Inwestycje

Stałe doradztwo w projektach inwestycyjnych

 

 • Przygotowujemy i obsługujemy kompleksowo procesy akwizycji krajowych i zagranicznych spółek branżowych wykorzystując efektywnie polskie oraz zagraniczne instrumenty korporacyjne np.: spółki holdingowe, fundusze etc.
 • Zajmujemy się kojarzeniem stron inwestycji, zarówno w zakresie wyszukiwania celów inwestycyjnych (akwizycyjnych), jak i inwestorów (kapitału) sprawnie wspierając inwestorów oraz spółki w aspektach finansowo-biznesowych.
 • Kompleksowo obsługujemy transakcje finansowania przedsięwzięć gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania dłużnego ze środków pochodzących od pożyczkodawców prywatnych (nieinstytucjonalnych).
 • Wspieramy naszych Klientów w bieżącej obsłudze ich portfeli inwestycyjnych, przeprowadzamy audyty prawnopodatkowe (due diligence), zapewniamy bieżące doradztwo prawnopodatkowe, pośredniczymy w kontaktach z bankami i Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, optymalizując koszty obsługi portfeli inwestycyjnych naszych Klientów.

 

 

Negocjacje w procesach inwestycyjnych oraz gospodarczych

 

 • Wspieramy naszych klientów w negocjacjach, prowadzonych zarówno w procesach inwestycyjnych, jak i gospodarczych. Poza obsługą prawną i podatkową, nasz zespół zapewnia również wsparcie w rozmowach biznesowych, w kraju, jak i w relacjach z kontrahentami zagranicznymi.
 • Przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne, zapewniając pełne wsparcie od strony prawnej, podatkowej oraz finansowej.

 

 

Strukturyzowanie inwestycji, spółek i funduszy

 

 • Doradzamy przy planowaniu i wdrażaniu optymalnych ram prawnych dla realizowanego przedsięwzięcia czy inwestycji.
 • Zapewniamy prawną i podatkową analizę założeń biznesowych i dobór odpowiednich instrumentów.
 • W naszych rozwiązaniach wykorzystujemy polskie i zagraniczne spółki lub fundusze.
 • Strukturyzacja transakcji oparta na współpracy z grupą doświadczonych doradców zagranicznych, zapewnia płynność transakcji w różnych jurysdykcjach.

 

 

Nadzór właścicielski, w tym również usługi powiernicze

 

 • Reprezentujemy naszych klientów podczas zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, rad nadzorczych spółek polskich.
 • Sprawujemy również nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi oraz fundacjami i funduszami.
 • Świadczymy usługi w zakresie optymalizacji obsługi portfela inwestycyjnego w zagranicznych instytucjach finansowych (optymalizacja kosztów).
 • Zapewniamy profesjonalną usługę powiernika lub protektora majątku rodzinnego (również w przypadku nieletnich spadkobierców lub osób wymagających nadzoru) etc.

 

 

Przykładowe projekty inwestycyjne

 

 • Wejście inwestora do Cools Group S.A. (produkcja lodów spożywczych) – due diligence, negocjowanie listu intencyjnego oraz term sheet, wdrożenie transakcji, założenie spółki akcyjnej, konstrukcja statutu i schematu łańcucha dofinansowań, ułożenie ładu korporacyjnego w spółce i jej bieżąca obsługa.
 • Przygotowanie spółek z grupy Sigmoidal (branża IT) do wejścia inwestora zewnętrznego, w tym wsparcie Klienta przeprowadzeniu audytu wewnętrznego (vendor’s due diligence), udział w negocjacjach.
dr Anna Maria Panasiuk

partner zarządzający

tel. +48 601 879 889 panasiuk@panasiuk.com.pl
Dorota Sajewicz

Partner ds. Inwestycji

tel. +48 605 078 650 sajewicz@panasiuk.com.pl

Kontakt

ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa
Tel: +48 22 625 16 36
Fax: +48 22 625 08 80

info@panasiuk.com.pl

Copyrights © 2019 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO