KTO POWINIEN ZAŁOŻYĆ FUNDUSZ W LUKSEMBURGU?

Jeżeli myślisz o pozyskaniu funduszy od inwestorów z różnych rynków, ponadto jeśli potrzebujesz prestiżowej struktury do rozmów z założycielami spółek z całego świata, to fundusz luksemburski będzie dobrym rozwiązaniem. Luksemburg jest światowym centrum usług finansowych i najpopularniejszym na świecie (po USA) miejscem lokalizacji funduszy inwestycyjnych. Fundusze luksemburskie są elastyczne w rejestracji i użytkowaniu oraz oferują szybką perspektywę wejścia na rynek.

Dzięki temu Luksemburg jest idealnym miejscem dla wielu rodzajów funduszy, w tym funduszy venture capital, parasolowych, hedgingowych, private equity, nieruchomości czy struktur family office.

KORZYŚCI Z FUNDUSZU W LUKSEMBURGU

 1. ELASTYCZNOŚĆ INWESTYCYJNA Możliwość dostosowania struktury funduszu do Twoich celów. Szeroka gama klas aktywów, w tym zwykłe akcje i obligacje, jak również innowacyjne strategie w zakresie infrastruktury, energii odnawialnej, metali szlachetnych i wiele innych.
 2. PROSTE REGULACJE. Zgodność z przepisami UE. Wysoko standaryzowane procesy, akceptowalne na całym świecie. Możliwość pozyskania dokapitalizowania z funduszy europejskich.
 3. NISKI PODATEK. Fundusz nie podlega żadnym podatkom od zysków kapitałowych ani dochodów uzyskanych w Luksemburgu. Korzystny system podatkowy zwłaszcza dla nierezydentów.
 4. MARKA. Lepsze postrzeganie funduszu na rynkach międzynarodowych. Wśród inwestorów z całego świata i funduszy zza oceanu. Przede wszystkim ze względu na przewidywalność procesów i wysoką ich elastyczność. Ponadto Luksemburg zajmuje PIERWSZE miejsce w rankingu państw członkowskich UE pod względem prowadzenia działalności gospodarczej i zgodności z prawem i przepisami UE
 5. POZYSKANIE KAPITAŁU/EXIT. Fundusze takie jak AFI, RAIF i UCITS mogą być notowane na luksemburskiej giełdzie papierów wartościowych i innych uznanych giełdach UE.

DLACZEGO LUKSEMBURG?

Luksemburg jest największą i najbardziej znaną lokalizacją dla funduszy inwestycyjnych w Europie i drugą co do wielkości po Stanach Zjednoczonych siedzibą funduszy na świecie. Wartość aktywów zarządzanych przez fundusze zarejestrowane w Luksemburgu na dzień 30 listopada 2021 r. wynosi 5 749 mld EUR. 

Luksemburski sektor funduszy inwestycyjnych jest światowym liderem w zakresie transgranicznej dystrybucji funduszy. Struktury inwestycyjne z siedzibą w Luksemburgu są dystrybuowane w ponad 70 krajach na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej i Bliskiego Wschodu. Wiele funduszy luksemburskich korzysta z tzw. paszportu europejskiego, który pozwala funduszom (i ich zarządcom) spełniającym wymogi dyrektywy UCITS lub dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi) na wprowadzanie do obrotu wśród inwestorów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), po przeprowadzeniu prostej procedury notyfikacji.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE STRUKTURY FUNDUSZY LUKSEMBURSKICH:

 • LUKSEMBURSKI ZASTRZEŻONY ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY (RAIF)

  Struktura RAIF została wprowadzona w 2016 roku i łączy cechy, do tego czasu, najpopularniejszych struktur funduszy w Luksemburgu, czyli SIF i SICAR. RAIF są ograniczone do dobrze poinformowanych i profesjonalnych inwestorów.

  System RAIF ma na celu zminimalizowanie niepewności planowania, która może pojawić się podczas uruchamiania funduszy, poprzez wyeliminowanie potrzeby wcześniejszego zezwolenia i bieżącego bezpośredniego nadzoru ostrożnościowego ze strony CSSF.

  Ta specyficzna struktura cieszy się niskim podatkiem w wysokości 0,01% wartości aktywów netto. Jeżeli jednak RAIF inwestuje wyłącznie w kapitał podwyższonego ryzyka, może wybrać opodatkowanie jak w przypadku SICAR.

  RAIF można założyć i uruchomić w uproszczonym procesie (zwykle 4-6 tygodni), ponieważ nie jest on nadzorowany przez CSSF. RAIF podlegają przepisom dyrektywy AIFMD i są nadzorowane przez autoryzowanego unijnego menedżera alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AIFM) oraz korzystają z zalet wprowadzania do obrotu w całej UE przy użyciu przepisów dotyczących paszportu europejskiego.

 • LUKSEMBURSKI SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY (SIF).

  SIF są regulowanymi i efektywnymi podatkowo wielofunkcyjnymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przeznaczonymi do wszystkich rodzajów inwestycji.

  SIF powstaje w formie umownej, a więc jako Fundusz Inwestycyjny reprezentowany przez Spółkę Zarządzającą (fonds commun de placement, FCP) lub w formie spółki, czyli jako Spółka Inwestycyjna, której kapitał jest zmienny (SICAV) lub stały (SICAR).

  SIF-y korzystają z szeregu korzyści podatkowych, w tym ze zwolnienia inwestorów z podatku od zysków kapitałowych, roczny podatek od subskrypcji wynosi zaledwie 0,01% wartości aktywów netto (obowiązują pewne wyjątki), zniesiony jest podatek kapitałowy przy zakładaniu spółki, a udziały inwestorów nie podlegają podatkowi od wartości netto. Ma on ograniczone prawo do korzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli został utworzony jako spółka inwestycyjna.

OBSŁUGA PRZEZ ZESPÓŁ PANASIUK & PARTNERS

Specjalizujemy się w międzynarodowych strukturach inwestycyjnych tj.: w spółkach holdingowych, funduszy inwestycyjnych i tematach związanym z prawem i podatkami międzynarodowymi od ponad 20-lat. 

 1. Przeanalizujemy najlepsze struktury i rynki spełniające Twoje kryteria i cele inwestycyjne. 
 2. Nasz zespół oferuje pełną obsługę prawną i podatkową w oparciu o specjalistyczną wiedzę na temat lokalnej i międzynarodowej dynamiki zmian prawnych i podatkowych.
 3. W ramach współpracy nasz zespół zarządza całym procesem organizacji Twojej struktury inwestycyjnej, dzięki temu zdejmujemy z ciebie ciężar koordynowania międzynarodowego procesu (robimy to od 20 lat!). Ty uzyskujesz przestrzeń na decyzje inwestycyjne. Z naszej strony otrzymasz gwarancję holistycznego spojrzenia na kwestie nie tylko wynikające z prawa polskiego, holenderskiego, czy innych rynków gdzie będą realizowane inwestycje, ale i aspekty związane ze zmianą rezydencji podatkowej (jeżeli taki temat wystąpi).