FUNDUSZE INWESTYCYJNE W EUROPIE

Posiadasz spółkę inwestycyjną? A może chcesz ją dopiero założyć? Zastanawiasz się jaka forma będzie dla Ciebie najodpowiedniejsza?

 

Zarządzasz swoim kapitałem lub chcesz założyć fundusz razem ze wspólnikami i zastanawiasz się jaki podmiot będzie optymalny. Nic dziwnego…. wspomnienie o problemach i kosztach prowadzenia FIZów lub FIZANów sprawia, że jesteś teraz bardzo ostrożny. My również!

 

Posiadasz spółkę inwestycyjną w Polsce i zastanawiasz się nad inwestycjami poza granicami Polski. Stawiasz sobie pytanie czy spółka inwestycyjna w Polsce to najlepsze rozwiązanie?

 

Od czego zacząć?

Przy wyborze odpowiedniego wehikułu inwestycyjnego warto wybrać rozwiązanie adekwatne dla rozmiarów planowanej działalności. Może to być fundusz, ale może to również być spółka zarejestrowana we właściwym reżimie podatkowym. Wiele krajów, w tym Polska, posiada szczególne regulacje prawne i podatkowe dla podmiotów inwestycyjnych. Regulacje te obejmują również zwolnienia podatkowe, co przy inwestycjach jest bardzo ważne, bo wpływa na wzrost kapitału jaki pracuje na zyski funduszu lub spółki.

 

Gdzie założyć spółkę?

Od ponad 20-lat zakładamy i reorganizujemy strukturę portfeli klientów, w tym również wehikułów inwestycyjnych, głównie w Europie. Wybór odpowiedniej lokalizacji jest istotny ze względu na regulacje dewizowe, podatkowe (CFC) oraz spadkowe.

Polska od wielu lat dysponuje odpowiednimi wehikułami inwestycyjnymi odpowiadającymi rosnącym potrzebom inwestorów. Dla osób, które nie myślą o osobistej przeprowadzce za granicę rekomendujemy rozważenie rozwiązań polskich. Jeśli z jakiś przyczyn taka przeprowadzka jest przez Państwa planowana, to zapraszamy TU (KLIKNIJ)

 

Spółka inwestycyjna w Polsce

Wehikuł inwestycyjny może mieć formę spółki lub np.: funduszu. Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania warto wybrać takie, które odpowiada rozmiarom planowanej działalności. Powszechna jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna, która może działać w formie spółki komandytowej, sp. z o.o. lub SA wykonującej działalność inwestycyjną na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI.

 

Dlaczego ASI?

Alternatywna Spółka Inwestycyjna odpowiada dziś na potrzeby indywidulanych inwestorów. Tzn.: oferuje tak jak np.: FIZAN preferencyjne zasady opodatkowania, ale przy znacznie mniejszych obowiązkach regulacyjnych jak np.: nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. A to się przekłada na niższe koszty funkcjonowania. Utrzymanie i zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną jest nie tylko znacznie tańsze, lecz również mniej skomplikowane, chociażby ze względu na brak zaangażowania Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do zarządzania i obsługi lub banku depozytariusza.

Więcej o ASI można przeczytać TU (KLIKNIJ)

 

Przykładowe projekty:

 

WIELOASPEKTOWA TRANSAKCJA PRZENOSZENIA KLUCZOWYCH AKTYWÓW POMIĘDZY WEHIKUŁAMI INWESTYCYJNYMI FIZAN-ASI – WARTOŚĆ AKTYWÓW TO PONAD 10 MLN ZŁ

Naszym zadaniem było przygotowanie koncepcji redukcji kosztów skomplikowanej struktury FIZAN. Cały portfel został przeniesiony do Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI). Naszym zadaniem była przygotowanie strategii podatkowej i wdrożenie przez przeprowadzenie całej transakcji sprzedaży aktywów, co obejmowało: negocjacje z TFI, kompleksowa obsługa prawna i nadzór podatkowy, reprezentowanie przed KNF.

 

ASI INWESTUJE W US

Przeprowadziliśmy proces założenia funduszu dla celów inwestycji w Instrumenty Rynku Pieniężnego w US. Do naszych zadań należało strategiczne doradztwo w wyborze właściwego wehikułu inwestycyjnego oraz przygotowanie dokumentacji dla celów zgłoszenia w KNF.

 

RODZINNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA

Tutaj wybór klienta padł na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obok kwestii prawnych i podatkowych dotyczących procesu inwestycyjnego należy zwrócić uwagę na konieczność zabezpieczenia dziedziczenia majątku przez przyszłe pokolenia. W tym projekcie zapewniliśmy odpowiednie mechanizmy pozwalające na automatyczny dostęp do aktywów spółki, które znajdują się poza granicami kraju. Dlatego naszym zadaniem była weryfikacja polskich i zagranicznych regulacji w tym również uregulowanie spraw dziedziczenia z zagranicznymi instytucjami finansowymi.

FAQ

 • Fundusz, spółka czy ASI – co wybrać?

  Wybór optymalnego wehikułu inwestycyjnego uzależniony jest przede wszystkim od rozmiarów planowanej działalności. Warto mieć także świadomość obowiązujących zwolnień podatkowych.

  Zarówno FIZAN (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych), jak i ASI  (Alternatywna Spółka Inwestycyjna) oferują preferencyjne zasady opodatkowania, w stosunku do „zwykłej” spółki.

  ASI, w porównaniu do FIZANu, jest znacznie mniej obciążonym podmiotem, jeżeli chodzi o obowiązki regulacyjne (nadzór KNF), co przekłada się na znacznie niższe koszty funkcjonowania ASI, przy czym zakres zwolnienia podatkowego dla ASI jest węższy niż dla FIZANu, dlatego finalny wybór pomiędzy tymi formami powinien zostać poprzedzony dokładną analizą potrzeb.

  Analizy wymaga także w jakiej dokładnie formie prawnej powinna być prowadzona działalność ASI. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na spółkę akcyjną, która daje dużo instrumentów umożliwiających zaangażowanie kapitałowe inwestorów w spółkę, bez pozbawiania założyciela kontroli nad nią.

 • Co to jest ASI?

  ASI to Alternatywna Spółka Inwestycyjna – spółka handlowa, która pozyskuje kapitał od inwestorów i prowadzi działalność inwestycyjną, korzystając przy tym z preferencji podatkowych.

 • Czym się różni wewnętrznie zarządzający ASI od zewnętrznie zarządzającego ASI?

  • Wewnętrznie zarządzający ASI:
   • jest spółką kapitałową;
   • jest ASI;
   • zarządza ASI prowadzoną w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej lub spółki europejskiej, w tym co najmniej portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz jej ryzykiem.
  • Zewnętrznie zarządzający ASI:
   • jest spółką kapitałową – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką akcyjną albo spółką europejską;
   • jest komplementariuszem ASI,
   • zarządza ASI prowadzoną w formie spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, (w której jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska).
 • Jakie rodzaje działalności może prowadzić ASI?

  Wyłącznym przedmiotem działalności ASI jest działalność inwestycyjna. Rzecz jasna, prowadzenie działalności inwestycyjnej może wiązać się z koniecznością podejmowania dodatkowych czynności, jednakże wszystkie takie czynności muszą pozostawać w związku z główną działalnością ASI, tj. działalnością inwestycyjną.

 • Jakie preferencje podatkowe daje ASI?

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przewiduje zwolnienia dla części dochodów uzyskiwanych przez ASI:

  • Zwolnieniu podlegają wyłącznie dochody ze zbycia udziałów lub akcji pod warunkiem, że ASI, która zbywa udziały (akcje), przed dniem zbycia posiadała bezpośrednio i nieprzerwanie przez okres 2 (dwóch) lat nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, której udziały (akcje) są zbywane.
  • Zwolnienie dywidendowe, w przypadku posiadania co najmniej 10% udziałów/akcji w spółce nieprzerwanie przez okres 2 lat.
  • Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów związanych z pozyskiwaniem finansowania dłużnego bez konieczności respektowania limitów ustawowych.
 • Czym różni się ASI od funduszu inwestycyjnego?

  Podstawowe różnice pomiędzy Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI), a Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (FIZ) to:

  • Zarządzającym ASI (ZASI) są organy spółki ZASI, zaś w przypadku FIZu są to Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI);
  • Prowadzenie ASI jest znacznie mniej kosztowne, niż prowadzenie FIZu;
  • Jednostką uczestnictwa w FIZ jest certyfikat inwestycyjny, natomiast przy ASI może być nim udział w spółce (sp. z o.o.), akcja (S.A.), ewentualnie ogół praw i obowiązków wspólnika (sp. k.) – w zależności od formy prawnej ASI;
  • Brak minimalnej kwoty partycypacji w inwestycji przy korzystaniu z ASI – odmiennie niż przy FIZie niepublicznym, gdzie osoby fizyczne mogą nabyć certyfikaty inwestycyjne o wartości nie mniejszej niż 40.000 Euro;
  • Znacznie ograniczony zakres obowiązków sprawozdawczych ASI względem KNF;
  • Brak obowiązku posiadania depozytariusza przy działaniu ASI.

E-book

„Praktyczny przewodnik
o podatkach międzynarodowych
Dla inwestorów
i przedsiębiorców
- prosto podane a b c”

Pobierz bezpłatnie

Nasze biura

Warsaw, Poland

Panasiuk & Partners sp.k.
Nowogrodzka 10/8
00-511 Warszawa

Agno, Switzerland

Panasiuk & Partners sp.k. Representative Office
Via Lugano 13 , 6982 Agno

Tel: +41 (0) 91 610 25 09

Email: info@panasiuk.com.pl

Dane rejestrowe

Panasiuk & Partners sp.k., ul. Nowogrodzka 10/8, 00-511 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000465801, NIP 7010384537

Copyrights © 2022 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email