Zarządzasz swoim kapitałem lub chcesz założyć fundusz inwestycyjny razem ze wspólnikami i zastanawiasz się jaki podmiot będzie optymalny. Nic dziwnego…. wspomnienie o problemach i kosztach prowadzenia FIZ-ów lub FIZAN-ów sprawia, że jesteś teraz bardzo ostrożny. My również!

Od czego zacząć?

Przy wyborze odpowiedniego wehikułu inwestycyjnego warto wybrać rozwiązanie adekwatne dla rozmiarów planowanej działalności. Może to być fundusz inwestycyjny, ale może to również być spółka zarejestrowana we właściwym reżimie podatkowym. Wiele krajów, w tym Polska, posiada szczególne regulacje prawne i podatkowe dla podmiotów inwestycyjnych. Regulacje te obejmują również zwolnienia podatkowe, co przy inwestycjach jest bardzo ważne, bo wpływa na wzrost kapitału jaki pracuje na zyski funduszu lub spółki.

Alternatywna Spółka inwestycyjna w Polsce

Wehikuł inwestycyjny może mieć formę spółki lub np.: funduszu. Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania warto wybrać takie, które odpowiada rozmiarom planowanej działalności. Powszechna jest Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI), która może działać w formie spółki komandytowej, sp. z o.o. lub SA wykonującej działalność inwestycyjną na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI.

Dlaczego Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Alternatywna Spółka Inwestycyjna odpowiada obecnie najlepiej na potrzeby indywidualnych inwestorów. Tzn.: oferuje tak jak np.: FIZAN preferencyjne zasady opodatkowania, ale przy znacznie mniejszych obowiązkach regulacyjnych jak np.: nadzór ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. A to się przekłada na niższe koszty funkcjonowania. Utrzymanie i zarządzanie Alternatywną Spółką Inwestycyjną jest nie tylko znacznie tańsze, lecz również mniej skomplikowane, chociażby ze względu na brak zaangażowania Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych do zarządzania i obsługi lub banku depozytariusza.

Fakty o Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej w Polsce.

Kancelaria Panasiuk & Partners w czołówce ekspertów od funduszy ASI.

Według aktualnych danych (lato’2022), dostępnych w rejestrze zarządzających ASI prowadzonym przez KNF na rynku polskim działa aktywnie już łącznie 314 spółek ASI zarządzających zewnętrznie i wewnętrznie.

Prawie 50 % spośród wewnętrznie zarządzających ASI to spółki prywatne, których jedynym lub większościowym wspólnikiem jest osoba fizyczna.

Dla porównania zewnętrznie zarządzanych ASI, których jedynym lub większościowym wspólnikiem jest osoba fizyczna procent ten stanowi 30 zarejestrowanych podmiotów.

Dzięki wieloletniej specjalizacji w obsłudze klientów zamożnych, konsekwencji działania, wiedzy i praktyki międzynarodowej jesteśmy wiodącym w Polsce zespołem zarządzającym procesem powstania i prowadzenia ASI.


Ponad 10 % rynku prywatnych ASI w Polsce stanowią podmioty utworzone dzięki kompleksowej obsłudze prawno-podatkowej i zaangażowaniu naszego zespołu
Zapraszamy!

ROZMAWIAMY O ALTERNATYWNEJ SPÓŁCE INWESTYCYJNEJ. Obejrzyj odcinek audycji Wealth Advisory. Anna Maria Panasiuk, a w nim:

 • Co to jest ASI i ZASI i do czego służy
 • Jak założyć ASI
 • Jak wnieść do niej kapitał
 • O czym należy pamiętać zarządzając ASI

ZAKRES WSPÓŁPRACY:

 1. Przygotowanie polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej spółki zgodnie z wymogami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
 2. Przygotowanie umowy spółki.
 3. Przygotowanie wniosku do KNF o wpis spółki do rejestru zarządzających ASI.
 4. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do zarejestrowania spółki w rejestrze.
 5. Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kompleksowa koordynacja procesu rejestracji. Stała obsługa prawna i podatkowa, zarówno w zakresie przygotowywania inwestycji, dokumentacji transakcyjnej (due diligence, term sheet, umowa inwestycyjna, umowa wspólników/akcjonariuszy) oraz wsparcia podczas negocjacji, jak również w zakresie bieżącej obsługi spółek ASI i ZASI i ich raportowania.

HARMONOGRAM:

 1. Postępowanie przed KNF o wpis do rejestru zarządzających ASI nie powinno przekroczyć 3-4 miesięcy.
 2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – 1 miesiąc.
 3. ASI powinna być gotowa po około 5 miesiącach – UWAGA nasz rekord to postawienie w pełni funkcjonującej ASI to 1,5 miesiąca. CHCESZ dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu.