Blog

Publikujemy istotne informacje z zakresu prawa, podatków i projektów inwestycyjnych.
Wszystkie analizy tworzone są dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów.

Rozumiemy biznes

CYPR WPROWADZA RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH

Kwestia raportowania MDR wciąż budzi duże emocje i jeszcze więcej niejasności wśród polskich podatników. Tymczasem kolejne państwa podążają za wytycznymi unijnej dyrektywy i wprowadzają obowiązek raportowania schematów podatkowych do lokalnego prawa. Od początku 2020 r. regulacje w tym zakresie obowiązują również w państwie, które wciąż cieszy się zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców, czyli na Cyprze. Przepisy cypryjskie przewidują podobny sposób raportowania jak ten, który funkcjonuje w Polsce. […]

Czytaj więcej...
NOWE ZASADY DLA SPÓŁEK NA CYPRZE – KARY FINANSOWE ZA NIETERMINOWE SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. GRUDZIEŃ 2019

Zgodnie z ogłoszeniem wydanym prze Rejestr spółek cypryjskich (dalej „Rejestr”), z dniem 18.12.2019 r. wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące sposobu oraz wysokości kar nakładanych na spółki przez organ podatkowy, w związku z nieterminowym składaniem rocznych deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych. Dla przypomnienia, termin składania rocznej deklaracji za dany rok wraz z zaudytowanym sprawozdaniem za poprzedni rok finansowy upływa 14 stycznia roku następującego po okresie, którego dotyczy dana deklaracja. A więc za bieżący rok […]

Czytaj więcej...
Zmiany podatkowe na Cyprze zachętą dla potencjalnych inwestorów

W dniu 16 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w cypryjskim prawie podatkowym. Mają one na celu zwiększenie atrakcyjności Cypru dla potencjalnych inwestorów. Poniżej prezentujemy najważniejsze z wprowadzanych zmian: 1. Notional Interest Deduction Do ustawodawstwa cypryjskiego został wprowadzony specjalny instrument o nazwie Notional Interest Deduction („NID”), który w uproszczeniu polega na obniżeniu podstawy opodatkowania CIT o tzw. „odsetki wirtualne”. W przypadku wniesienia środków pieniężnych do spółki cypryjskiej na jej kapitał […]

Czytaj więcej...
Cypryjskie fundusze inwestycyjne mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego w Polsce

W dniu 24 lipca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) wydał wyrok (sygn. II FSK 1455/13), który w sposób istotny może wpłynąć na działalność zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terenie Polski. NSA rozstrzygnął spór trwający od 2012 r. w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) przez cypryjski fundusz inwestycyjny. W prezentowanym wyroku zarówno organ podatkowy, jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny twierdziły zgodnie, że brak jest przesłanek, aby […]

Czytaj więcej...
Poprzednia strona

Copyrights © 2022 by Panasiuk&Partners. All rights reserved.
Design by NETIVO

Dziękujemy, pomyślnie zapisałeś się na naszą listę mailingową.
Masz pytanie? Zostaw kontakt Oddzwonimy
phone email