Szwajcaria to nie tylko dobry system bankowy, ale również atrakcyjny kraj do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od jej charakteru. Atrakcyjność Szwajcarii to w głównej mierze względnie niskie podatki, przyjazne nastawienie do biznesu, wysoka kultura instytucjonalna oraz stabilność polityczna zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Sprawdź jakie są podatki w Szwajcarii.

Podatki w Szwajcarii

Przedsiębiorstwa będące Szwajcarskimi rezydentami są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego od całego swojego dochodu na całym świecie.
Podatek dochodowy przedsiębiorstwa w Szwajcarii płacą na dwóch poziomach:

 • federalnym
 • kantonalnym.

Podatki na poziomie kantonów są zróżnicowane i w niektórych przypadkach mają charakter progresywny. Przybliżona łączna efektywna stawku podatku dochodowego do przedsiębiorstw w Szwajcarii waha się zależnie od kantonu między 11% a 21%. Podstawowa stawka podatku VAT w Szwajcarii wynosi 7,7%, jednakże od roku 2024 wzrośnie do poziomu 8,1%.

Korzyści z utworzenia spółki holdingowej w Szwajcarii

Chociaż „reżim holdingowy” jako taki już nie istnieje, istnieją przywileje podatkowe (takie jak zwolnienie udziałowe), które mogą skutkować efektywną łączną stawką podatku dochodowego dla spółek holdingowych bliską 0%. Aby zakwalifikować się do tego reżimu, należy spełnić jeden z dwóch warunków: okres posiadania udziałów przez rok dla zysków kapitałowych lub udział w wysokości 10% w przypadku zysków kapitałowych lub 10% lub 1 000 000 CHF lub wartości rynkowej w przypadku dywidend.

Jak działa szwajcarska spółka holdingowa?

Spółka holdingowa w Szwajcarii działa w sposób legalny i akceptowany przez władze podatkowe, nie ma ryzyka uznania jej za oszustwo, jak to może się zdarzyć w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC). Jednak wiąże się to z kosztami utrzymania struktury, podróżami do Szwajcarii oraz znacznym kapitałem początkowym lub obrotem, dlatego nie jest zalecana dla małych przedsiębiorców. Spółka holdingowa w Szwajcarii działa w następujący sposób:

 • Dywidendy otrzymywane od spółek zależnych nie są opodatkowane, jeśli spełnione są wymagania dotyczące zwolnienia udziałowego.
 • Zwolnienie udziałowe obowiązuje nawet w przypadku, gdy spółka zależna płaci niewielki lub żaden podatek dochodowy.
 • Jeśli dochody otrzymane przez spółkę holdingową zostaną później rozdzielone, nie podlegają one opodatkowaniu wyjściowemu w Szwajcarii (jeśli spełnione są określone warunki w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania).
 • Pozostałe zyski uzyskane przez szwajcarską spółkę podlegają opodatkowaniu dochodowemu w wysokości 13,99%, jeśli siedziba prawna znajduje się na przykład w Genewie.

Zasady zwolnień w Szwajcarii 

Zyski kapitałowe uzyskane ze sprzedaży co najmniej 10% udziału w spółce (rezydent lub nierezydent) korzystają z ulgi udziałowej, jeżeli udział był utrzymywany przez ponad rok.

Dywidendy zasadniczo podlegają opodatkowaniu przez spółkę otrzymującą, chociaż ulga jest przyznawana w przypadku dywidend otrzymanych z kwalifikującego się udziału w spółce będącej rezydentem lub nierezydentem. Udział uznaje się za kwalifikujący się, jeżeli spółka otrzymująca posiada co najmniej 10% kapitału spółki płatnika lub wartość udziału wynosi co najmniej 1 milion CHF.

To jest:

 • Odbiorca posiada co najmniej 10% udziałów spółki wypłacającej.
 • Odbiorca ma udział w wysokości co najmniej 10% zysków i rezerw korporacji wypłacającej.
 • Odbiorca posiada akcje o wartości rynkowej co najmniej 1 mln CHF.

Jednakże zyski kapitałowe uznaje się za kwalifikujący się dochód z udziałów, jeżeli sprzedany udział stanowił co najmniej 10 procent kapitału zakładowego lub kapitału zakładowego spółki lub uprawniał do co najmniej 10 procent zysków i rezerw spółki i był w posiadaniu podmiotu sprzedającego przez co najmniej rok. 

W zakresie podatków międzynarodowych poprowadzimy

 • Doradztwo międzynarodowego planowania podatkowego
 • Konsultacje przy określeniu właściwej rezydencji podatkowej
 • Pełne wsparcie przy procesie uzyskania właściwej rezydencji
 • Pośrednictwo w kontakcie z polskimi oraz zagranicznymi organami skarbowymi
 • Wszelkie wsparcie przy międzynarodowych rozliczeniach podatkowych
 • Tworzenie struktur biznesowych i ochrony majątku w tym m.in. spółki holdingowej
Wyślij zapytanie Powrót do poprzedniej strony

FAQ

 • Jak wybrać odpowiedni kraj do przeprowadzki?

  Przeprowadzka za granicę o bardzo istotny krok życiowy. Kwestie podatkowe powinny stać na ostatnim miejscu. Zastanów się, gdzie chciałbyś żyć, gdzie Twoje dzieci powinny chodzić do szkoły, gdzie chcesz prowadzić biznes. Po szczerej odpowiedzi na te pytania, można dopiero zdecydować, który z krajów zaspokajający wszystkie potrzeby będzie najbardziej odpowiedni.

 • Jakie formalności muszę dopełnić wyprowadzając się z Polski?

  Jest ich wiele i zależą przede wszystkim od bieżącej sytuacji. Należy zmierzać do całkowitego zerwania jakichkolwiek powiązań z Polską. Przeprowadzamy Cię krok po kroku przez te formalności w naszym ebooku „Wyprowadzka z Polski” SPRAWDŹ.

 • Czy po przeprowadzce muszę składać zeznania podatkowe w Polsce?

  Zeznania w Polsce składają rezydenci Polscy albo osoby uzyskujące dochody w Polsce, które są rezydentami innego państwa. Wszystko zależy od tego, czy udało Ci się skutecznie utracić polską rezydencję. A jeśli tak, jakiego rodzaju dochody uzyskujesz z Polski.

 • Czy zapłacę podatek w Polsce przenosząc firmę za granicę?

  Pytanie dotyczy szerokiego zagadnienia exit tax. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, co rozumiemy poprzez przeniesienie firmy za granicę. Może to być zarówno przeniesienie siedziby spółki, jak i osobista przeprowadzka przedsiębiorcy – osoby fizycznej. Skutki podatkowe obu sytuacji mogą być istotnie różne.

 • Czy mogę bez podatku przenieść majątek firmy do kraju docelowego?

  Ogólny limit, poniżej którego nie należy płacić exit tax w Polsce to 4 mln PLN. Niemniej zawsze trzeba sprawdzić tę kwestię, ponieważ przeniesienie majątku firmy do kraju docelowego nie zawsze będzie oznaczać to samo.