Hiszpania to kraj, gdzie podatki są wysokie, jednakże istnieją ulgi np. dla start-upów czy też preferencyjne zasady dla przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność. Sprawdź jakie są podatki w Hiszpanii.

Podatki w Hiszpanii

Podstawowa stawka CIT w Hiszpanii wynosi 25%.
Spółki będące rezydentami są opodatkowane od dochodów uzyskiwanych na całym świecie.

W przypadku zakładów spółek zagranicznych w Hiszpanii podatek dochodowy nierezydenta (NRIT) jest naliczany od dochodu, który został uzyskany w Hiszpanii, wynosi on 25%. NRIT jest również pobierany od zagranicznych firm/osób fizycznych, które uzyskują dochód w Hiszpanii.

Nowo utworzone spółki podlegają opodatkowaniu 15% podatkiem dochodowym w pierwszym oraz drugim roku, w którym osiągają zysk. Jednakże nie dotyczy to spółek kapitałowych.

W Hiszpanii istnieje lokalny podatek od działalności gospodarczej i zawodowej. Jest on podatkiem bezpośrednim pobieranym corocznie od prowadzenia w Hiszpanii działalności gospodarczej, zawodowej lub artystycznej, niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona w określonych pomieszczeniach. Jednakże podatek ten nie może przekroczyć 15% zakładanych średnich zysków z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwa niebędące rezydentami hiszpańskimi prowadzące działalność poprzez zakład w Hiszpanii są zwolnione z tego podatku, jeżeli ich obrót netto za rok podatkowy, w którym została złożona ostatnia deklaracja CIT/NRIT wynosi mniej niż 1 mln EUR.

Standardowa stawka VAT w Hiszpanii wynosi 21%.

Podatki w Hiszpanii – zwróć uwagę na:

Na Wyspach Kanaryjskich oraz w Ceutcie i Melilli obowiązują bardziej sprzyjające podatki dla prowadzenia biznesu niż w Hiszpanii kontynentalnej. Niższe są też podatki lokalne oraz np. podatek od wartości dodanej.

W zakresie podatków międzynarodowych poprowadzimy

 • Doradztwo międzynarodowego planowania podatkowego
 • Konsultacje przy określeniu właściwej rezydencji podatkowej
 • Pełne wsparcie przy procesie uzyskania właściwej rezydencji
 • Pośrednictwo w kontakcie z polskimi oraz zagranicznymi organami skarbowymi
 • Wszelkie wsparcie przy międzynarodowych rozliczeniach podatkowych
 • Tworzenie struktur biznesowych i ochrony majątku w tym m.in. spółki holdingowej

ZAKŁADANIE SPÓŁEK W HISZPANII

Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Hiszpanii

 1. Podpisanie umowy spółki oraz oświadczenia beneficjenta rzeczywistego spółki w obecności notariusza w Hiszpanii
 2. Zgłoszenie umowy spółki do rejestru handlowego (Mercantil)
 3. Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu cyfrowego oraz nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla spółki
 4. Założenie rachunku bankowego i wpłata minimalnego kapitału zakładowego tj. 3,000 € jako kapitał zakładowy)

Uwaga:

Wszystkie podmioty prawne oraz osoby fizyczne niebędące rezydentem hiszpańskim, przed przystąpieniem do spółki hiszpańskiej w charakterze wspólnika i/lub dyrektora muszą najpierw uzyskać numer identyfikacji podatkowej oraz certyfikat cyfrowy wydawany przez organ podatkowy

Wyślij zapytanie Powrót do poprzedniej strony

FAQ

 • Jak wybrać odpowiedni kraj do przeprowadzki?

  Przeprowadzka za granicę o bardzo istotny krok życiowy. Kwestie podatkowe powinny stać na ostatnim miejscu. Zastanów się, gdzie chciałbyś żyć, gdzie Twoje dzieci powinny chodzić do szkoły, gdzie chcesz prowadzić biznes. Po szczerej odpowiedzi na te pytania, można dopiero zdecydować, który z krajów zaspokajający wszystkie potrzeby będzie najbardziej odpowiedni.

 • Jakie formalności muszę dopełnić wyprowadzając się z Polski?

  Jest ich wiele i zależą przede wszystkim od bieżącej sytuacji. Należy zmierzać do całkowitego zerwania jakichkolwiek powiązań z Polską. Przeprowadzamy Cię krok po kroku przez te formalności w naszym ebooku „Wyprowadzka z Polski” SPRAWDŹ.

 • Czy po przeprowadzce muszę składać zeznania podatkowe w Polsce?

  Zeznania w Polsce składają rezydenci Polscy albo osoby uzyskujące dochody w Polsce, które są rezydentami innego państwa. Wszystko zależy od tego, czy udało Ci się skutecznie utracić polską rezydencję. A jeśli tak, jakiego rodzaju dochody uzyskujesz z Polski.

 • Czy zapłacę podatek w Polsce przenosząc firmę za granicę?

  Pytanie dotyczy szerokiego zagadnienia exit tax. W pierwszej kolejności należy zweryfikować, co rozumiemy poprzez przeniesienie firmy za granicę. Może to być zarówno przeniesienie siedziby spółki, jak i osobista przeprowadzka przedsiębiorcy – osoby fizycznej. Skutki podatkowe obu sytuacji mogą być istotnie różne.

 • Czy mogę bez podatku przenieść majątek firmy do kraju docelowego?

  Ogólny limit, poniżej którego nie należy płacić exit tax w Polsce to 4 mln PLN. Niemniej zawsze trzeba sprawdzić tę kwestię, ponieważ przeniesienie majątku firmy do kraju docelowego nie zawsze będzie oznaczać to samo.