Holandia nie posiada najniższych podatków w Europie, ale swą atrakcyjność zawdzięcza preferencyjnemu opodatkowywaniu działalności innowacyjnej, patentowej oraz wysokiej kulturze instytucjonalnej i biznesowej. Sprawdź jakie są podatki w Holandii.

Podatki w Holandii

Przedsiębiorstwa będące rezydentami w Holandii podlegają opodatkowaniu CIT od swoich dochodów na całym świecie. Jednak niektóre dochody mogą być zwolnione lub wyłączone z podstawy opodatkowania. Podmioty niebędące rezydentami mają ograniczony obowiązek podatkowy i są zobowiązane do płacenia podatku w Holandii tylko od dochodów uzyskiwanych na terytorium Holandii.

 • Podstawowa stawka CIT wynosi w Holandii 25,8%. Jednakże istnieje również niższa stawka w wysokości 19% dotycząca pierwszego przedziału dochodów wynoszących 200 tyś. euro.
 • W Holandii przedsiębiorca może opodatkować swoje dochody według tzw. efektywnej niższej stawki wynoszącej 9% dotyczącej sfery innowacyjności. Stawką 9% CIT można opodatkować swoje dochody jeśli co najmniej 30% z nich uzyskiwane jest z wartości niematerialnych i prawnych.
 • Ponadto Holandia posiada wiele ulg oraz preferencyjnych odliczeń kosztów dla działalności innowacyjnych oraz patentowych. Jest to kraj dobry do inwestowania dla przedsiębiorstw znajdujących swą siłę w tworzeniu know-how.
 • Standardowa stawka VAT wynosi 21%.
 • W Holandii nie obowiązują lokalne podatki dochodowe.

Omawiając podatki w Holandii warto zatrzymać się i omówić Spółkę holdingową w Holandii

W Holandii funkcjonuje specjalny reżim podatkowy, pozwalający pod pewnymi warunkami na uzyskanie zwolnienia podatkowego dotyczącego dochodów otrzymywanych przez spółkę dominującą, od jej spółek zależnych. Zwolnienie to adresowane jest głównie do dywidend otrzymywanych przez spółki holdingowe oraz zysków ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych.

Zwolnienie będzie miało zastosowanie w przypadku, w którym udział nie jest utrzymywany jako inwestycja portfelowa. Przy czym decydującą kwestią jest zamiar spółki dominującej, który może opierać się na konkretnych faktach i okolicznościach. Jednakże, niezależnie od intencji spółki, zwolnienie z udziału będzie miało zastosowanie również wtedy, gdy zostanie spełniony dostateczny test podatkowy (tj. dochód podlega opodatkowaniu podatkiem od zysku realnego w wysokości co najmniej 10%) lub test majątkowy (tj. aktywa spółki zależnej nie składają się zwykle z więcej niż 50% inwestycji portfelowych).

W związku z powyższym, aby doszło do zwolnienia muszą być spełnione następujące wymogi:

 • spółka holenderska musi posiadać co najmniej 5% wpłaconego kapitału nominalnego spółki zależnej, której kapitał jest w całości lub w części podzielony na akcje (test własności); i 
 • udział nie jest uznawany za udział portfelowy, z np.: 13 ust. 9 CITA (test motywacyjny); lub
 • spółka zależna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, którego wynikiem jest efektywna stawka podatkowa według standardów holenderskich (podlega testowi podatkowemu); lub
 • mniej niż 50% udziałów posiadanych bezpośrednio i pośrednio składa się z nisko opodatkowanych aktywów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (test majątkowy).

Brak wypełnienia powyższych warunków nie wyklucza jednak możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania. Gdy powyższe zwolnienie z udziału nie będzie miało zastosowania tj. warunki nie zostaną spełnione, można rozważyć stosowanie ulg podatkowych.

Holandia zawsze była i jest interesującą lokalizacją dla osób poszukujących miejsca na utworzenie spółki pełniącej funkcje holdingowe – nadal Holandia stanowi bramę dla inwestorów spoza UE.

Warto jednak zauważyć, że w Holandii koszty związane z nabyciem i zbyciem udziałów (np. opłaty prawne, odszkodowania, opłaty notarialne) nie podlegają odliczeniu w podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże, z drugiej strony straty wynikające z likwidacji zagranicznej spółki zależnej będą podlegać odliczeniu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w Holandii. 

W zakresie podatków międzynarodowych poprowadzimy

 • Doradztwo międzynarodowego planowania podatkowego
 • Konsultacje przy określeniu właściwej rezydencji podatkowej
 • Pełne wsparcie przy procesie uzyskania właściwej rezydencji
 • Pośrednictwo w kontakcie z polskimi oraz zagranicznymi organami skarbowymi
 • Wszelkie wsparcie przy międzynarodowych rozliczeniach podatkowych
 • Tworzenie struktur biznesowych i ochrony majątku w tym m.in. spółki holdingowej
Wyślij zapytanie Powrót do poprzedniej strony

FAQ

 • Jak wybrać odpowiedni kraj do przeprowadzki?

  Przeprowadzka za granicę o bardzo istotny krok życiowy. Kwestie podatkowe powinny stać na ostatnim miejscu. Zastanów się, gdzie chciałbyś żyć, gdzie Twoje dzieci powinny chodzić do szkoły, gdzie chcesz prowadzić biznes. Po szczerej odpowiedzi na te pytania, można dopiero zdecydować, który z krajów zaspokajający wszystkie potrzeby będzie najbardziej odpowiedni.

 • Jakie formalności muszę dopełnić wyprowadzając się z Polski?

  Jest ich wiele i zależą przede wszystkim od bieżącej sytuacji. Należy zmierzać do całkowitego zerwania jakichkolwiek powiązań z Polską. Przeprowadzamy Cię krok po kroku przez te formalności w naszym ebooku „Wyprowadzka z Polski” SPRAWDŹ.

 • Czy po przeprowadzce muszę składać zeznania podatkowe w Polsce?

  Zeznania w Polsce składają rezydenci Polscy albo osoby uzyskujące dochody w Polsce, które są rezydentami innego państwa. Wszystko zależy od tego, czy udało Ci się skutecznie utracić polską rezydencję. A jeśli tak, jakiego rodzaju dochody uzyskujesz z Polski.

 • Czy zapłacę podatek w Polsce przenosząc firmę za granicę?

  Pytanie dotyczy szerokiego zagadnienia exit tax. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, co rozumiemy poprzez przeniesienie firmy za granicę. Może to być zarówno przeniesienie siedziby spółki, jak i osobista przeprowadzka przedsiębiorcy – osoby fizycznej. Skutki podatkowe obu sytuacji mogą być istotnie różne.

 • Czy mogę bez podatku przenieść majątek firmy do kraju docelowego?

  Ogólny limit, poniżej którego nie należy płacić exit tax w Polsce to 4 mln PLN. Niemniej zawsze trzeba sprawdzić tę kwestię, ponieważ przeniesienie majątku firmy do kraju docelowego nie zawsze będzie oznaczać to samo.