TRANSAKCJE, FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)

Jeżeli jesteś inwestorem i rozważasz projekt akwizycyjny lub planujesz dokapitalizować spółkę? Lub po prostu chcesz zainwestować środki na tyle bezpiecznie, aby mieć komfort kapitału pracującego na niskim ryzyku.

 

A może jesteś przedsiębiorcą i planujesz lub prowadzisz rozmowy z inwestorem, który ma dokapitalizować lub przejąć twój biznes?

 

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu projektów zarówno na rynku polskim, jak i przy transakcjach międzynarodowych.

 

Dlaczego klienci nas wybierają? 

 

Wieloletnie i międzynarodowe doświadczenie

 

 • Od ponad 20 lat doradzamy w obszarze fuzji i przejęć. Nasz zespół ma za sobą setki sfinalizowanych transakcji.
 • Zajmujemy stanowisko mediatora, gdy Twoje rozmowy dojdą do martwego punktu. To my doprowadzimy Was ponownie do stołu i pomożemy zamknąć transakcję.
 • Posiadamy bogate doświadczenie – od negocjacji, przez kompleksowe przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, aż po obsługę i zabezpieczenie interesów inwestora po transakcji.
 • Współpracujemy ze stałą grupą doświadczonych doradców zagranicznych, gwarantując płynność i bezpieczeństwo prawno-podatkowe transakcji w różnych jurysdykcjach.
 • Na transakcje patrzymy nie tylko przez pryzmat zabezpieczenia interesu klienta (co zawsze jest priorytetem) ale także uwarunkowań i celów biznesowych, co również ma dla powodzenia projektu niebagatelne znaczenie.
 • Klientami Panasiuk&Partners są prywatni inwestorzy z dużym kapitałem polskim i zagranicznym, spółki o różnej skali działalności od start-up’u po korporacje.

 

Obsługa 360-stopni

 

 • Przeprowadzamy analizy i badania due diligence (audyt prawny i podatkowy) – także te przygotowujące do transakcji po stronie sprzedającego (vendors due diligence), jak i identyfikujące ryzyka po stronie kupującego.
 • Wspieramy klientów w negocjacjach.
 • Opracowujemy umowy inwestycyjne, mając na względzie nie tylko zabezpieczenie klienta, a też biznesowy cel prowadzonych działań.
 • Działamy na wielu polach. Poza obsługą prawną i podatkową nasz zespół zapewnia wsparcie w rozmowach biznesowych (transakcyjnych i handlowych) zarówno w kraju i zagranicą.
 • Reprezentujemy klientów przed instytucjami regulacyjnymi (np. UOKiK, KNF), sądami oraz organami podatkowymi.
 • Wspieramy klientów po-transakcyjnie – co to znaczy? – pilnujemy rozliczenia transakcji, wdrożenia uzgodnień czy wykonania zobowiązań drugiej strony.
 • Wraz z podmiotem powiązanym z Kancelarią Panasiuk & Partners – Spółką BE THERE realizujemy projekty pozyskania obiektów inwestycyjnych, czy akwizycyjnych. Prowadzimy obsługę spółek poszukujących kapitału – więcej: www.bethere.com.pl

 

Przykładowe projekty:

 

LIDER NAJWIĘKSZEJ TRANSAKCJI M&A W SEKTORZE TMT OSTATNICH LAT – AKWIZYCJA ZA PRAWIE 3 MILARDY ZŁOTYCH

Prowadziliśmy jedną z największych transakcji akwizycyjnych na rynku TMT od wielu lat! Dodatkowo, obsługiwaliśmy interesy jednego z trzech głównych beneficjentów tej transakcji – obsługa ta obejmowała m.in. zaplanowanie przepływów finansowych i rozliczenia transakcji, negocjacje, wypracowywanie stanowiska i zapewnienie współpracy po stronie TFI zaangażowanego w proces, rozliczenie przepływów w ramach struktury, koordynację aspektów międzynarodowych, obsługę prawną i podatkową, etc.

 

AKWIZYCJA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ O WARTOŚCI 84 MLN ZŁ

Udział w sprzedaży akcji giełdowej spółki należącej do czołówki firm zarządzających platformą technologiczno-finansową umożliwiającą wyszukiwanie, finansowanie i dokonywanie transakcji na rynku nieruchomości do wiodącego w Europie koncernu medialnego.

 

WIELOASPEKTOWA TRANSAKCJA PRZENOSZENIA KLUCZOWYCH AKTYWÓW POMIĘDZY WEHIKUŁAMI INWESTYCYJNYMI FIZAN-ASI – WARTOŚĆ AKTYWÓW TO PONAD 10 MLN ZŁ

Sprzedaż aktywów z Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN) do spółki jawnej oraz jej połączenie z Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI) – przygotowanie do prowadzenia działalności inwestycyjnej za pomocą elastycznego wehikułu – strukturyzacja transakcji, negocjacje, kompleksowa obsługa prawna i nadzór podatkowy, reprezentowanie przed KNF.

 

OBSŁUGA TRANSAKCJI M&A NA RYNKU AMERYKAŃSKIM – WARTOŚĆ 2 MLN USD

Doradztwo na rzecz jednego z akcjonariuszy przy transakcji M&A dotyczącej akcji amerykańskiej spółki będącej liderem środowisk wykonawczych Java; doradztwo prawno-podatkowe, w tym zaplanowanie, opracowanie dokumentów, wdrożenie i koordynacja rozliczenia przepływów pieniężnych pomiędzy stronami tej międzynarodowej transakcji.

 

WEJŚCIE INWESTORA DO START-UPU Z ZAKRESU NOWYCH TECHNOLOGII

Wejście inwestora do QNA Technology sp. z o.o. (nanotechnologie) – przygotowanie umowy inwestycyjnej, negocjacje, zmiany do umowy spółki i wdrożenie transakcji oraz jej obsługa. Dodatkowo, przygotowanie spółki i jej wspólników do wejścia inwestora strategicznego m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie instrumentu prawnego pozwalającego zabezpieczyć interes wspólników-założycieli w negocjacjach z inwestorem.

 

ZAPLANOWANIE I PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI JV ORAZ OBSŁUGA JEJ SPIENIĘŻENIA I WYJŚCIA WSPÓLNIKÓW – WARTOŚĆ 12 MLN ZŁ

Strukturyzacja i obsługa inwestycji joint venture realizowanej w Grupie Antczak (nieruchomości) poprzez m.in. ustrukturyzowanie procesu, zaplanowanie przepływów i dystrybucji środków ze zbycia inwestycji przez spółki celowe, połączenie poprzez przejęcie spółek inwestycyjnych, wyjście współinwestora poprzez umorzenie udziałów, zaplanowanie i wdrożenie systemu rozliczeń, współpraca z TFI oraz innymi uczestnikami wielowątkowego procesu.

 

OCHRONA INTERESÓW INWESTORA, W TRANSAKCJI NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI PREMIUM

Obsługa transakcji dofinansowania spółki z rynku nieruchomości premium, poprzez przeprowadzenie procesu negocjacji, udzielania pożyczki oraz ustanowienia szeregu zabezpieczeń (m.in. hipoteka, poręczenia), w celu prowadzenia inwestycji nieruchomościowej przez otrzymującego finansowanie.

 

OBSŁUGA WEJŚCIA INWESTORA STRATEGICZNEGO, ZABEZPIECZENIE JEGO POZYCJI W STARTUPIE

Wejście inwestora do Cools Group S.A. (produkcja lodów spożywczych) – due diligence, negocjowanie listu intencyjnego oraz term sheet, wdrożenie transakcji, założenie spółki akcyjnej, konstrukcja statutu i schematu łańcucha dofinansowań, ułożenie ładu korporacyjnego w spółce i jej bieżąca obsługa.

 

VENDOR’S DUE DILIGENCE – PRZYGOTOWANIE SPÓŁKI DO WEJŚCIA INWESTORA

Przygotowanie spółek z grupy Sigmoidal (branża IT) do wejścia inwestora zewnętrznego, w tym wsparcie klienta w przeprowadzeniu audytu wewnętrznego (vendor’s due diligence), udział w negocjacjach.

Andrzej Sałamacha

partner/radca prawny

tel. +48 606 524 752 salamacha@panasiuk.com.pl
Marcin Czapski

Partner/Radca Prawny

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl
Sylwia Rozwandowicz

aplikant adwokacki

tel. +48 22 625 16 36 info@panasiuk.com.pl

Kontakt

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO