Artykuł o zmianie rezydencji na Teneryfę wywołał duże zainteresowanie. Wielu Polaków myśli o przeprowadzce i naturalnie te cieplejsze regiony Europy są rozważane w pierwszej kolejności. Robimy bilans między sercem a rozumem 😉 Gdyż nie wszędzie dobra pogoda idzie w parze ze sprzyjającym klimatem polityczno-gospodarczo-podatkowym. Tym artykułem przybliżamy nieco zapomnianą, a wydaje się bardzo interesującą Portugalię, gdzie to co na pierwszy rzut oka może być niesprzyjające okazuje się jednak możliwe.

Portugalia to miejsce do życia z kategorii “hate it or love it”. Niby jest ciepło, a nawet gorąco, ale zimy należą do mokrych i wietrznych. Często w mieszkaniach nie ma ogrzewania i wilgoć wówczas daje się we znaki. Kupując czy wynajmując dom zwróć na to uwagę. Wszystko tu płynie wolniej i dla lubiących miejsca, gdzie czas jakby stanął w miejscu i czuć spokój, i naturę to może być kraj idealny. A może miejsce na drugi dom? Portugalczycy potrafią spóźnić się o godzinę, albo i dzień, i to jest dla nich normalne – to dość zabawna anegdota, gdy przyjeżdżasz na wakacje z założeniem relaksu. Ale jak chcesz tu mieszkać i coś załatwić to już może nie być tak wesoło. 

Przedsiębiorcy w Portugalii są mile widziani, bo brakuje tu miejsc pracy, a koszty zatrudnienia nie są zbyt wysokie. Koszty życia są tu rozsądne co też przyciąga wysoko wykwalifikowanych obcokrajowców, którzy jednocześnie cenią sobie spokój i powolne życie jakie toczy się w Portugali. Do ważniejszych wydatków należy samochód, który lepiej kupić lokalnie, bo przerejestrowanie tego sprowadzonego z innego kraju może być zbyt kosztowne i po prostu nieopłacalne (wszystko zależy od klasy auta).  

Porównując ogólne stawki opodatkowania podatkiem dochodowym czy to osób fizycznych czy osób prawnych wydaje się, że w podatki w Portugalii są znacznie wyższe niż w Polsce. Jednakże znając niektóre tamtejsze instrumenty podatkowe, możliwe jest skorzystanie z uroków Portugalii bez konieczności płacenia wyższych podatków.

Status NHR -NON-HABITUAL RESIDENT

Jednym z rozwiązań, aby zakosztować życia w Portugalii jest posiadanie przez osobę fizyczną statusu NON-HABITUAL RESIDENTTen rodzaj opodatkowania przewidziany jest dla osób, które nabyły rezydencję podatkową na terenie Portugalii nie będąc portugalskim rezydentem podatkowym w ciągu ostatnich pięciu lat podatkowych i złożyły stosowy wniosek o objęcie tym systemem opodatkowania. Opodatkowanie na tych zasadach można uzyskać maksymalnie na okres dziesięciu lat. To dobry czas by rozeznać czy tamtejszy sposób życia nam odpowiada.

Jak więc stać się rezydentem podatkowym na terytorium Portugalii? Należy przebywać na terytorium Portugalii więcej niż 183 dni w ciągu 12 miesięcy z początkiem lub końcem w danym roku podatkowym. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, należy posiadać na terytorium Portugalii miejsce zamieszkania używane w taki sposób, że sugeruje to zamiar utrzymania go i używania jako stałego miejsca zamieszkania.

Przypominamy jednak, że niezależnie od nabycia portugalskiej rezydencji podatkowej należy pamiętać o utracie dotychczasowej rezydencji. Są to dwa niezależne procesy, a niedociągnięcia w ich realizacji mogą skutkować podwójną rezydencją podatkową.

Korzyści ze statusu NHR w Portugalii

Po pierwsze, jeżeli osoby te osiągają dochody podlegające opodatkowaniu na terenie Portugalii, objęte są one liniową stawką 20% (w przeciwieństwie do skali podatkowej od 14 do 48% dotyczącej standardowo rezydentów podatkowych Portugalii). Stawka ta ma zastosowanie do dochodów z zatrudnienia, samozatrudnienia i profesjonalnej działalności naukowej, artystycznej czy technicznej o wysokiej wartości dodanej (artyści teatralni, kinowi, muzycy, inżynierowie, lekarze, prawnicy, naukowcy, ale również programiści czy menadżerowie wyższego szczebla).

Po drugie, dochody uzyskane z zagranicy opodatkowane u źródła są zwolnione z opodatkowania na terytorium Portugalii (np. dochody z nieruchomości, dywidend, dochody z pracy poza Portugalią, działalność gospodarcza i profesjonalna o wysokiej wartości dodanej wykonywana poza Portugalią). Jeżeli podatek u źródła od tych dochodów nie był pobrany, podlegają one opodatkowaniu stawką właściwą dla rezydentów podatkowych Portugali tj. 28% od dochodów pasywnych (nieruchomości, zyski kapitałowe) i skalą podatkową w stosunku do pozostałych dochodów. Dochody z zagranicznej emerytury opodatkowane są na terytorium Portugalii 10% stawką podatku. Ponad to dla NHR brak jest podatku majątkowego, a transfer środków w Portugalii lub za granicą jest bezpłatny.

Madeira International Business Center – coś dla biznesu

Dla osób chcących inwestować w biznes w obszarze Morza Śródziemnego oferta International Business Center na Maderzewraz z tamtejszymi zachętami podatkowymi może okazać się ciekawym pomysłem. Do 2027 r. funkcjonuje tam obniżona do 5% stawka podatku CIT. Ponadto, wypłata dywidend czy odsetek z takich spółek nie podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła. Spółki podlegają także częściowemu zwolnieniu z podatku PCC i podatków lokalnych, a jednocześnie zastosowanie mają wszystkie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisane przez Portugalię jak również korzyści wynikające z dyrektyw unijnych.

Warunki przystąpienia spółki do MIBC

Aby spółka mogła skorzystać z tych benefitów podatkowych koniecznym jest, by prowadziła na terenie Madery rzeczywistą działalność gospodarczą. Ponadto skorzystanie z 5% CIT uzależnione jest od utworzenia miejsc pracy lub inwestycji w aktywa materialne bądź niematerialne w ciągu pierwszych 6 miesięcy. W przypadku utworzenia mniej niż 6 miejsc pracy konieczna jest inwestycja kapitału na poziomie minimum 75 000 euro. W przypadku większego zatrudnienia inwestycja kapitałowa nie jest warunkiem koniecznym. W zależności od ilości utworzonych miejsc pracy, podwyższeniu ulega podstawa opodatkowania korzystająca z obniżonej 5% stawki CIT. Przy jednym pracowniku (i inwestycji 75 000 euro) kwota korzystająca z 5% CIT to 2 730 000 euro. Przy zatrudnieniu od 6 do 30 osób jest to kwota 21 870 000 euro, a powyżej stu- 205 500 000 euro. 

Porównując więc bardzo podobny schemat funkcjonowania ZEC – Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wysp Kanaryjskich z Międzynarodowym Centrum Biznesowym na Maderze rysuje się przewaga na rzecz tego drugiego.

Oprócz poziomu minimalnego zatrudnienia i kapitału (na Teneryfie konieczne jest zatrudnienie minimum 5 osób i jednocześnie inwestycja kapitału w wysokości minimum 100 000 euro), Madera punktuje dodatkowo tym, że z preferencji skorzystać może spółka właściwe z każdej branży podczas gdy na Teneryfie obniżona stawka CIT dotyczy tylko podmiotów z branż ujętych w wykazie. Istotne może okazać się to dla spółek związanych z nieruchomościami czy branżą beauty.

W podróży poza Polskę – pamiętaj

Nie zawsze ogólne zasady opodatkowania czy podstawowe stawki podatkowe decydują o atrakcyjności danego systemu podatkowego. Niekiedy dobrze skomponowane ulgi, a przede wszystkim umiejętne z nich skorzystanie powoduje, że przewagę mają nieoczywiste rozwiązania. W obowiązku się też czujemy do ciągłego przypominania, że jeżeli planujesz przeprowadzkę poza Polskę swoją lub/i biznesu (w zasadzie nieważne, gdzie) z racji na skomplikowanie w systemach podatkowych i częste zmiany, a też czasem wykluczające się regulacje kilku rynków względem siebie warto zasięgnąć opinii ekspertów. Tak, aby wyprawa w nowe regiony, która i tak jest obarczona dużymi zmianami nie niosła za sobą gigantycznego kosztu i ciągnących się zobowiązań. 

Czytaj także: