych oraz gospodarczych

 

 • Wspieramy naszych klientów w negocjacjach prowadzonych zarówno w procesach inwestycyjnych, jak i gospodarczych. Poza  obsługą prawną i podatkową, nasz zespół zapewnia również wsparcie w rozmowach biznesowych, w kraju, jak i w relacjach z kontrahentami zagranicznymi.
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne zapewniając pełne wsparcie od strony prawnej, podatkowej oraz finansowej.

 

 

Strukturyzowanie inwestycji, spółek i funduszy

 

 • Doradzamy przy planowaniu i wdrażaniu optymalnych ram prawnych dla realizowanego przedsięwzięcia czy inwestycji.
 • Zapewniamy prawną i podatkową analizę założeń biznesowych i dobór odpowiednich ram regulacyjnych.
 • W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy polskie i zagraniczne spółki lub fundusze.
 • Strukturyzacja transakcji oparta na współpracy z grupą doświadczonych doradców zagranicznych, zapewnia płynność transakcji w różnych jurysdykcjach.

 

 

Przykładowe projekty M&A

 

 • Wejście inwestora do Cools Group S.A. (produkcja lodów spożywczych) – due diligence, negocjowanie listu intencyjnego oraz term sheet,  wdrożenie transakcji, założenie spółki akcyjnej, konstrukcja statutu i schematu łańcucha dofinansowań, ułożenie ładu korporacyjnego w spółce i jej bieżąca obsługa.
 • Restrukturyzacja Grupy Antczak (nieruchomości) poprzez m.in. ustrukturyzowanie inwestycji, zaplanowanie przepływów i dystrybucji środków ze zbycia inwestycji, połączenie poprzez przejęcie spółek inwestycyjnych, wyjście współinwestora poprzez umorzenie udziałów, zaplanowanie i wdrożenie systemu rozliczeń, współpraca z TFI oraz innymi uczestnikami wielowątkowego procesu.
 • Przygotowanie spółek z grupy Sigmoidal (branża IT) do wejścia inwestora zewnętrznego, w tym wsparcie Klienta przeprowadzeniu audytu wewnętrznego (vendor’s due diligence), udział w negocjacjach.
Andrzej Sałamacha

partner/radca prawny

tel. +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl
Sylwia Rozwandowicz

aplikant adwokacki

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

Kontakt

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO