Wielka Brytania to państwo przyjazne dla przedsiębiorstw. W corocznych rankingach atrakcyjności dla biznesu od lat zajmuje czołowe miejsca w skali Europy. Jest to spowodowane prostym systemem podatkowym oraz przejrzystymi, jak i względnie niskimi podatkami. Ponadto brytyjskie instytucje państwowe są pozytywnie nastawione do osób prowadzących działalność gospodarczą. Sprawdź jakie są podatki w Wielkiej Brytanii.

Podatki w Wielkiej Brytanii

 • Od kwietnia 2023 roku w Wielkiej Brytanii podstawowa stawka podatkowa od osób prawnych wynosi 25%, jednakże przedsiębiorstwa których zyski nie przekroczą 50 000 funtów mogą zapłacić podatek z mniejszą stawką wynoszącą 19%.
 • Wielka Brytania jako państwo wspiera innowacyjność przedsiębiorstw i od 2023 roku ulga badawczo-rozwojowa dla MŚP wynosi 85% do odliczenia od podatku od osób prawnych. Natomiast stawka kredytu na wydatki na badania i rozwój (RDEC) wynosi 20%.
 • Ponadto roczna ulga inwestycyjna na wydatki inwestycyjne wynosi 1 mln GBP.
 • Na terytorium całej Wielkiej Brytanii nie ma lokalnych podatków dochodowych, jednakże istnieją uprawnienia ustawodawcze do wprowadzenia obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w Irlandii Północnej.
 • W Wielkiej Brytanii standardową stawką VAT wynoszącą 20% jest objęta większości towarów i usług, z wyjątkiem krajowego paliwa i energii oraz niektórych innych dostaw o obniżonej stawce, które podlegają opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%.

Zwróć uwagę na Spółkę holdingową w Wielkiej Brytanii

Spółka holdingowa jest spółką, która posiada udziały lub akcje innych spółek, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą. W przypadku brytyjskiej spółki holdingowej, podlega ona brytyjskiemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych od swoich zysków na całym świecie. Istnieją różne zwolnienia podatkowe, które mogą być dostępne dla brytyjskiej spółki holdingowej, co czyni jej posiadanie atrakcyjną opcją w określonych okolicznościach. Warto zwrócić uwagę na:

 • Zwolnienia podatkowe: Brytyjska spółka holdingowa może korzystać z różnych zwolnień podatkowych, które mogą obniżyć jej obciążenie podatkowe. Przykłady to zwolnienie z podatku od dywidendy, zwolnienie grupowe czy zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.
 • Planowanie sukcesji: Spółka holdingowa może być skutecznym narzędziem do planowania sukcesji i przenoszenia majątku w ramach rodziny lub grupy spółek.
 • Legalna optymalizacja podatkowa: Posiadanie brytyjskiej spółki holdingowej może umożliwić optymalizację struktury podatkowej i zysków, zwłaszcza w przypadku inwestycji zagranicznych.
 • Elastyczność: Brytyjska spółka holdingowa oferuje elastyczność w zarządzaniu udziałami w innych spółkach, umożliwiając łatwiejszą restrukturyzację lub przekształcenie biznesu.
 • Prestiż i zaufanie: Brytyjskie spółki holdingowe cieszą się uznaniem i zaufaniem na rynkach międzynarodowych, co może przyczynić się do budowania prestiżu i pozytywnego wizerunku firmy.

Poniżej wymieniono kilka ogólnych kwestii, które mogą mieć zastosowanie do brytyjskich spółek holdingowych. Ostateczna decyzja, czy brytyjska spółka holdingowa jest odpowiednim rozwiązaniem, zależy od indywidualnych okoliczności i innych zaangażowanych jurysdykcji.

Zwolnienie z podatku dywidend w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii zwolnienie z podatku dywidend ma zastosowanie do większości dywidend i wypłat. Nie dotyczy ono jednak dywidend i wypłat otrzymywanych przez bank, firmę ubezpieczeniową lub inny podmiot finansowy. 

Dywidendy otrzymane przez spółkę brytyjską (inną niż mała spółka) od większości akcji zwykłych oraz dywidendy od akcji zwykłych innych spółek (brytyjskich lub zagranicznych) są zwolnione z brytyjskiego podatku dochodowego od osób prawnych, bez minimalnego okresu posiadania lub wymogu posiadania akcji.

Wielka Brytania przez małe spółki rozumie spółki zatrudniające mniej niż 50 pracowników, które spełniają jedno lub oba poniższe kryteria finansowe:

 • obroty poniżej 10 mln euro,
 • suma bilansowa poniżej 10 mln euro.

Małe spółki otrzymują pełne zwolnienie z opodatkowania zagranicznych dywidend, jeśli są one otrzymywane z terytorium, które zawarło z Wielką Brytanią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą artykuł o niedyskryminacji.

Dla średnich i dużych spółek pełne zwolnienie z opodatkowania dywidend zagranicznych ma zastosowanie, jeżeli dywidenda należy do jednej z kilku klas zwolnionych dywidend. Najbardziej odpowiednie klasy to:

 • dywidendy wypłacane przez spółkę kontrolowaną przez brytyjską spółkę otrzymującą
 • dywidendy wypłacane z tytułu akcji zwykłych
 • kapitał, który nie podlega zwrotowi
 • większość dywidend z portfela
 • dywidendy pochodzące z transakcji, które nie mają na celu obniżenia podatku

Istnieje wymóg, aby dywidenda nie stanowiła części struktury unikania opodatkowania. W przypadku mniejszych firm dywidenda musi być wypłacona z kraju, z którym Wielka Brytania ma umowę podatkową zawierającą postanowienie o niedyskryminacji.

Zyski kapitałowe w Wielkiej Brytanii

Zyski lub straty ze zbycia znacznych udziałów zarówno w spółkach brytyjskich, jak i zagranicznych mogą być zwolnione. Ogólnie rzecz biorąc, główne warunki wymagają, aby spółka sprzedająca stale posiadała co najmniej 10% akcji spółki sprzedawanej przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu sześciu lat poprzedzających zbycie, a spółka sprzedawana musi być spółką holdingową lub spółką holdingową grupy tradingowej przez co najmniej 12 miesięcy przed zbyciem. Wielka Brytania nie jest kojarzona z reżimem holdingowym i co prawda jest to skomplikowana formuła prawna, to jednak można sobie wyobrazić że spółka w UK nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych nawet tych o znacznej wartości.

Podatki w Anglii – zwróć uwagę na

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską oraz Europejski Obszar Gospodarczy, a w związku z tym przemieszczenie kapitału, usług, dóbr i towarów, oraz siły roboczej jest ograniczone, utrudnione lub opodatkowane w inny sposób niż w krajach Unii Europejskiej.

W zakresie podatków międzynarodowych poprowadzimy

 • Doradztwo międzynarodowego planowania podatkowego
 • Konsultacje przy określeniu właściwej rezydencji podatkowej
 • Pełne wsparcie przy procesie uzyskania właściwej rezydencji
 • Pośrednictwo w kontakcie z polskimi oraz zagranicznymi organami skarbowymi
 • Wszelkie wsparcie przy międzynarodowych rozliczeniach podatkowych
 • Tworzenie struktur biznesowych i ochrony majątku w tym m.in. spółki holdingowej
Wyślij zapytanie Powrót do poprzedniej strony

FAQ

 • Jak wybrać odpowiedni kraj do przeprowadzki?

  Przeprowadzka za granicę o bardzo istotny krok życiowy. Kwestie podatkowe powinny stać na ostatnim miejscu. Zastanów się, gdzie chciałbyś żyć, gdzie Twoje dzieci powinny chodzić do szkoły, gdzie chcesz prowadzić biznes. Po szczerej odpowiedzi na te pytania, można dopiero zdecydować, który z krajów zaspokajający wszystkie potrzeby będzie najbardziej odpowiedni.

 • Jakie formalności muszę dopełnić wyprowadzając się z Polski?

  Jest ich wiele i zależą przede wszystkim od bieżącej sytuacji. Należy zmierzać do całkowitego zerwania jakichkolwiek powiązań z Polską. Przeprowadzamy Cię krok po kroku przez te formalności w naszym ebooku „Wyprowadzka z Polski” SPRAWDŹ.

 • Czy po przeprowadzce muszę składać zeznania podatkowe w Polsce?

  Zeznania w Polsce składają rezydenci Polscy albo osoby uzyskujące dochody w Polsce, które są rezydentami innego państwa. Wszystko zależy od tego, czy udało Ci się skutecznie utracić polską rezydencję. A jeśli tak, jakiego rodzaju dochody uzyskujesz z Polski.

 • Czy zapłacę podatek w Polsce przenosząc firmę za granicę?

  Pytanie dotyczy szerokiego zagadnienia exit tax. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, co rozumiemy poprzez przeniesienie firmy za granicę. Może to być zarówno przeniesienie siedziby spółki, jak i osobista przeprowadzka przedsiębiorcy – osoby fizycznej. Skutki podatkowe obu sytuacji mogą być istotnie różne.

 • Czy mogę bez podatku przenieść majątek firmy do kraju docelowego?

  Ogólny limit, poniżej którego nie należy płacić exit tax w Polsce to 4 mln PLN. Niemniej zawsze trzeba sprawdzić tę kwestię, ponieważ przeniesienie majątku firmy do kraju docelowego nie zawsze będzie oznaczać to samo.